Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Oto Pazarlarında Alınması Gereken Önlemler İle İlgili Kararı
Advert

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Oto Pazarlarında Alınması Gereken Önlemler İle İlgili Kararı

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sağlık Bakanlığınca (Koronavirüs Bilim Kurulu) oto pazarlarında alınması gereken önlemlere dair Rehberi hazırlayarak internet sitesinde yayınlandığını, bu kararlar ışığında oto pazarları yeniden faaliyetlerine başlayacak kararı aldı.

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Oto Pazarlarında Alınması Gereken Önlemler İle İlgili Kararı
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Oto Pazarlarında Alınması Gereken Önlemler İle İlgili Kararı Salih Abidin Pala

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 16.07.2020 tarihli talimatları gereği, açık oto pazarlarının durumlarını görüşmek ve bu konuda gerekli tedbir ve kararları almak üzere olağanüstü toplandı.

Mersin İl Hıfzıssıhha Kurulu 17.07.2020 tarihli 2020/78 sayılı kararına göre ;

            Bilindiği gibi Covid-19 salgınının ilk döneminde alınması gereken acil önlemlerden birisi olarak İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge ve talimatlar doğrultusunda Valiliğimizce, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile açık oto pazarlarının faaliyetleri durdurulmuştur.

            Gelinen noktada Sağlık Bakanlığınca (Koronavirüs Bilim Kurulu) oto pazarlarında alınması gereken önlemlere dair Rehberi hazırlayarak internet sitesinde yayınlamıştır.

            Yaşanan gelişmeler ve gelinen aşama da dikkate alınarak 17.07.2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde uygulanmak üzere;

            1-Sağlık Bakanlığınca yayımlanan rehberde yer alan koşulların sağlanması şartıyla oto pazarlarının faaliyet gösterebilmelerine izin verilmesi,

            2- Tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edilip edilmediğinin düzenli aralıklarla (en az haftada bir) ilgili Kaymakamlıklarca oluşturulan denetim komisyonu vasıtası ile denetlenmesi,

            3- Kurallara aykırı hareket eden sorumlular ve müşteriler için gerekli idari/adli işlemlerin yapılması ve yaptırımların uygulanması,

            Bu konuda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususu;     

            İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

MERSİN KENT HABER