YAŞAM
Giriş Tarihi : 16-10-2022 15:31   Güncelleme : 16-11-2022 12:12

Tasarım Patenti Nedir?

Buluş; insanlığın kaderini değiştirmesinden dolayı bir hayli önemlidir.

Tasarım Patenti Nedir?

 

Buluş; insanlığın kaderini değiştirmesinden dolayı bir hayli önemlidir. Bilhassa sanayiye uygulanabilir özelliği bulunan buluşlar; ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunur. Buluşları korumak adına patent alınması şarttır. Türk Patent ve Marka Kurumu; patent almak isteyenlerin başvuru yapacakları ilk adrestir.

Takdir edersiniz ki, farklı patent çeşitleri vardır. İncelemeli ve incelemesiz patentin yanı sıra faydalı modelin de farklı bir seçenek olduğunu ifade edebiliriz. Türk Patent ve Marka Kurumu; patent başvurusunda bulunan kişi ve kurumlardan birtakım belgeler talep eder. Söz konusu belgelerin tamamlanmaması halinde patent verilmesinin mümkün olmadığını dile getirmeliyiz. Patent ile ilgilenen kişilerin ne olduğunu en çok merak ettiği detaylardan birisi de tasarım patenti! Gelin, tasarım patenti hakkında çok işinize yarayacak türden bilgiler verelim!

Tasarım Patenti Ne İşe Yarar?

Tasarım Patenti; tahmin edebileceğiniz üzere yüzde yüz özgün tasarıma sahip ürünlere verilir. Söz konusu ürünlerin tamamı veya herhangi bir parçasının görsel algıya hitap eden özelliklerini temsil eder. Tasarım patenti; kişi ve kurumların haklarının korunması açısından önem taşır. Özgün endüstriyel tasarım ürünlerinin tasarımcısına ait olduğunu belli eder. Üçüncü kişilerin söz konusu ürün üzerinde herhangi bir hak iddia etmesinin önüne geçilir. Hak ihlali olduğu takdirde hukuki yollara başvurmayı mümkün kılar. Bir başka deyişle, ürünün üretilmesi, satılması ve üzerinden haksız kazanç elde edilmesi gibi ihtimalleri ortadan kaldırır.

Tasarım Patenti Almak İçin İstenilen Şartlar Nelerdir?

Her ürünün tasarım patenti alması mümkün değildir. Türk Patent ve Marka Kurumu; tasarım patentine konu olan ürünün birtakım özelliklere sahip olmasını ister. Bu özellikler şu şekilde özetlenebilir:

  • Her şeyden önce, ürünün yeni olması gerekir. Bir başka deyişle, ürünün tescil başvurusundan evvel hiçbir şekilde piyasaya sürülmemiş olması istenir.
  • Sıradan bir ürüne tasarım patenti verilmesi ihtimaller dahilinde değildir. Ürünün ayırt edici bir yanı bulunmalıdır. Bir başka deyişle, tüketici; iki ürünü yan yana gördüğünde birinin diğerinden farklı olduğunu idrak edebilmelidir.

Tasarım Patenti almak adına geçmişte patenti alınmamış, yüzde yüz özgün ve ayırt edici bir ürüne sahip olmak şarttır. Tıpkı marka tescil belgesi sürecinde olduğu gibi Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılarak tasarım patenti alınır. Başvuru sırasında ilk olarak başvuru dosyasının doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Ardından, dosya ile beraber sicile kaydetme işlemi gerçekleştirilir. Türk Patent ve Marka Kurumu; başvuruyu ortalama 2-2.5 ay boyunca inceler. Bilhassa tasarım patentine konu olan ürünün özgün olup olmadığına ve geçmişte patentlenip patentlenmediğine bakılır.

Türk Patent ve Marka Kurumu; inceleme süresinin ardından altı aylık bir ilan sürecine imza atar. Bu dönemde, ürüne üçüncü kişiler tarafından bir itiraz gelip gelmediğine bakılır. Son olarak, iki aylık tescil belgesi düzenlemesi süreci ile beraber ilgili kişi ya da kuruma tasarım patenti verilir.

 

Salih Abidin PalaSalih Abidin Pala