Ahmet Ümit Aloğlu 6 Mayıs, Yaşasın Deniz ve Arkadaşları
Advert
6 Mayıs, Yaşasın Deniz ve Arkadaşları
Ahmet Ümit Aloğlu

6 Mayıs, Yaşasın Deniz ve Arkadaşları

Advert

Deniz ve THKO’un iki üyesi (Generali diyenleri duydum!) Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bugün (06 Mayıs) idam edildiler. 
Niçin?  
Çünkü onlar topluma sosyalist önderlik yapmak istiyorlardı. İnsanlarımızın toplumsal bilincini geliştirmek, onları sosyalist düşünceyle tanıştırmak, ülkede sosyalist düzeni kurmak istiyorlardı. Bu uğurda yaptıkları, toplumumuzca beğeniliyor, kendileri de sevgi ve sempatiyle kabul ediliyordu. Ülkede de sol düşünce ve sosyalist bilinç yükseliyordu.  
Samsun’dan Ankara’ya yürüyüşleri, “Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Tam  Bağımsızlık için yapılmış,  toplumun beğenisini kazanmış en değerli, eylemdi. 
Bu eylemi yapan onca insanı temsil edebilecek üç sosyalist babayiğit, sadece bu görüşlerinden dolayı, sadece bu amaçlarından dolayı asıldılar.  
Aradan elli yıl geçti, halkımız onları unutmadı. 
Basın, onları anıyor. 
Ancak! 
Bütün olaylara karamsar ve kötücül bakan ben, basınımızın Deniz ve arkadaşlarını anma biçimine alışamıyorum. 
Üç Fidan, kendi dünya görüşleri ve amaçları çerçevesinde değil, bir yurtsever masumiyet çerçevesinde sunuluyor. Sanki onların en değerli özellikleri; solculukları, sosyalistlikleri, hatta komünistlikleri unutturulmak isteniyor. Deniz ve  arkadaşları, hatta Mahir ve arkadaşları ülkeye demokrasi getirmek için canlarını vermişler gibi anlatılıyor. Evet, bu yiğit insanlar demokrasi getirmek için verdiler canlarını; ancak onların sözünü ettikleri demokrasi, burjuva demokrasisi değil, işçi sınıfı demokrasisiydi.  
Bir zamanlar basınımız, Nazım için de böyle bir kampanya yürütmüştü: Nazım büyük, Nazım insan sever, Nazım hümanist şair çerçevesinde sunuluyordu. Böyle bir yazının yer aldığı bir dergide “ Nazım bir komünistti” diye biten bir metin yayınlamıştım. 
Şimdi diyorum ki: 
Deniz ve diğer iki THKO generali arkadaşı, anımsayalım ki sosyalisttiler. 
Anıları önünde saygı ile eğiliyorum.  
A. Ümit Aloğlu, 05 Mayıs 2022, Kuzucubelen  

DİĞER YAZILAR