DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu
Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu
Giriş Tarihi : 22-02-2021 08:23

YENİLİKÇİ LİDERLER ve YENİLİĞİN ŞİRKETLERE ENTEGRASYONU

Günümüzde artık şirketler yenilik odaklı faaliyetler geliştirmek mecburiyetindeler.  Şüphesiz işletmelerin yenilikçi fikirlerin nasıl üretileceğini kavraması ise ekonomilerin kalkınması için olmazsa olmaz.  Yenilikçi yönetim anlayışı geliştirmek de yenilikçi fikir üretimi kadar işletmeler için en öncelikli öneme sahip. Son yıllarda tüm dünya ekonomileri yenilikler ve icatlar üreterek yarışır hale gelmişken; aniden peyda olan salgınla birlikte senelerdir inovasyon yönetimi üzerinde çalışan ve yenilikçi araştırmalar yapan araştırmacıların değeri ve ekonomiye sundukları katkı gün yüzüne daha çok çıkmış oldu.

Peki, yöneticilerin işletmelerde inovasyon yönetiminde karşılaştıkları zorluklar hakkında yeterli sayıda güncel yenilikçi araştırma var mı? Varsa iş dünyasına katkısı ne?

Yenilikçi araştırmaların gerçek hayatta iş dünyasına tam olarak ışık tuttuğu söylenemez. Araştırma bulgularının teoriden uzaklaşarak pratikte uygulamalara entegre edilmesi ve iş hayatında işlevsellik kazanması amacıyla akademisyenler ve Google gibi dev yenilikçi teknolojilerin öncüsü firmaları bir araya getiren bir çalıştay düzenlemişlerdir. Çalıştayda etkin bir yenilikçi ekosistem oluşturmak ve iş dünyasında yeniliklere entegrasyon konusunda yaşanan sıkıntılar hakkında literatürde yenilik yönetimi alan araştırmacılarından görüşler alınmıştır.

Çalıştayda en öncelikli tartışılan konulardan biri yeniliklerin şirketlere adaptasyonu konusunda yenilik yönetiminin öneminin yöneticiler tarafından anlaşılması gerektiği ve bu nedenle bu ihtiyaca cevap veren yeni bir yönetici tipinin gerekliliğidir. Bu yöneticiler yenilikçi liderlik özelliklerine sahip olmalı ve yenilikçi yaklaşımlara gereken kıymeti vererek; yenilikçi süreçlerin şirkete entegrasyonu sürecinde karşılaşacakları olası tüm zorluklara göğüs germelidirler.

Yenilikçi liderler yenilikçi fikirleri üretmek zorunda değildir; fakat şirketin örgüt kültüründe bu yenilikçi ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına imkan tanıyacak yenilikçi kültürü oluşturmalı ve teşvik etmelidirler.  Yenilikçi liderler, alt, orta ve üst her kademedeki çalışanın yenilikçi vizyon kazanmasını sağlamalı ve yeniliği teşvik edecek hayal gücünü kullanmalıdır. Yenilikçi liderler ilham vericidirler ve ilham verirken en sık uygulamaları gereken yöntemlerden biri, çalışanın olan durumu olduğu gibi hemen kabul etmek yerine o durumu iyileştirmekle ilgili “”Her an ne yapılabilir?” sorusunu sorarak; onlara sorgulayıcı bakış açısı kazandırmaktır.

Bunun yanı sıra yenilikçi liderler çeşitli bakış açılarından ve uzmanlık alanlarından çalışanlarını bir araya getirdikleri çalışma ekipleri kurmalı ve beyin fırtınası teknikleri ile çeşitli konular hakkında fikir geliştirme atölyeleri düzenlemelidir. Böyle ekipler içinde hem çalışanlar fikirlerinin değer gördüğünü hissederek yenilikçi fikirler geliştirmeye daha motive olmakta hem de çalışanların görüşlerinin sürekli geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bunların yanında fikir geliştirme atölyeleri esnasında ileri teknoloji entegreli sistemlerden de yararlanıldığında ortaya çıkan yenilikçi fikrin neticesinde geliştirilen inovatif ürün ve hizmetlerin de rakip firmalar tarafından taklit edilmesi neredeyse imkansız olmaktadır.

Yenilikçi yaklaşımlara ve yenilik yönetimine bugüne kadar şirketlerde ayak direyen çalışanların kullandıkları genelde tek bir ortak bahane bulunmaktadır. Bu bahane ise yeniliklerin tüm aşamalara entegre edilmesinin süreç yönetimini aksatacağı ve yeniliklerin artık çok hızlı şekilde ortaya çıkmasından dolayı şirket faaliyetlerine aynı hızla uyumun yönetimsel süreçlerde çok mümkün olmayacağıdır.  Yenilikçi liderlerin öne sürülen bu bahaneyi bertaraf etmesi için alması gereken en pratik karar ise şirket süreçlerine yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin eş zamanlı entegrasyonu için yardım edecek bir danışmanlık firmasından hizmet almak olacaktır.  Yenilikçi liderlik becerileri geliştiren yöneticiler için yeniliğe entegrasyon ve yenilik yönetimi konusunda pratikte uygulayabilecekleri birçok yöntem bulunmaktadır; yeter ki yeniliğin şirketlerinin sürdürülebilir başarısı için olmazsa olmaz bir önem arz ettiğinin yeterince bilincinde olabilsinler…

Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu

Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA