Ahmet Ümit Aloğlu AKP Neden Gidecek
AKP Neden Gidecek
Ahmet Ümit Aloğlu

AKP Neden Gidecek

Advert

AKP, demokrasiyi, demokrasi KÜLTÜRÜNÜ içselleştirmiş olan halkımızın demokrasi ile yönetildiği bir ortamda yaşamak arzusu ve bu arzunun güdülediği  irade ile iktidardan gidecektir. 
Bu günkü iktidar, daha geniş demokrasi, daha genişletilmiş insan hakları, vesayetsiz - baskısız yönetim, uygar Dünya ile özdeşleşme, 3Y ile mücadele gibi demokratik vaatleri beğenildiği ve gerçekleştirilsin istendiği için seçilmişti. Şimdi de bunlar sözde kaldığı, hatta halkımıza bütün bunların tersi yaşatıldığı için halk tarafından getirildikleri gibi gönderileceklerdir. 
Okuması yazması bile olmayan halkımız, daha Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda seçme ve seçilme haklarını kullanmış, giderek demokrasiyi, insan haklarına sahip çıkmayı yaşam biçimine dönüştürmüştür.  
Demokrasinin, salt bir siyasal sistem, bir yönetim biçimi değil, bunlardan çok daha önemli olarak bir yaşama biçimi, bir zihniyet, bir kültür olduğunu kavrayan Anadolu insanı, demokrasimizin bütün aksayan yanlarına rağmen,  bir demokrasi kültürü oluşturmayı başarmıştır.    
Bilindiği üzere demokrasinin iki olmazsa olmazı vardır: Laiklik ve hukuk… 
Laiklik, bizim cumhuriyetimiz için bir gereklilik değil, bir koşuldur. Yüzyıllarca bir ailenin, bir inanç sistemine dayanarak yönettiği bu halk, çağından ve çağının ürettiği bilim ve teknikten uzak kalmış, kimi çevreler tarafından uyutulmuş, soyulmuş, horlanmış ve her türlü hizmetten yoksun bırakılmıştır. O kadar ki içlerinden bazıları, kendi çıkarlarının aleyhine olduğu halde hanedana bağlı kalmış, cumhuriyeti getirmek, demokrasiyi inşa etmek isteyenlere isyan etmiştir. Bu halkın demokrasiyi tanıması ve benimsemesi için illa da bilimsel eğitim, laiklik ve yetkin bir hukuk sistemi gerekli; hatta zorunluydu. Çünkü demokrasinin yaşaması, insan haklarına saygıyı, yasalar karşısında eşitliği; adaletin, hayatın temeli olmasını gerektiriyordu.   
Yaradılışı ve genel eğilimleri, binlerce yıllık teokratik oligarşiye rağmen  daima iyiden, doğrudan, güzelden, ileriden, uygarlıktan yana olan halkımız, kısa zamanda demokrasi kültürünü içselleştirdiği için şimdi onun özlemini çekmektedir.  
Özlediği yönetime ve yaşama biçimine ulaşmak için kendisini Ortadoğu bataklığına çekmek isteyen, devletini bir din / şeriat devletine dönüştürmek eğiliminde olduğunu algıladığı iktidardan kurtulmak ve nihayet demokrasi kültürü ile yönetilmek, edindiği - yarattığı o kültürde yaşamak istemektedir. 
İşte bu istek, AKP’yi gönderecektir.  
A. Ümit Aloğlu, 16.06.2022, Kuzucubelen 

DİĞER YAZILAR