SES'TEN ,MASKELER KONUŞUYOR EYLEMİ
Advert

SES'TEN ,MASKELER KONUŞUYOR EYLEMİ

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES), Mersin Şehir Hastanesi Poliklinikler önünde Maskeler Konuşuyor eylemi gerçekleştirerek seslerini duyurmaya çalıştı.

SES'TEN ,MASKELER KONUŞUYOR EYLEMİ
SES'TEN ,MASKELER KONUŞUYOR EYLEMİ Salih Abidin Pala

SES Mersin Şübesi Yönetim Kurulu adına basın açıklamada bulunan Şübe Sekreteri Filiz Çelebi, Sağlık Emekçileri,halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkı için mücade verdiklerine vurgu yapılan açıklamada, ağırlaşan çalışma koşulları,şeffahlık,geleceklerinin belirsizliği pandemi koşullarında zor ve kaygı duyduklarını,nitelikli sağlık hizmet verebilmek için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

Yüzlerce sağlık çalışanı arkadaşlarını pandemi sürecinde kaybettiklerini ifade eden Çelebi, " Yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimize hala karşılık bulamadık. ‘Yaşatmak için Yaşamak İstiyoruz!’ dedik duyulmadı… ‘Tükeniyoruz!’ dedik, duyulmadı..Bizler de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak, taleplerimizi maskelerimiz aracılığıyla ulaştırdığımız bir kampanya örgütledik… MASKELER KONUŞUYOR adlı kampanyamızı bugün burada noktalıyoruz. Kampanyamızın başladığı 11 Ocak’tan itibaren Mali Taleplerimizi, Özlük Taleplerimizi, Toplum Sağlığına Dair taleplerimizi gerek soysal medyadan gerekse işyerlerinden doğru dile getirdik. Bugün Son olarak İşçi Sağlığı ve Güvenliği taleplerimizi sizlerle paylaşıyoruz:" ifadesinde bulundu.

Taleplerini dile getiren Çelebi, " Herkese yetecek kadar ücretsiz, etkili ve güvenli aşı temini bir an önce sağlanmalıdır. Aşının uygulanması, tedarik edilmesi, kontrolü gibi tüm süreçlerde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile ortak hareket edilmelidir.

· Genel bütçe gelirleri içinde gelir vergisi payı artırılmalıdır. Bu artış, gelir vergisi içinde kurumlar vergisi payı artırılarak sağlanmalıdır. Yoksullardan, emekçilerden, ücretlilerden alınan direk ve dolaylı vergi payları azaltılmalı, sermaye sahiplerinin vergi sorumluluğu arttırılmalıdır.

· Sağlık hizmetleri harcamalarında merkezi bütçenin payı arttırılmalıdır. SGK prim gelirleri içinde çalışanların ve kendi hesabına çalışanların payı azaltılmalı, patronların payı artırılmalıdır. SGK’ya genel bütçeden aktarılan pay artırılmalıdır. Hane halkları harcamalarının payı azaltılmalıdır.

· Katkı-katılım, ilave ücret gibi hiçbir ad altında halktan sağlık hizmetleri için ücret alınmamalıdır. Sağlık hizmetleri herkes için (göçmenler, mülteciler vb dahil) ücretsiz olmalıdır."

· Özel sağlık kurumlarına aktarılan her türlü pay kaldırılmalıdır. Kamu sağlık kurumları ve sağlık eğitimleri için bütçeden ayrılan pay yükseltilmelidir. SGK’nin özel hastanelerden hizmet satın alması hizmet başına (fee-for-services) ve vaka başına (case payment) ödeme ile değil, toptan bütçeleme (global butgetting) ile olmalıdır."

MERSİN KENT HABER