DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Barış Can Sever
Barış Can Sever
Giriş Tarihi : 07-10-2017 11:14

Ankara İklim Simülasyonu

İklim Simülasyonu Programı (CSP), 22-26 Eylül – Ankara

Dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenli aralıklarla gerçekleştirilen Dünya İklim Simülasyonu Programı, Change for Climate Project (C4C) liderliğinde ve Climate Interactive ile Amerika Büyükelçiliği’nin destekleriyle Türkiye’de 6. kez Ankara’da düzenlendi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve üniversitelerinden gençlerin katıldığı, simülasyonlar ve teorik eğitimler içeren bu program; iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini hissettiğimiz ve bu etkilere günlük yaşantımızda birebir tanık olduğumuz şu günlerde, ne kadar değerli bir çalışma olduğunu bir kez daha hatırlattı. Eğitimde Sistem Düşüncesi Derneği’nden Ülkem Yararbaş ve Emre Göktepe’nin sistem düşüncesine dair kuramsal bilgilendirme yaptıkları ve benim de katılımcı olarak dahil olduğum beş günlük bu program içerisinde, Dünya İklim Simülasyonu ile birlikte Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen Dünya Enerji Simülasyonu da sahne aldı. İlk simülasyon yani Dünya İklim Simülasyonu’nda üstlendiğim gazeteci rolünün bana verdiği yetkiye dayanarak, hazırlamış olduğum simülasyon medya raporunu sizlerle paylaşıyorum:

 

BM Genel Sekreteri açılış konuşması.

BM Genel Sekreteri, 2017 İklim Görüşmelerini yaptığı açılış konuşmasıyla başlattı. Genel Sekreter konuşmasında zamanın; insanların ve doğanın aleyhinde işlediğini belirtti. Bu sebeple bu buluşmada, ülke ve grup temsilcilerinden önemli adım atmaları için gerekli fedakarlıklar yapmalarını talep etti. Genel Sekreter konuşmasını bitirirken, torunlarımızın geleceğine dair kararlar aldığımızı unutmamalıyız diyerek tüm temsilcilere kolaylıklar diledi.

 

1.Gün Görüşmeleri

1.Gün görüşmeleri oldukça gergin geçti. Ülkeler uğradıkları hayal kırıklıkları nedeniyle diplomatik tavırlarından oldukça uzaktı. Özellikle ABD ve AB, diğer ülkelerin ve blokların ağır eleştirisine maruz kaldı. Yeşil İklim Fonuna katkı ve ulusal katkı beyanlarına dair verdikleri rakamlar ve sözler yeterince güven vermedi, samimi bulunmadı. Öte yandan ABD, Çin ve AB blokları kendi aralarında bir anlaşmaya varabilmek için oldukça temkinli davrandı. Özellikle AB, destek vermeleri doğrultusunda ABD ve Çin’le birlikte fosil yakıt vergilerinin bir bölümünü Yeşil İklim Fonuna aktarabileceklerini söyledi. Gelişmekte olan ülke temsilcileri ise yaptıkları önemli çıkışlarla tüm salonun dikkatini çekti. İçinde bulundukları adaletsiz durumun bir an önce sonlandırılmasını ve ABD, Çin, AB ve diğer gelişmiş ülkelerin daha fazla çaba sarf etmelerini talep etti. Gün sonunda tarafların verdiği beyanlar doğrultusunda ortaya çıkan tablo pek iç açıcı değildi. Bu beyanların +3.8 derece seviyesinde sıcaklık artışına sebep olacağı ortaya çıktı. Genel Sekreter, ilk günün kapanış konuşmasında tarafları daha çok çaba sarf etmeleri adına uyardı.

 

1.Gün’den özel notlar

Aktivist grup ilk görüşmesini AB ile yaptı ve özellikle Çin’i eleştirdi.

AB görüşmelerde çekingen bir tavır sergiledi.

Günün Fosil Ödülü gelişmekte olan ülkelere verildi.

Adaların su altında kalmasına ve iklim mültecilerine, net bir çözüm sunulamadı.

