Ahmet Ümit Aloğlu Demokrasimiz
Advert
Demokrasimiz
Ahmet Ümit Aloğlu

Demokrasimiz

Advert

Kaç çeşit demokrasi vardır?

Klasik demokrasi,

Çoğulcu demokrasi,

Parlamenter demokrasi,

Liberal demokrasi,

Plüralist demokrasi,

Endüstriyel demokrasi,

Marksist demokrasi,

Sosyal demokrasi,

Bir de demokrasi anlayışları var:

Temsili demokrasi,

Müzakereci demokrasi,

Kozmopolitan demokrasi,

Agnostik demokrasi....ilh.

Demokrasimizi, (varsa) nasıl tanımlayabiliriz?

Türler mi kuramlar mı daha önemli diye bir soru çok nahif kalır, biz doğrudan kuramlardan, özellikle de Agnostizmden söz edelim.

Agnostik- Tartışmacı, çekişmeci, radikal demektir.

Çekişmeciler için demokrasinin belirgin, mutlak uyulması gereken kuralları yoktur. Ucu açıktır. Yani demokrasi treni, istediğiniz yerde inilebilecek bir trendir.

Bunlara göre iktidar ilişkilerinin- mücadelesinin önü- sonu yoktur.

Bölünmelerin ve çatışmaların da sonu olamaz. Bir yandan iktidar yollarında beraber yürüdüklerinizi trenden atabilirsiniz diğer yandan iktidarınızı sağlamlaştırmada yaralanabileceklerinizle ittifak kurabilir, işlerinin bittiğine karar verdiğinizde onlarla savaşabilirsiniz; ama daima bir düşman yaratırsınız.

Akılcı ve dürüst bir oylama çekişmecilerin (agnostiklerin) işine gelmez.

Adaleti, makul olan herkesin üzerinde anlaştığı, demokrasinin temeli kabul eden anlayışlar agnostikler için demokrasiyi (kişisel iktidarlarını diye okuyabilirsiniz)tehdit eden yaklaşımdır.

Çoğulcudurlar; çoğunluğun dediği yasallığı aşan bir kutsiyet taşır... O kadar ki toplum için yapılan (bunu iktidar için diye okuyabilirsiniz)çekişmeleri siyasal alana taşıyarak onu ehlileştirmeyi, dolayısı ile demokrasiyi yüceltmeyi içeren müzakereciliği de yadsırlar.İdeal ve akılcı tartışmayı çekişmeye çevirirler; onu sosyal olanın dışına taşıyarak radikalleştirmeyi amaç edinirler.

Demokrasinin temel ideali olan toplumun alt yapısını, insanî kılmak amacını çıkarcı- redci, bencil anlayışlarla ortadan kaldırırlar. Hatta toplumu "onlar"a karşı "biz" ayrıştırmasına tabi tutarak demokrasiyi özünden ve ideallerinden koparırlar.

Agnostiklerin temel yanlışları, toplumu oluşturan bireyi, yani kimlik, özne, toplum, iktidar kavramlarını siyasetin öznesi olmaktan uzaklaştırmalarıdır.

Bizimkileri tanımlayacak olsak sizce bu "agnostik" ( çekişmeci, kavgacı, postyapısalcı) terimini kullanabilir miyiz?

Ahmet Ümit Aloğlu

DİĞER YAZILAR