YAŞAM
Giriş Tarihi : 23-09-2022 11:13   Güncelleme : 23-09-2022 11:13

YABAN KEÇİSİ AVI İHALELERİNİN İPTALİ İÇİN MERSİN BAROSU DAVA AÇTI

Mersin Barosu, Tarım ve Orman Bakanlığının 7. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Mersin bölgesinde 03.10.2022 tarihinde 36 yaban keçisinin avlanmasına izin verdiği 17 ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Mersin Nöbetçi İdare Mahkemesine, hayvanın zevke ve cinayete konu edilmesinin hukuka aykırı olduğu, soykırım olduğu, cinayetin spor olarak kabulünün mümkün olmadığı, hayvanların yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 22.09.2022 tarihinde dava açtı.

YABAN KEÇİSİ AVI İHALELERİNİN İPTALİ İÇİN MERSİN BAROSU  DAVA AÇTI

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Mersin Bölgesinde 36 yaban keçisinin avlattırılması için; 03.10.2022 tarihinde saat 09:00'da gerçekleşecek Tarsus Hopur-Topaşır YHGS ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için),03.10.2022 tarihinde saat 09:20’de gerçekleştirilecek Çamlıyayla Cehennemderesi YHGS-1 ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için),03.10.2022 tarihinde saat 09:40’da gerçekleştirilecek Çamlıyayla Cehennemderesi YHGS-2 ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için),03.10.2022 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirilecek Çamlıyayla Cehennemderesi YHGS-3 ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için),03.10.2022 tarihinde saat 10:20’de gerçekleştirilecek Tarsus Kadıncık Vadisi YHGS-1 ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için),03.10.2022 tarihinde saat 10:40’ta gerçekleştirilecek Tarsus Kadıncık Vadisi YHGS-2 ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için),03.10.2022 tarihinde saat 11:00’da gerçekleştirilecek Tarsus Kadıncık Vadisi YHGS-3 ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için),03.10.2022 tarihinde saat 11:20’de gerçekleştirilecek Tarsus Kadıncık Vadisi YHGS-4 ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için),  03.10.2022 tarihinde saat 11:40’ta gerçekleştirilecek Mut Kesteldağı YHGS ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için), 03.10.2022 tarihinde saat 12:00’da gerçekleştirilecek Silifke Cılbayır DA ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için), 03.10.2022 tarihinde saat 13:00’da gerçekleştirilecek Silifke Kırtıl DA ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için), 03.10.2022 tarihinde saat 13:20’de gerçekleştirilecek Silifke Ağıldere (Eski Seyranlık) DA ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için), 03.10.2022 tarihinde saat 13:40’ta gerçekleştirilecek Silifke Hisar Gedik Dağı YHGS-1 ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için), 03.10.2022 tarihinde saat 14:00’da gerçekleştirilecek Silifke Hisar Gedik Dağı YHGS-2 ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için), 03.10.2022 tarihinde saat 14:20’de gerçekleştirilecek Hisar Gedik Dağı YHGS ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için), 03.10.2022 tarihinde saat 14:40’ta gerçekleştirilecek Gülnar Azıtepe DA ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için),03.10.2022 tarihinde saat 15:00’da gerçekleştirilecek Anamur Sugözü DA ihalesinin (Yaban Keçisi – Teke avı için) gerçekleştireceğini ilan etmesi üzerine, Mersin Barosu ihalelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığı dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

 

“EVRENSEL İLKELERE VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRIDIR”

 

“Söz konusu yaban keçilerinin avlanması, gerek evrensel ilkelere gerekse Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırıdır. 15 Ekim 1978'de Paris'te ilan edilen "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesinin" 1. Maddesinde: "Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler; 2. Maddesinde "Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. İnsanlar bu hakkı çiğneyerek onları sömüremezler. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidirler. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır; 3. Maddesinde "Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, ona karşı acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır"; 4. Maddesinde "Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır"; 11. Maddesinde

“SOYKIRIM, YANİ SUÇTUR”

 

"Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur."; 12. Maddesinde "Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur."; 14.maddesinde "Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükûmet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmaktadır." denilmektedir. Sayın Mahkemeye arz ettiğimiz bu maddelerden de anlaşılacağı üzere, kamu gücü kullanılarak gerçekleştirilecek bu avlar hayvanların birden fazla hakkının ama en önemlisi de yaşama hakkının ihlaline sebep olmaktadır. Oysa yukarıda bahse konu ettiğimiz Bildirgenin 14. Maddesi erki ve kamu gücünü hayvanların yaşama hakkının teminatı olarak görmektedir. Ülkemizde ise bu erk ve kamu gücü yaban hayvanlarının öldürülmesi için kullanılmaktadır. Bu durum bile bir kamu kurumunun varoluş sebepleriyle çelişmektedir.

 

“VİCDANLARI DA SIZLATMAKTADIR”

 

Diğer yandan, Türkiye'nin de taraf olduğu "Avrupa'nın Yaban Hayatı Ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesinde", Tarım ve Orman Bakanlığının öldürtmekte olduğu yaban keçileri, bu sözleşmenin devamındaki Ek 2 Listede, "Kesin Koruma Altına Alınan Fauna Türleri" başlığı altındadır. Türkiye'nin taraf olduğu bu sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirerek, kesin koruma statüsündeki yaban keçilerini korumak için tedbirler almak yerine, spor ya da turizm adı altında bu hayvanların öldürülmesi için kamu gücünü kullanması hukuka aykırı olduğu gibi, vicdanları da sızlatmaktadır.”

Salih Abidin PalaSalih Abidin Pala