YEŞİLBOĞAZ, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NUN UYGULANMASI ÖTELENMEMELİ

YEŞİLBOĞAZ, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NUN UYGULANMASI ÖTELENMEMELİ

Mersin Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi işbirliğinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ konulu seminer düzenlendi. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, kişisel verilerimizi ve özgürlüklerimizi korumak için çıkarılan bir yasa olduğunu belirterek, “Bu yasa üç yıldır mevzuatımızda var ama uygulanması her dönem biraz daha ötelenmektedir. Bu kanunun uygulanması ötelenmemelidir” dedi.

YEŞİLBOĞAZ, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NUN UYGULANMASI ÖTELENMEMELİ
YEŞİLBOĞAZ, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’NUN UYGULANMASI ÖTELENMEMELİ Salih Abidin Pala

 

Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu, TBB Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mustafa Cinkılıç, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri ile birlikte 500 kişilik katılım sağlandı.

TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Şadan Tutumlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen panele, TBB KVKK’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Şakir Uzun, TBB Kişisel Verileri Koruma Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hüseyin Köprülü, TBB Kişisel Verileri Koruma Hukuku Komisyonu üyesi Av. Can Kılıç ve TBB Kişisel Verileri Koruma Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Burhan Uyan panele konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, 2019 yılında verimli ve çok yoğun panel, eğitim ve seminer dolu dönem geçirdiklerini belirterek, “Yasal mevzuatlar ve gündem sürekli değişiyor. Bu güncellemeleri takip etmek, mesleki bilgi birikimimizi daha da güncellemek ve güçlendirmek zorunda olduğumuz için bizde Mersin Barosu olarak, bu eğitim faaliyetlerinde öncü olmaya çalışıyoruz. 2020 yılının ilk panelinde tüm dünyayı saran ve ülkemizde de çok fazla önem arz eden Kişisel Verileri Koruma Kanunu konulu seminerimizin, bizlere önemli ölçüde ışık tutacağına inanıyorum” diye konuştu.

“KİŞİSEL VERİLERİMİZİ VE ÖZGÜRLÜKLERİMİZİ KORUMAK İÇİN ÇIKARILAN BİR YASADIR”

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması konusunda bütün dünya devletlerine özel yükümlükler yüklediğini vurgulayan Yeşilboğaz, “Teknolojinin en çok kullanıldığı, bilgi erişimine en çok ulaşılan bir dönemde yaşıyoruz. Hepimizin bilgileri, şu anda istemediğimiz kişilerin elinde, istedikleri şekilde kullanılabiliyor. 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek kanunlaşan Kişisel Verileri Koruma Kanunu, hızla gelişen teknolojik dünyaya bir düzen verebilmek, kişisel verilerimizi ve kişisel özgürlüklerimizi koruma anlamında çıkarılan bir yasadır. Bu yasa 3 yıldır mevzuatımızda var ama uygulaması her dönem biraz daha ötelenmektedir. Bu kanunun uygulanması ötelenmemelidir. 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan yasa, mevzuatın tam uygulanmaması ve mevzuata adapte olunamaması nedeniyle 30.06.2020 tarihine ertelendi. Bu dönemde sizlerden bir tek isteğimiz şu. Hepiniz avukatlık yapıyorsunuz ve bir takım özel bilgilere erişiyorsunuz. Avukatların gerek sosyal medyada, gerek dava dilekçelerinde, gerekse başka yerlerdeki sunumlarında, bu kişisel bilgilerin korunmasına çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu mevzuatı daha çok içselleştirerek öğrenmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Daha sonra panelistler katılımcıları, ‘Kişisel veri ve çeşitleri, kişisel verilerin korunması (tanım, mevzuat, genel ilkeler), veri işleme şartları ve veri sorumlusunun yükümlülükleri, veri envanteri ve veri sorumluları sicili, verbis kaydı, veri saklama ve imha politikası; verileri yok etme, silme ve anonimleştirme, idari ve teknik tedbirler ve protokoller, kurul kararları ve itiraz yolları’ konularında bilgilendirdi. Seminerin soru – cevap bölümünden sonra Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve yönetim kurulu, panelistlere teşekkür ederek plaket takdim etti.

MERSİN KENT HABER