Hüseyin Kış, MESİAD Kuruluş Felsefesinden Uzaklaştı
Advert

Hüseyin Kış, MESİAD Kuruluş Felsefesinden Uzaklaştı

DERYA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, MESİAD’ın 16. Olağan Genel Kurulu öncesinde yapılan ilkesel yanlışlar olduğunu, yaptığı tespitlerinde MESİAD’ın kuruluş felsefesinden uzaklaştığını ve duyduğu kaygılarını dile getirdi.

Hüseyin Kış, MESİAD Kuruluş Felsefesinden Uzaklaştı
Hüseyin Kış, MESİAD Kuruluş Felsefesinden Uzaklaştı Salih Abidin Pala

 MESİAD’ın kuruluş misyonu olan; Atatürk’ün gösterdiği “Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ve ona daha ileri katkılar sunma” hedefi doğrultusunda; insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, inanç ve girişim hürriyetinin, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan ilkelerden uzaklaştığına dikkat çekti.

 

Kış, MESİAD’ın  kuruluşundan bugüne yapılan çalışmaları değerlendirirken,  Musa Timur dönemindeki ilkeleriyle, çalışmalarıyla Mersin’e katma değer kazandıran  projeleriyle örnek olduğuna dikkat çekti.

Musa Timur’un dönemini değerlendirirken Kış, o dönemde Mersin’in öncelikli projesi Mersin Üniversitesi’nin kente kazandırılmasıydı, gerçekleşti. Bu günde kent gündemindeki yerini koruyan önemli projelerin adımları o dönemde  atıldı.  Uluslararası Havaalanı, Mersin Turizmi, Mersin Taşucu Otobanı kent gündemindeki yerini hala koruyor. O dönemde  MESİAD Binası kurucu üyelerin katkısıyla  satın alınmasıyla kurumsallaştığını ifade etti.

Bugüne kadar Timur’dan sonraki görev alan başkanların iş insanlarının beklentilerine  cevap veremediği belirten Kış, kente katma değer kazandıramadığı gibi Mersin’e beklenen katkı da sağlamadığına dikkat çekiyor.

Kış, iki dönem iki farklı başkanla yönetim kurullarında görev aldığını ifade ederken, “Bu dönemlerde de Mersin’e hiçbir zaman gereken değer, katkı, başarı sağlanamadı. Timur’dan sonra şehre bir katma değer katamayan tüm yönetimler başarısızdır.” dedi.

Kış, deniziyle, yaylasıyla, ekonomisiyle kültürel zenginlikleriyle çok güçlü bir yapısı olan Mersin, MESİAD öncülüğünde var olan zenginlikleri, projelerle ileriye taşıması beklenirken, hedeflerinden uzaklaştığını, bu süreçte MESİAD  şeffaflıktan uzaklaşarak, söylenenlerle yapılanları aynı olmaması, STK olarak  MESİAD’ın istenen hedeften ilkelerden  uzaklaşmasını kaygı verici olduğunu söyledi.

Kış, “Kentin tüm sanayicileri birlikte hareket edebilseydi MESİAD  istenen yerlerde olabilirdi. Kent de çok farklı yerlerde olurdu.Kurumsal yapının  korunması MESİAD’ın önceliği olmalıydı.” dedi.

  MESİAD’a üye olabilmek için öncelikle bir sanayici, bir  üretici, bir iş insanı olmak gerektiğinin altını çizen Kış, üye alınımında yapılan yanlışlıklarla bir yere varılamayacağını yaşanan süreçlerde açıkça görüldüğünü ifade ederek, “ MESİAD’ın genel ilkelerine dönülmesiyle yaşanan kötü gidişatın önüne geçilebilir.” dedi.

Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan kuruluş felsefesine bir an önce dönülmesine dikkat çeken Kış, yaşanan bu yanlış zihniyetten MESİAD kurtulmalı, genç iş insanlarına fırsat verilmeli, koltuğa sahip çıkmak adına MESİAD’ın genel ilkelerden vazgeçilmemeli.” çağrısında bulundu.

