COVİD 19'A KARŞI BİRLİKTE OLMAK
Advert Advert

COVİD 19'A KARŞI BİRLİKTE OLMAK

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şubesi, Dünya Sosyal Hizmetler Günü'nde itirazlarını ve taleplerinin gereğine davet etti.

COVİD 19'A KARŞI BİRLİKTE OLMAK
COVİD 19'A KARŞI BİRLİKTE OLMAK Salih Abidin Pala

SES Mersin Şubesi Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Her yıl Mart ayının üçüncü Salı günü, Dünya Sosyal Hizmet Günü olarak adlandırılmakta, sosyal hizmet emekçileri tüm dünyada bugünü mesleki bir gün olarak görmekte ve seslerini yükseltmektedirler.

Pandemiyle (Covid-19) birlikte, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, LGBTİ, mülteci, yoksul, hapishanedeki mahkum başta olmak üzere hakları elinden alınan veya hakları daha fazla korunmaya ihtiyacı olan insanlar, insan hakları çiğnendiği ya da insan haklarının gerekleri yerine getirilmediği için daha fazla psiko-sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmakta, yalnızlaşmakta ve çaresiz hale gelmektedir. Bu çerçevede her geçen gün insanın insan olduğundan dolayı sahip olduğu hakları korumaya ve bu hakları geliştirmeye daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

İşte bu koşullar içerisinde bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için sosyal hizmet emekçileri, toplumun en dezavantajlı ve mağdur edilmiş kesimleriyle zor koşullarda çalışır.

Biz, bugün,,burada pandemi koşullarında tüm sosyal hizmet emekçilerinin sesi olarak itirazlarımızı ve taleplerimizi bir kez daha haykırıyoruz:

Gasp edilen sosyal hizmet tazminatımızı istiyoruz!

Hakkımız olan saha tazminatını istiyoruz!

Tüm sosyal hizmet emekçilerinin en doğal hakkı olan servis ve yemek hakkını istiyoruz!

Tüm sosyal hizmet emekçilerine 3600 ek gösterge talep ediyoruz!

Yatılı ve Gündüzlü tüm sosyal hizmet kuruluşlarında güvenceli çalışmak istiyoruz!

Keyfi cezaları, sürgünleri, tehditleri, yıldırmaları kabul etmiyoruz!

Tüm sosyal hizmet emekçileri olarak; ödülü sözlü, cezayı yazılı vermenizi kabul etmiyoruz!

Normalleştirmeye çalıştığınız mobbing uygulamalarını kabul etmiyoruz!

Dünya Sosyal Hizmet Gününde son mesajımız; Bölünmemiş bir insanlık için mesleklerimizin savunuculuk ve hak temelli bakış açısıyla tüm yurttaşlarımızı dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce vb. yönünden ayırt edilmeden haklarını savunmaya ve haklarının gereklerinin yerine getirilmesini talep etmeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

MERSİN KENT HABER