Ahmet Ümit Aloğlu Bir Panonun Düşündürdükleri
Bir Panonun Düşündürdükleri
Ahmet Ümit Aloğlu

Bir Panonun Düşündürdükleri

Advert

 İletişim Daire Başkanlığı,  bir afiş hazırlamış; Cumhurbaşkanımızın sağ eli kalbinin üzerinde güzel bir fotoğrafı. Afişte bir de şu sözler var: “Demokrasi Uğruna/ Türküye Aşkıyla “ Başkanlığın kullandığı sloganı okuduğumda ilk aklıma gelen, “Ülkede demokrasi mi kalmış da demokrasi uğruna denmiş?” cümlesi oldu. Tek adamın bütün kurumları yönettiği, ağzından çıkanın yasa hükmünde görüldüğü ve uygulandığı, bakanların bile izin almadan cümle kuramadığı, bağımsız/özerk olması gereken kurumların bile tek adamın buyruğunda olduğu… bir rejime demokrasi denebilir mi?  
Demokrasinin herkesçe bilinen ölçütlerini anımsayalım:  
Katılımcılık 
Güçler ayrılığı 
Hukukun üstünlüğü, 
Yasalar önünde eşitlik, 
İnsanların temel haklarının ve azınlıkların tüm haklarının güvencede olması, 
Çok partili hayat ve seçimle iktidarın değişirliği, 
Muhalefetin vazgeçilmezliği ve iktidarı denetleme yetkisinin kullanılabilir olması… 
….. 
Bu asgari koşullardan hangisinden söz edebiliriz demokrasimizde?  
Olmayanı var gibi göstermek nasıl bir illizyondur?  
Dediğim, dediktir mantığı ile demokrasi mi olur?  
Ya Türkiye aşkı? 
Ülkede, seçkinlerin servetlerini artırmak,  halkı olabildiğince yoksullaştırmak politikaları nasıl bir Türkiye aşkıdır?  
Paramız Dünyanın değersiz paralarından biri olmuş, Merkez Bankası özerkliğini kaybetmiş, ydek akçeleri, milletin kefen parası yok edilmiş, enflasyon TUİK’e göre bile %70’leri aşmış, bütün varlığımız , Cumhuriyetin özel sektör – devlet işbirliği ile kurduğu fabrikalar, ticari kurumlar, şeker fabrikaları (çiftçiler, işçiler, gübreciler, ilaççılar, esnaflar düşünülmeden özelleştirme adına satılmış, derelerimiz, sahillerimiz, yaylalarımız yağma edilmiş, esnaf, çiftçi, hayvancı , emekli, memur perişan edilmiş,  mercimek, buğday gibi temel gıda ürünleri, hayvanların temel besini saman bile ithal edilir hale gelinmiş. 
ş ve iç borç faizleri bile ödenemez hale gelmiş,  

Böyle bir aşk, ancak doğululukta vardır; Bizim insanımız sevdiği kadını öldürür, yargıç karşısında kendini “Ben onu çok seviyordum Hakim Bey” diye savunur.  
İletişim daire başkanlığı bu gerçeği biliyor. Milletin kazanı kaynamıyor, yoksulluktan intihar edenlerimiz var; Türkiye bu hale getirilmişken hangi aşktan söz ediyor acaba iletişim başkanlığı?  
  

A.Ümit Aloğlu, 16 Temmuz 2022, Kuzucubelen… 

DİĞER YAZILAR