MESİAD olması gereken yerde olasını tüm üyelerin istediğini ifade eden Kış;  MESİAD, iş insanlarını temsil edecek kırmızı çizgilerinden, temel misyonundan uzaklaştığı için MESİAD üyeliğinden  ayrılanlar yeni arayışlara yönelerek MERYAD’a üye olduğunu, MESİAD varken başka derneklerde istemeden yer alması, kendisini çok  üzdüğünü ifade etti.

Kış, MESİAD, kısır kavgalardan dolayı küçülerek hedefinden uzaklaşması bu yapısıyla iş insanlarını Ankara’da, yeterince iyi temsil edemediğini, önemli  kurumlarda da yeterince etkin gücünü ve sorumluluğunu yerine getirmekten uzaklaştığı, bu anlayışıyla kendini ifade etmekte zorlandığına dikkat çekti.

Kış, 16. Olağan Genel Kurulda Genel Kurul öncesi daha önce alınan tüzük kararlara uyulması gerektiğini, kuruluş ilkelerinden uzaklaşmış, koltuk kavgası veren bir anlayış MESİAD’a hakim olması kaygı verici olduğunun altını çizerken, sürdürülen bu yanlış anlayıştan bir an önce uzaklaşılması çağrısında bulundu.

Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kış, "MESIAD Mersin sanayici iş adamları derneği içinde Mersin sanayicisi yer alıyor mu? Mersin için çalışıyor mu?

Musa Timur başkanımızdan sonra Mersin’e  hangi başkan ne yapmış ne üretmiş .

MESİAD, birleştirici olmalı, ayrıştırıcı değil.

Doğusuyla batısıyla, güneylisiyle kuzeylisiyle

 İşadamı olan, üreten, işçi çalıştıran, Türkiye ve MERSIN için çalışanlar

Atatürkçü iş insanları, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalı

Ben değil; biz olmalıyız.

Koltuk ve kişisel menfaat ve kaprislerden vazgeçerek ayrıştırıcı değil birleştirici,

 Kucaklayıcı yol gösteren, fikir proje üreten,

Hak, hukuk ve adaletten ödün vermeden Atatürk ilkelerine saygılı MERSIN ve Türkiye için aş , iş, yatırım yapan.

Kadına gencine toplumuna sahip çıkan, sosyal bileşimi bilen, tüm kamu kurum kuruluşlarla ve STK’larla işbirliği içinde, onlara önderlik  yapan,  tarafsız, hiçbir etkinin altında kalmadan gecesini gündüzüne katan MESİAD olmalı.

 MERSIN e ve Mersinli sanayicisinin üreticisinin, halkın yanında olan, üniversiteleriyle, argecisiyle, projeleriyle  yol gösteren, yatırım yapanın yanında yer alan,  yol gösteren ve ayırım yapmadan tüm iş insanlarını kucaklayan,

 MERSİN’in Türkiye’mizin bir STKsı  olmalı.

MESİAD,  isminin açılımında Mersin Sanayici iş insanları vardır. Ama şu andaki durumu ile işi olmayan, kendine orada meşgale ve az olsun benim olsun, koltuk peşinde olup iş ve toplumdan uzaklaşmış hiçbir kamu ve kuruluşa etki katkı sağlamayan, isimi kahramanı yaşatmayan, gün geçtikçe de yok etmeye çalışan, içi boşalan bir STK olmuştur.

Üstelik koltuk ve kişisel menfaat adına genel kurulda alınan kararları tüzük ihlal edilmiştir..

Başkanlar Kurulu diye bir kurul yoktur, hak ihlal etmektedir, yönetim kurulunun felsefesi önüne geçmiş ve engellen müktedir.

Bence MESİAD’a isimi kazandıran ilk kurucu kahramanları ve iyi yönetimi dönemi MERSIN’i çok önemli projeler üreten Sayın Musa Timur dönemidir, başkada bir fonksiyon yoktur." ifadeleri yer aldı.

MERSİN KENT HABER