 

2.Gün Görüşmeleri

2. Gün aktivistlerin eylemiyle başladı. “Dikkat eriyoruz” ve “Sorun yaratanlar çözüm bulamazlar” gibi sloganlar tüm salonda yankılandı. Eylemin ardından taraflar yeniden söz aldı. İkinci gün de ilk günkü gibi vasat geçti. Önemli adımlar atılamadı. İşbirliği çabalarından ziyade görüşmelerde daha çok karşılıklı suçlamalar yer aldı. Özellikle gelişmekte olan ülkeler temsilcisinin çok sert çıkışları oldu. En güçsüz halkanın gelişmekte olan ülkeler olmasına rağmen diğer ülkelerin yeterince katkı sağlamadığı ve komik denebilecek düzeydeki destekleri dile getirildi. AB ülkelerinin gün sonundaki önemli eleştirilerden bir tanesi, herkesin parayı konuştuğu fakat parayı aldıktan sonra ne yapılacağına dair önemli bir bildirge olmadığı yönündeydi. İkinci gün devam ederken, yine grupların ve ülkelerin ortak bir çıkardan ziyade kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri gözlemlendi. Her şeye rağmen, gün sonunda bildirilen katkı beyanlarının analizi ile tahmin edilen 3.8 sıcaklık artışı 3.5 dereceye düşürüldü. Hedeflenen 2 dereceye doğru henüz iyimser bir adım atılamadı ve güncel koşulların pek çok canlıyı etkilemesi devam etti.

 

2. Gün’den özel notlar

Gün boyunca devam eden aktivist eylemleri dikkat çekti.

Günün fosili ödülü: ABD

 

3.Gün Görüşmeleri

Hayal kırıklığı ile geçen ilk iki günden sonra 3.Gün yeni işbirlikleri için iyi bir gündü. Gruplar ve ülkeler ilk günlere nazaran daha sakindi ve makul tekliflerle açıklamalarını yaptılar. Karşılıklı suçlamalardan ziyade yaratıcı fikirler vardı ve işbirliklerine yönelik teklifler yavaş yavaş dile getirilmeye başlandı. ABD’nin sürpriz 45 milyar dolar katkı beyanı, tarafları şaşırtırken, fosil yakıt endüstrisiyle olan yakın ilişkilerine dair tatmin edici açıklama yapamaması hayal kırıklığı yarattı. Üçüncü günün yıldızı yenilenebilir enerji oldu. Taraflar, yenilenebilir enerjiye yapılacak olan yatırımın faydası üzerinde anlaşmış gibi gözükürken, bu yatırımın tam olarak nasıl

yapılacağı konusu muğlak kaldı. Bu muğlaklığı fırsat bilen fosil yakıt lobisi, çeşitli gruplarla görüşmelerini hızlandırarak, ülkelerin içinde bulunduğu istihdam problemlerini kendileri için avantaja çevirmeye çalıştı.

 

3.Gün’den özel notlar

Aktivist grup temsilcisi ile fosil lobisi temsilcisinin gizli anlaşma videosu sızdı.

Çin’in diğer grup ve ülkelerle çok yakın temasları oldu.

Gelişmekte olan ülkeler grubunun dik duruşu devam etti!

 

4. Gün Görüşmeleri

4. Gün çeşitli işbirliklerinin temellerinin atıldığı bir gündü. Müzakereler başlamadan kulislerden gelen haberler, Amerika ile Çin’in karbon salımının durdurulmasına ve azaltılmasına dair “hedef yıllarını” belirlediği şeklindeydi. Aynı zamanda fosil yakıt lobisinin etkin çalışmaları kulisleri hareketlendiren bir diğer olaydı. Fosil yakıt lobisi aktif çalışmalar yaparken, aktivistler bu noktada biraz pasif kaldı.

Taraflar görüşmesinin son gününde ülkeler ve gruplar son kez söz aldılar ve beyanlarını dile getirdiler. Son günde de tarafların odak noktasında yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımın önemi vardı. Son günün yıldızları Çin, Hindistan ve Gelişmiş Ülkeler grubu olurken, ABD, AB ve gelişmekte olan ülkeler çeşitli aktörler tarafından eleştiriler almaya devam etti.

