MERÇED ve ÇEKSAM'dan TARSUSTA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İSTEMİYORUZ AÇIKLAMASI

MERÇED ve ÇEKSAM'dan TARSUSTA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İSTEMİYORUZ AÇIKLAMASI

Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) ve Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Derneği (ÇEKSAM) düzenlediği basın açıklamasında Tarsus'ta kurulmak istenen Biyokütle Enerji Santrali ilgili açıklamada bulundu.

MERÇED ve ÇEKSAM'dan TARSUSTA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İSTEMİYORUZ AÇIKLAMASI
MERÇED ve ÇEKSAM'dan TARSUSTA BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ İSTEMİYORUZ AÇIKLAMASI Salih Abidin Pala

Mersin Çevre ve Doğa Derneği'nde düzenlenen basın açıklamasını Av. Semra Kabasakal okudu.

Kabasakal, "Bugün dünya, büyük felaketlerin yaşandığı küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidi ve Covid-19 virüsü salgını ile karşı karşıya iken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fırsatçılık yaparak Tarsusta yapımı planlanan TARSUS BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ projesinin çed raporunu onaylamıştır.

Tarsus İlçesinin, Yeşil Mahallesinde Biçer Enerji Elektrik İnşaat Üretim A.Ş. tarafından, yeterli bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmadan tamamen ulaşım kolaylığı ve arazinin kolay elde edilebilirliği göz önüne alınarak, yer seçim kriterleri göz ardı edilerek tarım alanlarından oluşan, yerleşim yerlerine yakınlığına uymayan ve orman alanlarına çok yakın arazi üzerine Biyokütle ve Atıkların Yakılmasına Dayalı Enerji Üretim Santrali kurulması planlanmaktadır. Santralin yapımı planlanan alanı olan Yeşil Mahallesi 1/1000 ölçekli onaylı imar planında Tarsus Belediyesine ait BELEDİYE HİZMET ALANINA isabet etmektedir. Proje mevcut imar planı ile ruhsatlandırılamayacağı açıkça ortada olduğundan söz konusu taşınmaz üzerine böyle bir tesisin yapılması mümkün olmadığı halde,Tarsus Belediyesinin ve Tarsus Halkının tüm itirazlarına rağmen yapılmak istenmektedir. Proje bölgesine komşu parsellerde ekili tarım arazileri mevcut olup, bölgede aktif tarımsal faaliyetler sürdürülmektedir. Güneyinde bulunan komşu parseller tarla niteliğinde olup tarımsal faaliyetler devam etmektedir. Ayrıca proje alanına komşu ve çok yakın olan parsellerde bir çok meyve bahçeleri bulunmakla birliikte zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dolayısıyla yapılacak olan tesis Zeytincilik yasasına aykırıdır.

Biyokütle enerji santrallerinde, atık yakma tesisi olup buhar türbini ile enerji üretimi yapılması amaçlanmaktadır. Planlanan tesis bünyesinde, tavuk kümes altlıkları ile tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan bitkisel atıkların (üzüm, narenciye, sert çekirdekli meyve bahçelerinin budama atıkları, mısır sapı) kullanılması planlanmaktadır. Atık yakma sonucunda azot oksitler,kükürt dioksit ve partikül maddeler, dioksinler ,formaldehit, benzen, kadmiyum,arsenik, krom ve kurşun oluşur.Ayrıca yüksek oranda dioksin ve furan, ağır metal ve diğer bazı toksinlerin salınması hava,su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır. Biyokütle enerji santralinden salınan ağır metaller ve zehirli gazlar solunum, kalp hastalıkları, kanser, doğum kusurları ve diğer sağlık sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır.

Biyokütle santralleri aynı zamanda iklim için de bir tehlike oluşturmaktadır. Bu santraller büyük bir karbon kirletici olan kömürden elde edilen her megavat başına yaklaşık %50 daha fazla CO2 yaymaktadır.

Halk ve çevre sağlığı açısından zararlı olan Tarsus Biyokütle Enerji Santralinin onaylanan Çed raporunun iptal edilmesi için Derneklerimiz dava açmıştır. Yaşam hakkımızı savunmak için onaylanan Çed raporunun ve projenin iptal edilmesini istiyoruz. Herkesi Tarsus Biyokütle Enerji Santraline Karşı mücadele etmeye davet ediyoruz." ifadesinde bulundu.

MERSİN KENT HABER