Günebakan Kadın Derneği'nden, Mektup

Günebakan Kadın Derneği'nden, Mektup

Günebakan Kadın Derneği Mersin Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada,Biz Günebakan Kadın Derneği olarak Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Mersin İl Başkanlıklarına, Mersin İl Kadın Kollarına ve Mersin Milletvekillerine birer mektup göndererek, ‘’çocuklara cinsel istismar suçunu işleyenlere af’’, kadına yönelik şiddetle mücadele ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili düşüncelerini ve varsa yaptıkları veya planladıkları çalışmaları öğrenmek istedik, Konulu mektup yazdı.

Günebakan Kadın Derneği'nden,  Mektup
Günebakan Kadın Derneği'nden,  Mektup Salih Abidin Pala

Yapılan yazılı açıklamada, "Günebakan Kadın Derneği olarak, son aylarda sıkça gündeme gelen ve istismar affı yasası olarak medyada yer alan söylemler, kadın ve kız çocuklarının hakları açısından bizleri endişelendirmektedir. Türkiye’de ‘’çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyenlere af’’ tartışması 2016 yılından beri Hükümet tarafından sık sık gündeme getirilmektedir.

Bu yasa tasarısı ile Hükümet ; çocuk cinsel istismarı suçu hükümlüsü erkeklerin, evlenmiş olmaları ve beş yıl evli kalmaları koşuluyla - ailenin mağdur olmaması için- cinsel istismar cezalarının kaldırılmasını teklif etmektedir. Kadın örgütlerinin itirazlarına rağmen bu yasa tasarısı hala tartışılmaktadır.

Devletin yükümlülüğü çocukların yüksek yararını korumaktır. Bu yasa tasarısı sadece 264 ailenin erken yaş evliliği ile ilgili bir çalışma değildir. Bu madde hem Medeni Kanun hem de Türk Ceza Kanunu’nda geçmiş dönemlerde kazanılmış haklardan geri adım atılması demektir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaş altı tüm bireyleri "çocuk" olarak tanımlar. Bu yasa tasarısı tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere de aykırılık içermektedir.

2011 yılında mecliste tüm partilerin oy birliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesinde;

“Kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir insan hakları ihlali ve ayrımcılık anlaşılacak ve bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsin, söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır;

*Taraflar bu sözleşme kapsamındaki her türlü şiddetin önlenmesi ve bu tür şiddet eylemleriyle mücadele edilmesine yönelik ilgili tüm tedbirleri içeren devlet çapında etkili, kapsamlı ve birbiriyle koordineli politikaların benimsenip uygulanmasını mümkün kılacak, gerekli yasal ve diğer tedbirleri alacak ve kadına karşı şiddete karşı bütüncül bir mukabelede bulunulmasını temin edeceklerdir." denmektedir.

Bu sözleşme ve yasalar maalesef yeterince uygulanmamaktadır.

Biz Günebakan Kadın Derneği olarak Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin Mersin İl Başkanlıklarına, Mersin İl Kadın Kollarına ve Mersin Milletvekillerine birer mektup göndererek, ‘’çocuklara cinsel istismar suçunu işleyenlere af’’, kadına yönelik şiddetle mücadele ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili düşüncelerini ve varsa yaptıkları veya planladıkları çalışmaları öğrenmek istedik.

Sorularımız;

1-Tüm bu veriler ışığında çocuk cinsel istismarının çözümü ile ilgili planınız/öneriniz nedir?

2-Kadın haklarının geliştirilmesi ve şiddetin önlenmesi ile ilgili planınız/öneriniz nedir?

3-Uluslararası CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanma pratiği ile ilgili değerlendirmeniz nedir?

4-Görüşleriniz doğrultusunda parti içinde, gerçekleştirdiğiniz ya da planladığınız çalışmalar varsa nelerdir?

Bu sorulara verilecek cevaplar biz kadınlar için çok önemli. Bu ülkede politika yapan, mecliste yasa çıkaran ve bizleri temsil eden seçilmişlerin bu alandaki görüşlerini ve çalışmalarını bilmek tüm Mersin’li kadınların hakkıdır.

Görüyoruz, duyuyoruz, susmuyoruz, örgütleniyoruz." ifadeleri yer aldı.

MERSİN KENT HABER