Mersin Türk Kadınlar Konseyi, Haklarımızdan ve Hayatlarımızdan Vazgeçmeyeceğiz !

Mersin Türk Kadınlar Konseyi, Haklarımızdan ve Hayatlarımızdan Vazgeçmeyeceğiz !

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi Yönetim Kurulu yayınladığı yazılı açıklamada, kadına şiddet ve çocuk istismarına karşı imzalanan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa'nın Türkiye ve Dünya Kadınlarına verilmiş bir söz, güçlü bir taahhüttür, İstanbul sözleşmesi yaşatır, ifadesinde bulundu.

 Mersin Türk Kadınlar Konseyi, Haklarımızdan ve Hayatlarımızdan Vazgeçmeyeceğiz !
 Mersin Türk Kadınlar Konseyi, Haklarımızdan ve Hayatlarımızdan Vazgeçmeyeceğiz ! Salih Abidin Pala

Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi'nin gazetemize gönderdiği açıklamasında Ülke gündeminde yerini koruyan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı kanunun kadınlar için hayati değerine dikkat çekilerek,  ilgili yasanın ve İstanbul Sözleşmesi'nin yok sayılması ya da kaldırılmasından duyulan kaygılar dile getirilirken, Türkiye'nin de taraf olarak imzaladığı Avrupa Konseyi Sözleşmesi ( İstanbul Sözleşmesi)  etkin biçimde yasanın özüne uygun  uygulanması istendi..

Kamuoyunun İstanbul Sözleşmesi bildiği sözleşemenin dayanağını CEDAW olarak anılan Birleşmiş Milletler kararı ülkemizde 2012'de çıkarılan 6284 yasanın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olduğu 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edildiği açıklamada Kadına karşı her türden ayrımcılığı önleme sözleşmesi olduğuna dikkat çekildi.

 6284 Sayılı Yasa'nın  şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacını taşıdığını, bu yasanın  kadın için “imdat” demek olduğunu, kadının “benim hayatım, benim sağlığım, benim manevi bütünlüğüm tehlikede, acil bir önlem alınması lazım” anlamı taşıdığının altı çiziliyor, buna rağmen yaşama geçirilmesinde beklenen adımların atılamamasından duydukları kaygıları olduğuna vurgu yapılırken gelinen bu noktada kadınların İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırılacağı korkusu son günlerde kamuoyunda gündemde yer alması tartışmalarının sürmesinden gelinen bu noktada kadınların, Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı kadınları İstanbul Sözleşmesi'nin kağıt üstünde kalmaması için mücadelenin sürmesi gereğine işaret ediliyor.

İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğiyle ilgili olarak yapılan açıklamada, Kadınları ve çocukları her türlü şiddetten korur, Çocuk İstismarını engeller, Çocuk yaşta ve zorla evlilikleri engeller, Şiddete maruz kalan kadın ve çocukları güçlendiri, Kadına karşın ayrımcılığı tümüyle yok etmeyi amaçlar, Fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik şiddet türlerini tanır., Toplumsal cinsiyet eşitlini kurmayı hedeflediği ifade edilirken bu sözleşme savaş hallerinde bile geçerli olduğu vurgulanırken,İstanbul Sözleşmesi, Türkiye ve Dünya Kadınlarına verilmiş bir söz  ve güçlü bir taahhüt olduğu,  6284 sayılı yasanın, şiddetle mücadele için kadınların elindeki en önemli yasal araç olduğu ifade edildi.

Türk Kadınlar Konseyi Mersin Şubesi'nin yayınladığı gündemle ilgili açıklamanın son bölümünde "Cinsiyetçi politikalarla, şiddeti ve tacizi meşrulaştıran medya yayınlarıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı eğitim müfredatıyla, kadınları yalnızca aile içinde konumlandıran ve birey olarak değer vermeyen söylemlerle kadına karşı şiddeti körükleyen genel bir zihniyet var.Saldırı büyük ama dayanaklarımız sandığımızdan daha güçlü. Haklarımız için daha talepkar, daha cüretkar olmamız lazım, kadın dayanışmasının gücüne güvenmemiz lazım...
Sözümüz söz; haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz! " ifadeleri yer aldı.

Salih Pala

MERSİN KENT HABER