 

4.Gün’den özel notlar

ABD ve AB’nin uluslararası kamuoyundan aldığı eleştiriler medya tarafından dile getirildi

Günün Fosili Ödülü bir kez daha Gelişmekte Olan Ülkelere gitti.

Beyanlar doğrultusunda hesaplanan sıcak artışı +3.0 dereceye düşürüldü. Paris’ten bu zamana ufak da olsa bir yol kat edildi. Fakat henüz gidilmesi gereken epey bir yol olduğu Genel Sekreter tarafından kapanış konuşmasında ısrarla belirtildi.

 

Simülasyonda yer alan kurgusal dört günü başarılı bir şekilde sadece bir güne sığdıran organizasyon ekibi ve katılımcılar, büyük bir iş çıkardı. Organizasyon ekibinde, çabalarının somut karşılığını görebilmiş olmanın haklı sevinci varken, katılımcılar da yaşanan tatlı sert müzakerelerden oldukça keyif aldı ve geleceğin iklimine bir parça tuz serpti. Şimdi çorbaya tuz serpme sırası siz sevgili iklim takipçilerinde. 22-26 Eylül Ankara katılımcıları evlerine

döndü ve kendi çevrelerinde yeni simülasyonlar düzenlemek için çalışmaya başladı. Simülasyon tarihleri belli olmamakla birlikte Ekim-Kasım-Aralık (2017) ayları içerisinde gerçekleştirilmeleri planlanıyor. Bu sebeple Change for Climate Project (C4C)’in sosyal medya hesaplarını yakından takip etmenizi öneririm. Şimdi değişim zamanı. İklimi değil kendimizi, ailemizi, arkadaşlarımızı, toplumumuzu, ülkemizi ve şirketlerimizi adil bir şekilde dönüştürme zamanı.

 

Climate Simulation Program (CSP), 22-26 September – Ankara

The World Climate Simulation Program (a model UNFCCC/COP), which has been regularly organized in various parts of the world, was conducted by the Change for Climate Project (C4C) under the leadership of Oğuz Tosun (the World Climate Ambassador of Turkey) with the support of Climate Interactive and the US Embassy. This program was held in Ankara as the 6th time in Turkey. Young people from different provinces and universities in Turkey became the participants of this program which included simulations and theoretical inputs. Nowadays we feel and witness the impacts of climate change and global warming which brings to mind how valuable the efforts for this program are. In the program, Ülkem Yararbaş and Emre Göktepe from the Association of System Thinking in Education (Eğitimde Sistem Düşüncesi Derneği) informed the participants the theory behind system thinking. Apart from hosting the World Climate Simulation, the World Energy Simulation was also held for the first time in Turkey. As a journalist in the World Climate Simulation, I am authorized to share the media report here:

 

Opening Speech of the UN Secretary-General

The UN Secretary-General opened the 2017 Climate Negotiations with his opening speech. In his speech, the Secretary-General emphasized that the time is running out for both people and nature. Thereby, he urged the representatives of countries and negotiating blocs to take necessary steps immediately. While he was ending his speech, he reminded everyone that the decisions they made would affect the future generations.

 

Negotiations, Day 1

Negotiations in the first day were quite tense. Countries and blocs were away from diplomatic style. The United States (US) and the European Union (EU) were faced with heavy criticism. Their contribution to the Green Climate Fund and Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) were not considered as genuine and trustworthy. Also, the US, China and the EU seemed to be immovable in trying to reach an agreement. Especially, the EU promised to deliver a part of fossil fuel taxes into the Green Climate Fund if the US and China would support the idea by

conducting same strategy. On the other hand, the bloc of Developing Countries took attention with their significant raise in ambition. They demanded other countries and blocs to put in more effort in order to reach a better position in relation to climate justice. The results according to the proposals of countries were not as expected at the end of first day. +3.8 degrees of temperature rise was determined in respect to countries and blocs’ proposals to their INDCs. The Secretary-General, again, urged the parties to put forth more effort.

