Mersin İl Genelinde Yüz Yüze Eğitime Geçilmesi Kararı

Mersin İl Genelinde Yüz Yüze Eğitime Geçilmesi Kararı

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Mersin İl Genelinde yüz Yüze Eğitime Geçilmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Mersin İl Genelinde Yüz Yüze Eğitime Geçilmesi Kararı
Mersin İl Genelinde Yüz Yüze Eğitime Geçilmesi Kararı Salih Abidin Pala

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 26/02/2021 tarihinde saat 14:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; il genelinde yüz yüze eğitime geçilmesi konusundaki uygulamalara yönelik konuları görüşmek ve bu doğrultuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 26 Şubat 2021 tarih, 2021/8 nolu kararı aşağıda belirtilmiştir.Yapılan açıklamada; " Bilindiği üzere Covid-19 salgınının seyrinde yaşanan gelişmeler nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesinin kararlaştırıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

            Bu karar ve MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesi gereğince ilimiz genelinde;

            Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim ile başlatılmış, 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçilecektir.

            01 Mart 2021 tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazananlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır.

            Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.

            Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar 01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacaktır.

            2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kumrularından mezun olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kumrularından mezun olamamış diğer öğrencilerin sorumluluk sınavları, 22-26 Şubat 2021 arasında yapılmıştır. Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrencilerin MEB Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlüklerince 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

            İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde, KKTC dâhil bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan resmî ve özel okullarda sınavlara girebileceklerdir.

            2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlarla ilgili takvim, eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanarak eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların uygulanması sağlanacaktır.

            Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlanmıştır. 01 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren ise bahsi geçen ortaöğretim kademesindeki tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime geçilecektir. Bilim ve sanat merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitime geçeceklerdir. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze/ ya da uzaktan başlayacaktır.

            Ayrıca; 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okulların 8 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 22.01.2021 tarihinden itibaren tekrar başlamış olup devam edecektir.

İlimiz genelindeki uygulamaların yukarıda belirtilen çerçevede yapılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

MERSİN KENT HABER