Ekosistem Onarımı On Yılı Resmen Başlıyor

Ekosistem Onarımı On Yılı Resmen Başlıyor

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED),5 Haziran Dünya Çevre Günü Çevre Gününün 2021 için belirlenen teması “Ekosistem Onarımı ve Yenilenmesi”. Bu yıl Dünya Çevre Gününde “Birleşmiş Milletler Ekosistem Onarımı On Yılı” da resmen başlatılacak. ... Ekosistemler ne kadar sağlıklıysa gezegenimiz de o kadar sağlıklıdır.

Ekosistem Onarımı On Yılı Resmen Başlıyor
Ekosistem Onarımı On Yılı Resmen Başlıyor Salih Abidin Pala

MERÇED  Başkanı Sabahat Aslan, MERÇED, adına yaptığı açıklamada;

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE “YAŞAM HAKKIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ.”

Dünyada uygulanan vahşi kapitalizm, plansız sanayileşme ve kalkınma programları, insanlara dayatılan aşırı tüketim alışkanlıkları, bütün varlıkları tüketme noktasına getirmiştir. Bu politikalar hava,su ve toprak kirlilikleri oluşturmanın yanında eşitsizliği, adaletsizliği, yoksulluğu,işsizliği, savaşları da beraberinde getirdiği için BM 1972 yılında 5 Haziran günlerini “Dünya Çevre Günü” ilan ederek gezegeni kurtarmayı hedeflemiştir.Ama ne yazık ki 1974 ten günümüze kadar Doğal Yaşam daha çok tahrip edilmiştir. Bugün dünya, büyük felaketlerin yaşandığı küresel iklim krizi felaketiyle karşı karşıyadır. Bu krizin sonucunda aşırı yağışların ve buzulların erimesinden dolayı oluşan seller, kuraklık, türlerin yokoluşu, gıda kriziyle ortaya çıkan açlık, iklim göçleri artık yaşamsal krizlere neden olmuştur.

Dünyada uygulanan bu politikalardan ülkemizde çok etkilenmiştir. Rant politikaları sonucu sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler birer rant alanı haline dönüşmüş, yeraltı ve yerüstü su kaynakları,hava ve toprak kirletilmiş, çevre sorunları artmış durumdadır.

Ülkemizdeki bütün yeraltı ve yerüstü zenginlikleri küresel bir saldırı altındadır. Bu saldırının sonucunda şirketler çok kar ederken doğamız katledilerek çevremiz kirletilmektedir.

Ülkemiz plastik ithalatı ve kullanımıyla Dünyanın 10 büyük plastik çöplüğünden biri olmuştur ve sanayileşme adı altında gelişmiş ülkelerin sanayi ve nükleer çöplüğü haline dönüşmektedir.

Ülkemizde artık temiz hava solumak,Kaynağından temiz su içmek hayal olmuştur. Orman katliamları ülkemizin her tarafında yapılmaktadır. Doğal kültürel ve tarihi varlıklara yönelik sistematik saldırılarından Salda Gölü de olumsuz etkilenmiştir.

Tarım topraklarımız tarım zehirleriyle kirletilmiş, ithalata dayalı güvensiz gıda tüketimine mahkum edilmekteyiz.Marmara denizinin ölümüne hepimiz tanık oluyoruz.

Bölgemizde yıllarca Nükleer karşıtı itirazlarımız görmezden gelinerek felaketin habercisi olan Akkuyu Nükleer santralin zemininde oluşan çatlaklıklar önlenemeden inşaatı devam etmektedir. Bölgemizde; kurululan Balık Çiftlikleri,Termik Santraller,Çimento Fabrikaları,İskenderun Demirçelik Fabrikası,İskenderun limanından yapılan ithal Hayvancılık, Vahşi Madencilik,Orman Katliamları,Bilimsel Planlara aykırı yapılan kentleşmeler, Havamızı Toprağımızı Suyumuzu kirletmiş Sağlığımızı bozmuştur.BÖLGEMİZ KURAKLIK KRİZİ ile karşı karşıyadır.

Gezegenimiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dünya artık alarm veriyor. Bölgemizdeki ve Ülkemiz de ki bu talan zihniyeti hepimizi geleceksiz bırakacaktır. Toprağımız, Suyumuz, Havamız ve Yaşam Hakkımız için Doğamızı ranta kurban eden bu politikaların karşında mücadeleleri etkinleştirmek için,başta yerel yöneticiler olmak üzere meslek odalarını, STK ları ve halkı mücadele etmeye davet ediyoruz. Çevre Gününün 2021 yılı için belirlenen teması olan “Ekosistem Onarımı ve Yenilenmesi”için herkesin harekete geçmesini bekliyoruz.

DOĞU AKDENİZ ÇEVRE DERNEKLERİ

Her yıl belli bir temayla gerçekleşen Çevre Gününün 2021 için belirlenen teması “Ekosistem Onarımı ve Yenilenmesi”. Bu yıl Dünya Çevre Gününde “Birleşmiş Milletler Ekosistem Onarımı On Yılı” da resmen başlatılacak. ... Ekosistemler ne kadar sağlıklıysa gezegenimiz de o kadar sağlıklıdır

Dünya Çevre Günü, İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.

MERSİN KENT HABER