Sağlık Çalışanları Mersin'de İş Bıraktı
Advert

Sağlık Çalışanları Mersin'de İş Bıraktı

Mersin'de altı sağlık örgütü Özgür Çocuk Parkı'nda yağmur altında düzenlediği basın açıklamasında Sağlık Çalışanları ile ilgili hazırlanan yasa tasarısının en kısa zamanda TBMM'ne yeniden getirilerek sağlık çalışanlarının talepleri göz önünde tutularak yeni sağlık yasasının çıkarılması talebinde bulundu.

Sağlık Çalışanları  Mersin'de İş Bıraktı
Sağlık Çalışanları  Mersin'de İş Bıraktı Salih Abidin Pala

Özgür Çocuk Parlı'ndaki basın açıklamasına Mersin Tabip Odası, Mersin Dişhekimleri Odası, SES Mersin Şubesi, Mersin Aile Hekimleri Derneği, Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş üyeriyle STK temsilcileri katıldı.

Polisin çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldığı yağmur altında gerçekleştirlen basın açıklamasında sağlık çalışanları "Kurtuluş yok tek başına, ya hiçbirimiz" slagonları attı.

Katılan altı sağlık kuruluşu temsilcisi birer konuşma yaparak bugün  sağlık çalışanlarını Beyaz G(Ö)REV eyleminin  gerekçelerini anlattı.

Basın açıklamasını Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen yaptı.

Dr. Antmen  "Sağlığın ticarileşmesinin sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Sorunlarımızın sağlık sisteminden kaynaklı olduğu ortadır. Bu nedenle birlikte dönüştürme gücü olan biz sağlık emek meslek örgütleri mücadeleye kararlıdır ve bugün BEYAZ G(ö)REV’deyiz.

            Beyaz G(ö)REV’inin  talepleri:

İlk olarak hekimlerin ve diş hekimlerin gelirlerinde düzenleme içeren, ama onlar arasında dahi eşitsizlik yaratan seyyanen zamla ilgili tasarının geri çekilmesine, ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen unutturulmaya çalışılmasına itiraz ediyoruz. Tasarı kapsayıcılığı arttırılarak, özellikle SSK’lı ve BağKur’lu çalışanları ve emekliler eklenerek derhal Meclis’e getirilmelidir. Çalışmakta olan pratisyen ve asistan hekimlerin temel ücretleri yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimlerin ise üç katı olmalıdır.

Emekliliğimize de yansıyacak insanca yaşayabileceğimiz temel bir ücreti sağlayacak şekilde ekonomik ve özlük haklarımız için yeni bir düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin önerdiği diğer sağlık emek-meslek örgütlerinin desteklediği etkili ve caydırıcı yeni bir “Sağlıkta Şiddet Yasası” çıkarılmalıdır.

COVID-19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır.

2021 yılında yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği iptal edilerek, ilgili meslek örgütleri ile birlikte, ASM’lerde çalışmayı kolaylaştıracak demokratik bir yönetmelik yayınlanmalıdır,

Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için tüm sağlık çalışanlarına 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmeli, hekimlerin ek göstergesi 7.200, diğer sağlık çalışanlarının 3.600 olacak şekilde düzenlenmelidir.

            Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde, tüm meslek örgütleri ve sendikalar  olarak haklarımızı alana kadar daha güçlü eylem ve etkinliklere hazır olduğumuzu, hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanmaya   kararlı olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Basın açıklaması olaysız biçimde sona erdi.

Mersin Kent Haber