ALZHEİMER MERSİN, ANTALYA'DA YERİNDE YAŞLANMA BAHAR ÇALIŞTAYI'NA KATILDI
Advert

ALZHEİMER MERSİN, ANTALYA'DA YERİNDE YAŞLANMA BAHAR ÇALIŞTAYI'NA KATILDI

Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği Demans-Alzheimer İhtisas Engelli Bakım Merkezi'nin de katıldığı Antalya’da düzenlenen “Yerinde Yaşlanma Bahar Çalıştayı” 17-19 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

ALZHEİMER MERSİN, ANTALYA'DA YERİNDE YAŞLANMA BAHAR ÇALIŞTAYI'NA KATILDI
ALZHEİMER MERSİN, ANTALYA'DA YERİNDE YAŞLANMA BAHAR ÇALIŞTAYI'NA KATILDI Salih Abidin Pala

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus hızla artmaktadır. Türkiye’de yaşlıların toplam nüfusa oranının 2023 yılında %10.2, 2030 yılında %12.9, 2040 yılında %16.3, 2060 yılında %22.6 ve 2080 yılında %25.6 olacağı öngörülmektedir. BM tanımına göre Türkiye 2023 yılında "çok yaşlı " nüfus olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda yaşlılık üzerine yapılacak olan tüm çalışmalar büyük önem kazanmıştır.

Yaşlı bireyler için bağımsız, toplumsal katılımı ve refahı sağlanmış, kendini gerçekleştirme imkanlarına sahip, kamusal alanlara ve hizmetlere erişilebilir, aktif ve sağlıklı yaş alabileceği hak temelli politikalara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacın nedeni, yaşlı bireylerin çoğunluğunun kendi yaşam alanlarında bağımsız olarak yaşamaya devam etmek, kişisel özerklik, esneklik ve yaşam tarzı seçimlerini korumak istemeleridir. Bu kapsamda “yerinde yaşlanma” kavramı yaşlı bireyin alışık olduğu çevrede ve tanıdık bir ortamda, güven içinde hissettiği, komşu, aile ve arkadaşlarını içeren sosyal destek bağını sürdürebildiği bir anlayışı ifade etmektedir. Ancak, sosyoekonomik şartlar ve değişimler bireyleri yerinden ederek yerinde yaşlanmayı zorlaştırmaktadır. Bu zorlukların ortadan kaldırılmasına ışık tutma amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Kent Konseyi’nin katkıları ve destekleriyle, “Aynı Hedefe Yürüyenler Platformu” tarafından Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda Antalya’da 17-19 Mart tarihleri arasında “Yerinde Yaşlanma Bahar Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştay’ a Mersin Alzheimer Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Demans-Alzheimer İhtisas Engelli Bakım Merkezi olarak katılım sağlanmış ve alanında Türkiye çapında yenilikçi ve aktif bir STK olarak 2006 yılından itibaren kurgulanan ve uygulanan Bütünleşik Basamaklı Çözüm Modeli kapsamında katkılar sunulmuştur.

Yerinde Yaşlanma temasıyla “Yaşlı Refahı, Güvenli Yaşama, Riskler”; “Yaşlı Dostu Toplum ve Kent”; “Tedavi, Bakım ve Rehabilitasyon”; “Geronteknoloji”; “Yaşlının Toplumsal Katılımı”; “Spor ve Egzersiz” ana başlıkları ve bunların alt başlıkları için; farklı disiplin ve uygulama alanları temsilcilerinden oluşan geniş katılımlı gruplarla; engeller, fırsatlar, örnek uygulamalar tartışılmış ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.

Ayrıca “Yerinde Yaşlanma”,  “ Bilge Yaşlanma”, “Yaşlılıkta Kinetik Beyin Egzersizleri”, “Alzheimer Hastalığı ve Korunma” (Alzheimer Hastalığı, Alzheimer Hastalığından Korunabilir miyiz?, Bakım Veren için Pratik İpuçları) konularında halka açık konferanslar gerçekleştirilmiştir.

18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nın önemine vurgu yapmak üzere zamanlaması dikkat çeken çalıştayın organizasyonun ve paydaşlar ile koordinasyonun, tamamen 65 yaş üzeri kişiler tarafından başarıyla gerçekleştirilmiş olması, Aktif Yaş Alma ve Yerinde Yaşlanma temalarına yaşayan güzel bir örnek teşkil edilmesini sağlamıştır.

MERSİN KENT HABER