ASİSTAN HEKİMLERİN FERYADI: SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLSÜN
Advert
Advert

ASİSTAN HEKİMLERİN FERYADI: SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLSÜN

Mersin Üniversitesi (MeÜ) Tıp Fakültesi'nde çalışan asistan hekimler yaşadıkları sorunların çözümü için çağrıda bulundu.

ASİSTAN HEKİMLERİN FERYADI: SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLSÜN
ASİSTAN HEKİMLERİN FERYADI: SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLSÜN Salih Abidin Pala

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen;
        "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan tüm hekimlerin ve özellikle de asistan hekimlerin sorunları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl benzer sorunlarla basının ve kamuoyunun karşısına çıkmış çözülmesi gereken sorunları ve çözüm önerilerimizi sunmuştuk. Ancak o günden bu yana ne asistan hekimlerin ve ne de diğer sağlık çalışanların özlük, ekonomik ve sosyal haklarında istenen düzelme olmamıştır.
        Asistan hekimler bir yandan eğitimleriyle, diğer yandan mesaileri sırasında yapmak zorunda kaldıkları işlerle uğraşırken hak ettikleri ödemeleri alamamak, angarya işlerle uğraşmak ve bunların sonucunda yeterince eğitim alamamak gibi sorunlar karşısında tükenmişlik yaşamaya başladılar.
        Bu sorunların önemli bir kısmının ne hastane idaresinden, ne dekanlıktan ve ne de rektörlükten kaynaklanmadığını, son 18 yıldır sürmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programına bağlı olduğunu bilmekteyiz. Ancak Sağlıkta Dönüşümün getirdiği yüklerin yanı sıra idarenin de çözmesi gereken sorunlar olduğunu, burada bu sorunların çözümü için bulunduğumuzu duyurmak istiyoruz.
        Asistan hekimlerin sorunları nelerdir? Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz;
1 ) Son 8 aylık performans hak edişlerinin ödenmemesi,
2 ) Nöbet ücreti almayan bölümlerde asistanlar tarafından çalışılan aylık 80 saate kadar eğitim dışı rutin işler için yapılan fazla mesailerin ek ücretlerinin ödenmemesi
3) COVID ek ödemelerinin yapılmaması
4) Başhekimlik tarafından bölüm içi nöbetçi sayılarının düşürülerek asistan üzerinden kemer sıkma politikasıyla asistanların iş yükünün arttırılması.
5 ) Nöbet ücretlerinin düzensiz yatırılması
Bu sorunlara yönelik taleplerimiz;
1) Ödenmeyen performans ücretlerinin ivedilikle ve bundan sonraki aylarda düzenli ödenmesi
2) Ek mesai yapan bölümlerin mesai ücretlerinin ödenmesi
3 ) COVID ek ödemelerinin yapılması
4) Nöbetçi asistan sayılarının bölüm içi iş kapasitesine göre arttırılarak iş yükünün azaltılması
5) Nöbet ücretlerinin her ay düzenli ödenmesi