Mersin'de 8 Şubat'ta G(ö)REV Açıklaması
Advert

Mersin'de 8 Şubat'ta G(ö)REV Açıklaması

Mersin Tabip Odası, Mersin Dişhekimleri Odası, SES Mersin Şubesi, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş ve Mersin Aile Hekimleri Derneği, düzenledikleri ortak basın açıklamasında 8 Şubat 2022 tarihinde bir günlük G(ö)REV etkinliği yapılacakları açıklamasında bulunuldu.

Mersin'de 8 Şubat'ta G(ö)REV Açıklaması
Mersin'de 8 Şubat'ta G(ö)REV Açıklaması Salih Abidin Pala

Mersin Tabip Odası (MTO), Mersin Dişhekimleri Odası,SES Mersin Şubesi,Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş ve Mersin Aile Hekimleri Derneği'nin  Mersin Şehir Hastanesi Poliklinikler önünde sağlık çalışanlarının katılımıyla  düzenlenen ortak basın açıklamasında;  hekimlerin, diş hekimlerinin gelirlerinde düzenleme içeren tasarının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde, ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hâlâ görüşülmediğine itiraz ettiklerinin ifade edildilerek tasarı kapsayıcılığı arttırılarak Meclise gelene kadar genel merkezlerinde, sağlık kurumlarında nöbette olacaklarını, tasarının Meclis’e getirilmemesi  durumunda 8 Şubat günü uyarı g(ö)revinde gerekirse de süresiz olarak g(ö)reve hazır oldukları ifadesinde bulunuldu.

 

           Yapılan açıklamada; " Pandemi dönemi bizlere sağlık sistemini halkın sağlık hakkını, sağlık çalışanlarının sağlığını daha güçlü tartışmamız gerektiğini gösterdi. Bu nedenle 14 Mart Tıp Bayramı’na doğru adımlar atacağız.

            Bugünden itibaren işyerlerimizde ortak bildirilerimizi dağıtacak, eylem sürecimizi sağlık emekçileri ile paylaşacağız.

            26 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında Meclis’in açık olduğu günler NÖBETTE olacağız.

            8 Şubat günü G(ö)REV başında olacağız.

            Şubat ayı ikinci haftası itibariyle Sağlık Meclisleri’ni kuracak, işyerlerimizde bir araya geleceğiz.

14 Mart’a giderken Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır’da Büyük Sağlık Buluşmaları gerçekleştireceğiz.

            Tüm bu süreçte taleplerimiz açık:

            Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,

Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile OECD ortalamasına çıkarılması,

Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması,

Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanması; üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi,

Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi,

COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

Etkin sağlıkta şiddet yasası çıkarılması, güvenli işyerleri planlanması,

2021 Temmuz ayında yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği acilen kaldırılmalı,  aile hekimlerinin kendi örgütleri ve TTB'nin önerileri alınarak yeni bir yönetmelik hazırlanmalıdır.

Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesi,

Sağlık hizmetlerinin planlanmasından sunulmasına kadar sağlık emekçilerinin örgütleri aracılığıyla karar alma mekanizmalarında yer alması." ifadeleri yer aldı.

MERSİN KENT HABER