KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 05-09-2022 18:27   Güncelleme : 05-09-2022 18:27

PROF DR TÜTENGİL 4. SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUM

Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil adına ve anısına düzenlenen Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun bu yıl ki konusu “Küresel Sorunlar ve Yerel Eşitsizlikler” olarak belirlendi.

PROF DR TÜTENGİL 4. SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUM

SEMPOZYUM KONUSU “KÜRESEL SORUNLAR VE YEREL EŞİTSİZLİKLER”

 

Aratos dergisinin başlattığı ve şu ana kadar üç kez gerçekleştirilen Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun 4.’sü 2023 yılında yapılacak.

Türkiye’nin ilk kuşak sosyologlarından biri olarak anabileceğimiz ve 7 Aralık 1979 günü yitirdiğimiz değerli bilim insanı ve aydınımız Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil adına ve anısına düzenlenen Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun konusu “Küresel Sorunlar ve Yerel Eşitsizlikler” olarak belirlendi.

Tarsus’ta 2004 yılından bu yana yayın yapan Aratos dergisi, bünyesinde oluşturduğu Aratos Kültür Sanatevi’nde, felsefeden, tiyatroya kadar uzanan geniş bir yelpazede, bilim, kültür ve sanat alanlarında pek çok etkinlik gerçekleştiriyor ve kitaplar yayınlıyor. Aratos Dergisi Kültür Sanatevi, emekten yana, ilerici ve aydınlanmacı ilkeleri ile toplumsal yaşamın, daha adil ve insanca bir gelecek yönünde değişim ve dönüşmesi yolunda çabalarda bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Aratos Dergisi, yeni bir etkinliğe imza atarak, 2018’de “Basın Sosyolojisi”, 2019’da “Kent Sosyolojisi ve Kent Tarihleri” ile 2021’de “Göç Sosyolojisi” başlıklı bilimsel etkinlikleri gerçekleştirilmişti.

Aratos dergisi yayın yönetmeni Uğur Pişmanlık, konuya ilişkin sempozyumun iki yılda bir toplumsal alana dair bir konunun işlenmesi öngörüldüğünü belirterek, “Aralık 2023’te yapılması planlanan 4. Sempozyum konusu, ‘Küresel Sorunlar ve Yerel Eşitsizlikler’ belirlendi.

20. yüzyıldan, 21. yüzyıla daha ağır sorunlarla girildi. İnsanlık hala savaşların, açlık, yoksulluk, işsizlik, göç, ırkçılık, eğitim ve sağlığa kadar pek çok alanda sorunlarla boğuşuyor, toplumsal eşitsizlikleri derinden yaşıyor.

Emperyalizmin, Yeni Dünya düzeni, küreselleşme ya da globalizm diye insanlığa dayattığı bu sürecin sonuçları başta az gelişmiş ülke emekçileri ve dünya halkları ağır bedel ödemektedir.

Bu anlamda, yaşadığımız dünyanın doğasının tahrip edilmesiyle ortaya çıkan küresel ya da yerel iklimsel sorunlar bulunmaktadır. Doğayı ve insanı doğrudan ilgilendiren temel sorunlar olarak saptanabilecek, insanı ve onun geleceğini ilgilendiren ırkçılık, savaş, açlık, yoksulluk, işsizlik, göç, ekoloji, sınıfsal farklılıklar, gelir dağılımı, tarım ve gıda ile beslenme, barınma, sağlık ve eğitimin yerel düzeydeki eşitsizliklerin ortaya çıkışı, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel etkileri, yarattığı sonuçlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır.

Aynı şekilde, etnik ayrımcılık, bölgesel ya da yerel düzeyde dinsel gericiliğin yarattığı sorunlar, kadın cinayetleri, tecavüzler, çocuk işçilik gibi yerelliklerdeki bu ve benzer sorunlar ile eşitsizlikler de bu sempozyumun bildiri konularını oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil 4. Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’nun “Küresel Sorunlar ve Yerel Eşitsizlikler” gibi oldukça geniş olan bu başlık kapsamına giren konuları, siyasal, kültürel, sosyolojik ve felsefi açıdan ele alan bildiriler sunulacaktır.

Sempozyum akademi ve akademi dışı araştırmacıların da bildiri sunumuna açıktır” diye konuştu.

Pişmanlık ayrıca, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil Sosyoloji Araştırmaları Sempozyumu’na bildiri sunmak isteyenlerin şartnameye göre çalışmalarını yapmaları ve göndermeleri gerektiğini belirterek, sosyologların ve araştırmacılara katılmaları yönünde çağrıda bulunarak aşağıdaki iletişim adreslerinden bilgi ve şartname isteyebileceklerini ifade etti.

 

Uğur Pişmanlık

Salih Abidin PalaSalih Abidin Pala