KENT
Giriş Tarihi : 09-01-2023 19:06   Güncelleme : 09-01-2023 19:06

BİLSEK, ÖZGÜN SEÇKİN BİLİM VE SANAT İNSANLARINI İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTURACAK

BİLSEK Bilim Sanat ve Ekonomik İşbirliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Durak kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamada; BİLSEK adıyla oluşturdukları STK’nın özgün ve seçkin bilim ve sanat insanlarını somut projeler üzerinden iş dünyasıyla buluşturmaya başladıklarını belirtti.

BİLSEK, ÖZGÜN SEÇKİN BİLİM VE SANAT İNSANLARINI İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTURACAK

BİLSEK Y.K. Başkanı Selçuk Durak, özellikle kitap, rapor, tezlerin basımı ile süreli yayınların BİLSEK yayınları olarak akademik temelde yürütüleceğini söyledi.

Selçuk Durak kamuoyuna yapmış olduğu açıklamada: “BİLSEK, Ticari Diplomasi kurgusuyla yatırım, üretim, istihdam ve bölgesel yatırım ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap verecek uluslararası yatırım ve işbirliği zirveleri düzenlemektedir. Bu ekonomi zirvelerinde başta ticaret ataşeleri, iş konseyi başkanları ile yerli ve yabancı yatırımcılar olmak üzere ekonomi bürokrasisi ve kredi kuruluşlarının üst düzey yöneticilerini, girişimcileri ve akademisyenleri buluşturarak, sürdürülebilir bir sinerji sağlamayı amaçladıklarını” vurguladı.

Selçuk Durak, kamuoyuna yaptığı açıklamada BİLSEK’in kuruluş gerekçelerini şu ifadelerle açıkladı: “Yaklaşık 20 yıldır yayıncılık yapıyorum. Üniversitede ders anlattım, araştırma merkezlerinde bulundum, tebliğler sunup, konferanslar da verdim. Ayrıca üst düzey Osmanlıca ve İngilizce çeviriler ve danışmanlıklar yaptım. İş dünyası ile yakın ilişkilerin, özel görüşmelerin ve akademisyenlerin içerisinde bulunduğum bu süreçte; bilim ve sanat insanlarının çalışmalarının sponsor, destekçi, mekan ve diğer kurumsal taleplerini karşılayacak bir yapının önemli bir ihtiyaç olduğunu anladım.”.

Bu itibarla genel görüşümü özetleyen bazı başlıkları açıklamak isterim. BİLSEK Akademisyenlerin ve Sanatçıların çalışmalarının daha etkin

değerlendirilmesi hedefiyle “aksiyonel” bir tavırla hareket etmektedir. Birçok organizasyon uzun konuşmalar, teşrifat ve protokol krizleri ile sonuçlanıyor. Bu organizasyonların süreç yönetimi sıkıntılı ve daha önemlisi kurumsal devamlılık sorunu var ve çalışmaların “etki analizleri” yapılmıyor ya da eksik. İş insanlarımızın özellikle fuarlarda ve tanıtım toplantılarında, yurtdışı gezilerinde, temelde ise yabancı konuklarla ilişkilerinde yabancı dil bilmeleri önemli ve bunu sağlamak için kurumsal yardım almaları gerekli. BİLSEK olarak bu ihtiyacı karşılayacak çalışmaları yürütmekteyiz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda aktüel içerikli ve şeffaf bütçelerin kullanıldığı profesyonel çalışmaları kamuoyuna aktarmaya başlıyoruz. Dikkat çekmek istediğimiz asıl konu şudur: Yaşamın önemli bir parçası bilimdir ve bize ışık tutar, sanat ise uluslararası alanda olduğu gibi her aşamada ve her alanda yolumuzu açar. Bu açıdan bakarak aynı masa etrafında bir araya gelmiş üç kişi düşünün: Bilim İnsanı, Sanatçı ve İş İnsanı. Gerek bireysel gerekse kurumsal anlamda bu üçlü, yaptığımız çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

BİLSEK çalışma gruplarımızla iş dünyasının ürettiğini pazarlama ve tanıtım alanında hatta bunu bütçeleyerek uygulama aşamalarında çözüm ortakları olarak hareket edeceğiz. Nitelikli bir yürütme kurulumuz var. Yatırım ve işbirliği zirvelerinde, bilim ve sanat etkinliklerinde proje paydaşlarımızla yaptığımız tüm çalışmaları, öncelikle PR, Medya Planlama gücünü kullanarak kamuoyuna sunacağız. Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın danışmanlığında Değişim Ajans ve Hamdi Gökalp ile çalışıyoruz. Ayrıca ekonomi medyasının öncü medya kuruluşları bu organizasyonlara destek vermektedir. Sanat çalışmalarımızın Küratörü önemli sergileri düzenlemiş olan Denizhan Özer.

Türkiye’deki etkin birçok sivil toplum kuruluşunun yönetimlerinde görev alan ve BİLSEK’in de Kurucu Başkanı olan İnşaat Mühendisi Ahmet Akkurt ise; “Ekonomik İşbirliği Kurulu Başkanı Fikret Civak, Danışmanlarımızdan Bilim İnsanı Dr. Ahmet Fidan ve beraberindeki heyetlerle yaklaşık üç yıldan beri devam eden görüşmelerin sonuçlarına odaklanarak ilerlediklerini belirtti.

Ahmet Akkurt proje ve yayınlara ilişkin kurumsal işbirliği ve iyi niyet protokolleri imzalamaya başladıklarını vurgularken, “iş dünyasını, birbirinden talepkar akademik kurum, kuruluş ve uluslararası yapıları, kurumsal destekçileriyle buluşturan bu yatırım ve işbirliği zirvelerinde; olası “turquality” markalarımızı bir araya getireceğiz” dedi.

EditörEditör