TOROS ÜNİVERSİTESİ’NDE MERSİN’DE SAĞLIK TURİZMİ ETKİNLİĞİ

TOROS ÜNİVERSİTESİ’NDE MERSİN’DE SAĞLIK TURİZMİ ETKİNLİĞİ

Sağlık Turizminin Geleceği ve Mersin de Sağlık Turizmi Konulu Panel Toros Üniversitesi Sağlık Yönetimi Topluluğu ve danışman hocası Öğretim Üyesi Dr. Aydan KAYSERİLİ tarafından organize edilmiş, 31 Mayıs 2022 tarihinde Toros Üniversitesinin 45 Evler Kampüsü Konferans Salonunda birbirinden değerli konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

TOROS ÜNİVERSİTESİ’NDE MERSİN’DE SAĞLIK TURİZMİ ETKİNLİĞİ
TOROS ÜNİVERSİTESİ’NDE MERSİN’DE SAĞLIK TURİZMİ ETKİNLİĞİ Salih Abidin Pala

Panele Mersin İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emrah CEVİZ, Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Betül AYDINLI, UHSAŞ Sağlık Turizmi Koordinasyon -Operasyon Müdürü Prof. Dr. Ece SALİHOĞLU, Medical Park Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Seden ÖZKAN, İstanbul Medassist Kurucu Ortağı Rıza DURDU ile panelin moderatörlüğünü yapmak üzere gazeteci/ yazar Fatih ALKAR katılmıştır.

Panelde Türkiye’nin genel turizm yanında Sağlık Turizmi açısından da gün geçtikçe önem kazandığı aktarılırken, Türkiye’nin Sağlık Turizmi açısından büyük potansiyele sahip olmasına rağmen pazardan aldığı payın yetersiz olduğu bildirilmiştir. Türkiye’nin sağlık turizmi için alt yapısı güçlü sağlık kuruluşlarına sahip olmasının avantaj olduğu, özellikle özel sağlık kuruluşlarının yurtdışı bağlantıları ile Türkiye’ye çeşitli bölgelerden hasta getirdikleri vurgulanırken, kamu hastanelerine yurtdışından hastaların UHSAŞ kanalı ile getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Ece Salihoğlu, Türkiye’nin sağlık turizmi açısından avantajlarını şu şekilde özetlemiştir: Coğrafik konum itibarı ile Ortadoğu ülkelerine yakın olması, kalifiye personel, bekleme süresinin olmaması, uygun tedavi masrafları, modern tıbbi teknoloji, sosyo-kültürel benzerlik ve kaliteli hizmet. Mersin İl Sağlık Müdürü uzman Dr. Emrah Ceviz de Mersin şehir hastanesinin sağlık turizmi için kapasitesi olduğunu, ve yeni havalimanı ile Mersin den bir çok şehire ulaşacak hızlı trenin Mersin’e turizm ve sağlık turizm yönünden büyük katkı sağlayacağına değinirken, Mersin Şehir hastanesi başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı’da Mersin’in sağlık turizmi açısından çok gelişeceğini ve Mersin Şehir hastanesinin de sağlık turizmine katkısının önemli olacağından bahsetmiştir. Medical Park hastanesi genel müdür yardımcısı Seden Özkan da Medical Park hastanesinin sağlık turizmine önemli katkısı olduğundan bahsederken, İstanbul Medassist de firma kurucu ortağı Rıza DURDU da firmasının daha çok Kuzey Afrika ülkeleri ile sağlık turizmi anlaşması yaptığından bahsetmiş ve sağlık turizmi alanında nitelikli, sağlık alanında eğitimli ve yabancı dil bilen profesyonellere olan ihtiyacı dile getirmiştir.

Tüm katılımcılar Mersin’in sağlık turizminde marka olabilmesi için yurtdışında etkin tanıtımlara gerek olduğunu vurgulamışlardır. Katılımcılara değerli katkılarından dolayı üniversitemiz tarafından teşekkür belgesi verilmiştir.