Ahmet Ümit Aloğlu Mersin Valiliğine Açık Mektup
Advert
Mersin Valiliğine Açık Mektup
Ahmet Ümit Aloğlu

Mersin Valiliğine Açık Mektup

Advert

Sayın Valim,

İnsanlığın birkaç gün önce kaybettiği ünlü İngiliz asıllı düşünür Stephen Hawking, "Yüz yıl içinde insan nesli, iklimsel değişmeler nedeniyle dünya yüzünden silinecek" demişti. Bu mesaj, büyük bir bilim adamının acı veren duyurusuydu. İnsanlık bu duyuruya ilgisiz kalmamalıdır.

Elbette birçok bilim adamı, bir çok devlet yöneticisi bu mesajı değerlendirdi, değerlendiriyor. ABD Başkanı Trump'un daha iktidara gelir gelmez imzasını çektiği ünlü Paris İklim Sözleşmesi bu alandaki çalışmaların en önemlilerinden biridir.

Bizim devletimiz de bu konuya ilgisiz kalmamış, bir takım önlemler almıştır, almaya devam etmektedir.

Her şeyi merkezi hükümetlerden bekleme çağının geçtiğini, valiliklerimizin, bütün şehir ve şehir belediyelerimizin kasaba yöneticilerimizin ve belediyelerinin hatta birey olarak vatandaşlarımızın da ellerinden geleni yapmaları gerektiği yaygın görüş haline gelmiştir.

Bu cümleden olarak, yakın geleceğin iklim değişikliklerini - aşırı ısınmayı en yoğun yaşayacak bölgelerinden olan Doğu Akdeniz ve onun bir ünitesi olarak yetkinlikle yönettiğiniz Mersin Vilayeti, bu coğrafi konumu nedeniyle daha büyük duyarlılıklar gerektirmektedir.

Saygı ve memnuniyetle izlediğim Mezitli Belediyesi kendi sınırları içinde, 33'ü Jakaranda, 3'ü zeytin, 1'i defne, 2'si orkide, 1'i çam selvi ve 1'i de kayısı olmak üzere 41 koruluğunda diktiği 4600 ve kasaba genelinde yollara ve park- bahçelere diktiği 10.000 civarında ağaç ile yakın geleceğin en yeşil kasabası olmak yolundadır.

Eminim Valiliğiniz sınırları içindeki diğer belediyelerimiz de bu alanda önemli çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak geleceğin değişmekte olan iklim koşullarının kasabalarda dikilen ağaçlarla değiştirilemeyeceği, ısınmanın önlenemeyeceği açıktır. Sanayi bacalarından araba egzozlarına kadar bütün olumsuz faktörlerle ilgilenmek ve zararlarını asgariye indirmeye çalışmak yanında kentte gittikçe azalan ormanlarımızı artırmak bir zaruret olarak görülmelidir.

Sayın Valim,

Ben, zat-ı âlinize kent çapında, en az önümüzdeki 10 yılı kapsayacak bir planlama ile kentte bir ağaçlandırma kampanyası düzenlenmeleri için ilgililere gerekli emri vermenizi arz ediyorum.

Mersin ilinde yaşayan her kişi için on yıl boyunca yılda yedi ağaç (malum-u âlileri Türkiye'mizde her yıl insan başına ağaç tüketimi yedi ağaçtır.) dikilmesi esas olmak üzere düzenlenecek bir kampanyada ihtisası bu vadide olan kurumları ağaç fidanı yetiştirmekle, bir gurup yetkiliyi ağaç dikilecek alanları belirlemekle, bir grup kurumu bu yerleri ağaç dikimine hazırlamakla, bir grup yetkiliyi de insanlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ve ikna etmekle görevlendirilmelidir.

İnsanlarımız, evlerinde güneş enerjisinden gelen suyun ısınıncaya kadar akıp boşa giden suyu uygun kaplarda biriktirerek diktikleri ağaçları sulasalar Mersin küresel ısınmadan her kentten daha az etkilenecek, gelecek kuşaklar sizi kurtarıcı Vali olarak anacaklardır.

Saygılarımla arz ediyorum.

Ahmet Ümit Aloğlu

DİĞER YAZILAR