Ahmet Ümit Aloğlu Osmanlı ve AKP Osmanlıcılığının Nedeni
Advert
Osmanlı ve AKP Osmanlıcılığının Nedeni
Ahmet Ümit Aloğlu

Osmanlı ve AKP Osmanlıcılığının Nedeni

Advert

Tarihçileri kızdırmayacağım; çünkü alanlarına girmek saygısızlığı yapmayacağım. Sadece bilindik bir gerçeği anımsatacağım:

Osmanlı emperyal bir devletti.

Osmanlı emperyalizmi ile günümüz emperyalizmi benzeşmez. O bilek gücüne dayanan ganimetçi bir devletti; fakat nihayet bir çok halkı, bir çok devleti egemenliği altına almıştı. Fetihte ganimet topluyor, yönetimde doğrudan ya da dolaylı yollarla vergilendiriyordu buyruğu altındakileri.

Bugünün emperyalistleri de güce dayalı ancak ganimetçi değil, neo-liberal...

AKP neden Osmanlıcı ?

AKP, II.Abdülhamit'in ideolojisinin mi peşinde? Yoksa kendi ideolojisi gereği mi Osmanlıcı?

AKP, Osmanlı şeriatla yönetildiği için mi onun peşinde? (Zaten öyle bir yönetim biçimi yoktu Osmanlının. Hatta denebilir ki Osmanlı'da dinin en büyük makamı olan şeyhülislam, devletin hükümranlığı altındaydı)

Bunlar ya da benzeri argümanlarla açıklanamaz AKP'nin Osmanlıcılığı. AKP'nin Osmanlıcılığı, bölgede yeni bir emperyal güç olma arzusunun dışa vurumudur.

AKP'nin Osmanlıcılığı, ülkede gittikçe daralan iç pazarla yetinemeyen burjuvazinin bölgede yapılan paylaşım savaşından pay istemek için kullanmak istediği dayanaktır.

Ne var ki bu talep, salt kendisinin isteği olarak ortaya çıkmış değildir.

Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan alanda hegemonya kurmak isteyen Süleyman Demirel,

Irak Savaşı'nda bir koyup üç almak peşinde olan Özal,

Azerbaycan'da iktidar kavgalarına karışan Çiller de aynı rüyayı görmüştü.

AKP de ABD'de gerçekleşen ikiz kuleler terörü sonrasında oluşan Ortadoğu paylaşımı sürecine, -ABD'ye bağlılık unutulmadan- pay isteyen bir güç olmak istedi.

Hedefi, sömürgeciler arasına katılmaktı.

Libya'da yapılanlar, Balkanlara yapılan yatırımlar hep aynı hedefin tezahürleridir.

Özetin özeti: AKP Osmanlıcılığı dinle ilgili değil, sömürgecilikle ilgili bir tutumdur; doğru okumalı...

Ahmet Ümit Aloğlu

DİĞER YAZILAR