YAŞAM
Giriş Tarihi : 27-05-2023 09:34   Güncelleme : 09-06-2023 16:57

Su Arıtma Sistemleri

Su Arıtma Sistemleri

 

Su, içilebilir hale gelmeden önce için yerden ya da göl gibi bir rezervuardan alınarak, bir dizi arıtma işlemine tabi tutulur, içerisindeki kirleticiler ve hastalık riski taşıyan patojenlerden arındırılır, kokusuz hale getirilir ve insan tüketimine hazır hale getirilir.

Su arıtma sistemleri, sudaki kirlilikten dolayı oluşabilecek hastalıkların yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için, içme suyunu temizlemek ve atık suyu işlemek için kullanılır. İçme suyu, tüketicilere dağıtılmadan önce kaynağında, evlerin dağıtım noktasında veya merkezi bir işleme tesisinde arıtılmalıdır.

Bazı ülkelerde su arıtma merkezlerinde arıtılmasına karşın içmek için yeterli temizliğe ulaşmaz. Patojenlerin neden olduğu suyla bulaşan hastalıklar, suyun kıt olduğu gelişmekte olan ülkelerde en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.

Gelişmekte olan ülkeler genellikle ucuz olduğu için klorlama gibi tek bir arıtma yöntemi kullanır, ancak ağır metaller gibi tüm kirleticileri arıtmaz. Doğal UV ışığı kullanan güneş dezenfeksiyonu ve kum filtreleri, kullanım ve bakım kolaylığı nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde de yaygındır.

Atık su arıtımı da hastalıkların kontrolü için hayati önem taşımaktadır. Atık suyu tekrar kullanan ülkelerde çıkan atık su, çevreye geri gönderilmeden önce merkezi bir atık su işleme tesisinde arıtılmaktadır.

İki tip su arıtma sistemi mevcut olup, kullanım ve uygulama alanları farklı olması sebebi ile aşağıdaki gibi ayrılmaktadır:

 • Evsel su arıtma sistemleri: küçük alanda, az miktarda suyu daha kısa sürede içilebilir hale getiren sistemlerdir.
 • Endüstriyel su arıtma sistemleri: birçok farklı sanayi de temiz su kullanımı ve atık suyun temizlenmesi adına kullanılan sistemlere verilen isimdir.

Su Arıtma Yöntemleri

İçilebilir suyun üretimi ve atık suyun tekrar kullanılması için kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntem ve araçlar kullanılmaktadır. Bu yöntem ve araçlarda uzmanlaşmış kadrosu ile Technowater Su Arıtma Sistemleri, ihtiyaç dahilinde birbirinden farklı çözümler sunmaktadır.

Firma tarafından, temiz su üretimi ve atık suyun yeniden kullanımı için her biri farklı işlev ve amaca sahip birçok kimyasal kullanılmaktadır. Kullanılan kimyasallardan bazıları şunlardır:

 • Flokülantlar - suda bulunan bakteri ve mantarları uzaklaştırmak için,
 • Nötralize edici ajanlar - PH'ı dengelemek için,
 • Korozyon inhibitörleri - borular ve kazanlar gibi metal yüzeylerde paslanmayı önlemek için,
 • Pıhtılaştırıcılar - suda bulunan katı maddeleri çıkarmak için,
 • Köpük önleyici - mevcut köpük miktarını azaltmak için
 • Yosun öldürücüler - algleri öldürmek için ve
 • Dezenfektanlar - zararlı mikroorganizmaları öldürmek için.

Su arıtma işlemlerinin fizikse sürecini inceleyecek olursak, basit anlamda filtreleme işlemi yapıldığını görebiliriz. Bu filtreleme;

 • Elekler,
 • Kum filtresi,
 • Membran filtre ve
 • Ters osmoz yöntemleri kullanılarak yapılmakta, kimyasal işlem sonucunda yok edilemeyen fiziksel parçalıkların ayıklanması sağlanmaktadır.

Temiz su üretimi ve tüketimi için gereken biyolojik süreç ise içeriğinin detayları ve uygulama farklılıkları sebebi ile ayrı bir başlıkta incelenmelidir.

Su Arıtmada Biyolojik Süreç

Biyolojik bir filtre, suyu arıtmak ve organik bileşikleri uzaklaştırmak için bitkilere, bakterilere veya mikroorganizmalara dayanır. Biyolojik süreç, hem evsel su arıtma hem de endüstriyel su arıtma işlemlerinde atık suyun geri kullanımında sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için dikkat edilmesi gereken bir süreçtir.

Uzun kuyruk ve sümbül gibi suda yaşayan bazı bitkiler doğal olarak kimyasalları ve toksinleri çıkarır. Akarsularda veya nehirlerde, bakteri kolonileri doğal olarak taş, çakıl ve kum üzerinde büyürler ve su üzerlerinden geçerken toksinleri parçalar ve organik maddeleri sindirirler. Technowater su arıtma tesisinde de biyolojik arıtma benzer şekilde yapılmaktadır.

Biyolojik süreçte kullanılan öğeler:

1. Aerobik mikroorganizmalar, organik maddeyi karbondioksite dönüştürmek için oksijene ihtiyaç duyar.

2. Anaerobik mikroorganizmalar, organik maddeyi metan veya karbondioksite parçalamak için oksijene ihtiyaç duymazlar.

3. Anoksik mikroorganizmalar, organik maddeleri parçalamak için oksijen dışında başka bir kimyasal kullanan organizmalar olarak 3 ayrı grupta incelenir.

Su Arıtma İçin Güvenilir Marka

Adana ve Mersin başta olmak üzere birçok farklı noktada en iyi hizmeti sağlayan Technowater Su Arıtma Sistemleri, temiz suya ulaşılması için gereken tüm süreçleri profesyonellikle yöneterek insan sağlığını riske atmayan çözümler sunmaktadır.

Bu ve bunun gibi birçok yararlı bilgiyi sizler için derleyen Adana Ajans, hayatınızı daha iyi hale getirecek bilgilerle yanınızdadır.

EditörEditör