 

Special Notes from Day 1

Activist group made their first visit to EU and specifically criticize China.

EU presented undemonstrative attitudes during the day.

Fossil of the Day Award went to the Developing Countries.

The problems such as inundation of islands and climate refugees could not be completely solved yet.

 

Negotiations, Day 2

Day 2 started with the protest of an activist group. The slogans such as “Attention, we are melting” and “The ones who create problems cannot solve these problems” were echoed in the negotiation rooms. The Parties started their speeches after the protests. Day 2 was like Day 1 as it remained weak for solving climate problems. Necessary steps could not be taken. The parties accused each other rather than searching for ways to cooperate. Especially, the representative of the Developing Countries rebuked the rest of the Parties. They indicated that although the weakest circle is the developing countries, other countries and blocs do not adequately contribute to the process and give unrealistic promises which remained at the very low levels. At the end of the day, one of the important criticisms was stated by the EU which indicated that each Party talked about money but no one proposed how to use this money. During Day 2, one of the observations was that the countries and blocs acted in accordance with their own interests instead of a collective interest. Nevertheless, +3.8 degrees was decreased to +3.5 degrees in accordance with the analysis of the proposals of countries and blocs at the end of Day 2. Preserving temperature rise under +2 degrees as a target was still far away and current conditions would keep influencing all living creatures.

Special Notes from Day 2

Activists’ protests throughout the day took attention.

Fossil of the Day Award: the US

Negotiations, Day 3

After two disappointing days, Day 3 was a good day for possible collaborations. The countries and blocs were calm and presenting reasonable proposals compared to previous days. Rather than accusing each other, the Parties were more creative and expressed their tendency towards possible collaborations. A surprising proposal of the US was about 45 billion dollar as its national contribution. Nevertheless, the US created disappointment as it did not give satisfying explanations for its close relation with fossil fuel industry. The star of Day 3 was renewable energy. The Parties seemed to be agreed on the advantage of investment in renewable energy but they were not clear about how to invest in it. This uncertainty allowed the fossil fuel lobby to accelerate its campaigns and try to take advantage of unemployment problems of the countries and blocs.

 

Special Notes from Day 3

The video which shows secret talks between activist groups and the fossil fuel lobby was leaked.

China made efforts to have close contact with other Parties.

The Developing Countries maintained their strong stance.

 

Negotiations, Day 4

Day 4 was the day for the foundation of various collaborations. It was heard backstage that the US and China agreed on specific dates to start preventing and decreasing their carbon emissions. The active position of the fossil fuel lobby was another issue to mobilize the backstage. Activist group remained passive at this point while fossil fuel actors were actively lobbying. The Parties delivered their final speeches and presented final proposals for their contribution. The focus of Parties was again on the importance of investment in renewable energy on the last day. The stars of the last day became China, India and the bloc of the Developed Countries while the US, the EU and the bloc of the Developing Countries were facing with criticism by various actors.

 

Special Notes from Day 4

Media presented criticism from the international community towards the US and the EU

Temperature rise was decreased to +3.0 degrees. Although there is no major improvement, it was still possible to obtain some small achievements since the Paris

Agreement. However, the Secretary-General emphasized that there was still a long way to go.

Fossil of the Day Award: Developing Countries

 

Organizing team and participants succeeded in implementing four fictional days of the World Climate Simulation within a day. While the organization team was happy to see concrete results of the program, the participants enjoyed discussions in the simulations and have contributed to the future of world climate. Now, the turn for contribution is yours as climate trackers. The participants turned back to their homes and started working on the implementation of new simulations. Dates for these simulations have not been decided yet but they are planned to be organized in October-November-December (2017). Thereby, I would suggest you follow the social media accounts of the Change for Climate Project (C4C). It is the time for change. Not the climate, but ourselves, our families, our friends, our society, our country and companies by a just transition.

Barış Can Sever

Mersin Kent Haber

Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA