Ahmet Ümit Aloğlu Yine Laiklik
Advert
Yine Laiklik
Ahmet Ümit Aloğlu

Yine Laiklik

Advert

Laiklik konusunda birçok metin ürettim. Bu konuda kitaplar yazmış  bilim adamlarımıza, yazarlarımıza saygılarımı sunarak kısa bir  not daha düşmek istiyorum: 

Bir gazeteci twitterde “Laiklik ve Kemalizm üzerinden yeniden dayatma yaparsanız, siyaset dilini oraya çekerseniz Erdoğan’dan kaçmakta olan seçmeni yine ona yönlendirir, bir dönem daha Erdoğan’a katlanmak zorunda kalırsınız. Acı ama gerçek. Siz bilirsiniz.”  
Twetini paylaştı.  Twet, kendi mantığı içinde akla uygun görünüyor… 
Ancak! 
Önce şu “laiklik” ve “Kemaizm” üzerinde duralım birer cümlecikle: 
Daha önce bir vesile ile laikliği “Din ile devlet işlerinin ayrılması” içimindeki sılogansal anlatımın  kıskacına almamak, akıl ve bilimi rehber edinen siyaseti tanıma dahil etmek gerektiğini söylemiştim. 
Kemalizmi de atamızın “Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir” sözleriyle “Yurtta barış, dünyada barış” ve nihayet  “Kültürümüzü çağdaş uygarlığın üstüne çıkaracağız “ sözlerinin ışığında yorumlamak gerekir.  
Yukarıya aldığım sözün sahibi youtuber ve Türk sağı, “yurttaşlarımızın %60’dan fazlasının sağcı” olduğu algısının etkisinde düşünmektedir. “Aman sağa dokunmayalım, aman sağcıların hoşuna gidelim, aman sağ söylemler kullanalım, aman sağa yanaşalım; çünkü oyumuzu onlardan alacağımız oylarla artırabiliriz.” diyenler de bu epeyce yaygınlaştırılmış algının esiri olan beyinlerin saplantısıdır.  
Türk halkı sağcı değildir. Türk seçmeni de sağda değildir. Tersine halkımızın yönelimi Batıyadır, hedefi çağdaşlıktır. Beyin olarak bilime, aydınlığa yeniliğe açıktır. Bugün ülkeyi şeriat devletine götürmekte olan AKP de sağ sloganlarla değil, sol sloganlarla iktidara gelmiştir: Yoklukla, yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceklerdi, bizi AB’nin üyesi yapacaklardı. Özgürlükler genişleyecek, devletimiz hukuk devleti olacak, ülkemizde eşitlik ve adalet egemen olacak; rüşvet ve kayırma devlet çarkından uzaklaştırılacaktı… Yurtta barış, AKP’nin temel hedeflerindendi vs. vs.  
Bunlar sağ sloganlar mı? 
Bir de şu soruyu sormadan edemiyorum:  
Türkiye’nin bir din devletine doğru götürülmesine, Diyanetin başına getirilen FETÖ projelerinin mimarının her vesile ile Atatürk’e saldırıp orta çağ kafasıyla fetvalar vermesine boyun eğerek sesimizi çıkarmayalım mı?  
Haydi canım siz de! 

Ahmet Ümit Aloğlu

22 Eylül 2021, Kuzucubelen 

DİĞER YAZILAR