Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarına Temaslıların Doğru Bildirmeyene İki Yıl Hapis

Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarına Temaslıların Doğru Bildirmeyene İki Yıl Hapis

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206. maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarına Temaslıların  Doğru Bildirmeyene İki Yıl Hapis
Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarına Temaslıların  Doğru Bildirmeyene İki Yıl Hapis Salih Abidin Pala

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 24.09.2020 tarihli ve 15684 sayılı “Temaslıların Doğru Bildirilmemesi” konulu Genelgeleri doğrultusunda tedbirleri görüşmek ve bu konuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,24 Eylül 2020 tarihli,2020/90 sayılı kararına göre;

 İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesinde evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş, 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı Genelgeleri ile de salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiştir. İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgesi ile ise izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin Valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti. Bu genelgeler doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca ilgili kararlar alınmış ve yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

 Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır. Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır.
Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci maddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar alınarak bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir. İlimiz genelinde bu uygulamanın yapılması; Kaymakamlarca herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.
MERSİN KENT HABER