DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Prof. Dr. Yusuf Zeren
Prof. Dr. Yusuf Zeren
Giriş Tarihi : 24-05-2021 20:09

GREAT RESET (BÜYÜK SIFIRLAMA) COVID-19 SONRASI KAPİTALİZME ÇEKİ DÜZEN VERME PROJESİDİR.

COVID-19 öncesinde başlayan ve sonrasında derinleşerek devam eden küresel görünüm şöyle özetlenebilir:

-Belirsizlikler,

-İklim değişikliğinin sebep olduğu doğal felaketler,

-Ticaret savaşları,

-Küresel sorunlara çözüm bulacak uluslararası kuruluşların (Birleşmiş Milletler Teşkilatı) etkinliklerini kaybetmesi (pandemi konusunda bile işbirliği yapılamaması).

-Yıkıcı teknolojilerin çok hızlı gelişimi (yapay zeka, endüstri 4.0)

-Güçlenen teknoloji şirketlerinin (Facebook, Google, Amazon) ulus devletleri önemsizleştirmesi,

-Bozulan gelir dağılımı ve fırsat eşitsizlikleri.

-Artan yoksulluk ve yolsuzluklarla anılan ve çevre sorunları ile kirli bir dünya.

OXFAM’ın son raporuna göre; 2153 dolar milyarderi dünya nüfusunun %60’ını oluşturan 4,6 milyar kişini toplam servetlerinden daha fazla servete sahipler. COVID-19 döneminde bu insanların bazılarının servetleri daha da büyüdü.

Özetle, artan işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımı adaletsizliği, eşitsizlik, dar gelirlinin borç yükü ve dolayısıyla artan politik marjinallik ve tüm bunlara yaşanan kapitalist ekonomik sistemin başarısızlıklarının sebep olduğu bilincinin yaygınlaşması düzenin sorumlularını ciddi ciddi korkutuyor.

Yirminci yüz yılın ortalarında Fortune 500 de yer alan büyük şirketlerin ömrü ortalama 75 yıl iken, gelişen yıkıcı teknolojiler ve artan ölümcül rekabet nedeni ile ortalama ömür 15 yıla kadar inmiştir. Şimdi bu ömrün daha da azalmasından

korkuluyor.

Artan huzursuzluğun ABD’de demokrasinin sembolü olan Kongre binasının bile bir avuç insan tarafında işgal edilebilmesine yol açması birilerini ciddi ciddi korkutuyor.

Irkçılık ve düzen karşıtlarının Kristof Kolomb’un heykellerini yıkalibileceğini kim düşünürdü?

Bu kütü gidişin sorumluları artan sessiz tepkiyi hissediyorlar, küresel bir kaos yaşanabileceğinden korkuyorlar ve soruna bir çare arayışı içine giriyorlar.

İşte bu “Büyük Sıfırlama” dedikleri proje aslında, COVID-19 sonrası ortaya çıkan altın fırsattan da yararlanarak kapitalizme yeniden bir çeki düzen verilmesi projesidir.

Pandemi başladıktan 6 ay sonra Haziran 2020’de Profesör Klaus Schwab ve Dr.Thierry Malleret’nin ortaklaşa yazdıkları “COVID-19 The Great Reset -COVID-19 Büyük Sıfırlama)” başlıklı kitabın tanıtımı bir çok ünlünün de katılımı ile yapılıyor.

Tanınmış Time dergisi de 2-9 Kasım 2020 sayısında bir yerküre resminin etrafına çepeçevre kurulan bir inşaat iskelesi ile, artık kapitalizmin bir tamirat gerektirdiğini anlamlı bir kapak resmi ile anlatmaya çalışıyor.

Bilindiği üzere, Profesör Schwab 1971 yılında WEF (Dünya Ekonomik Forumu) kurucusudur. Farklı üniversitelerde ve uluslararası kuruluşlarda önemli görevler yapmıştır.

Daha önce de 2016 yılında yine benzer bir ortamda “The Forth Industrial Revolution -Dördüncü Endüstri Devrimi)” kitabı ile Endüstri 4.0’ı dünyaya tanıtmaya çalışmıştır.

Dr.Malleret ise, Monthly Barometer isimli derginin kurucusu ve yazarlarından biridir. Yatırım bankacılığı üzerinde uzmanlaşmış tanınmış bir Fransız iktisatçıdır.

Profesör Schwab yaşanan bu durumu, Kolombiyalı Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez’in “Cronicle of a Death Foretold-İlan Edilmemiş Bir Ölümün Kronolojisi” isimli, Tükçe’ye “Kırmızı Perşembe” olarak çevrilen

romanındaki bir kasabada bir cinayet işleneceğini herkesin bildiği halde, bu cinayeti önlemek için kimsenin kılını bile kıpırdatmadığı duruma benzetir.

Profesör Schwab ve Dr.Malleret sözde sorumluluk anlayışları gereği durumdan vazife çıkartarak yazdıkları Büyük Sıfırlama kitabı ile kapitalizm kendine çeki düzen vermezse bir kaos yaşanacağını dünyaya ilan ederler ve çare olarak “Hissedarlar Kapitalizmi” yerine daha güler yüzlü “Paydaşlar Kapitalizmi”ni savunurlar.

Her iki yazar da sıkı küreselci olarak bilinirler.

Güçlü aileler (Rotschild ve Rokefeller gibi), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen ve tanınmış iktisatçılar ile bu arada çevrecilik bahanesi ile Birleşik Krallık Veliahtı Prensi Charles Büyük Sıfırlama'yı şiddetle savunurlar.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) İcra Komitesi Başkanı Prof.Dr. Claus Schwab önceki makaleleri ve konuşmalarında mevcut kapitalist sistemin üç modeli olduğunu ileri sürmmektedir:

İlki, halen uygulanan ve yukarıda açıklanan olumsuzluklara sebep olan"Hissedarlar Kapitalizmi"anlayışıdır.

Profesör Schwab, bu kapitalist anlayışın temsilcilerinin tek amacının ne pahasına olursa olsun karın maksimizasyonudur demekte ve bu anlayışı eleştirmektedir.

İkinci model ise, Çin'de uygulanan ve demokratik olmayan ülkelerde de benimsenen "Devler Kapitalizmi"dir.

Bu model, demokratik dünyanın karşı çıktığı bir kapitalizm modelidir.

Üçüncüsü ise, Klaus Schwab ve Thierry Malleret’nin savundukları "Paydaş Kapitalizm" modelidir.

Patronlar Dergisi Forbes’e göre paydaş kapitalizmi : "Küresel çapta tüm paydaşların yani, müşterilerin, çalışanların, hissedarların, patronların, tedarikçilerin, nihayetinde tüm toplumun uzun vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılmasını öngören adil, onurlu ve eşitlikçi bir ekonomik anlayış"şeklinde tarif edilmektedir.

Yani Dünya Ekonomik Forumu temsilcileri, kapitalizmin içine düştüğü çıkmazdan kurtulması için hissedarlar kapitalizmi (shareholder capitalism) yerine paydaş kapitalizm (stakeholder capitalism) ile çözüleceğini söylüyorlar.

Önerilen paydaş kapitalizmi modeli ile, salt kar anlayışı yerine, daha erdemli, tüketici haklarına saygılı, eşitsizliğin azaltılmasına çaba gösteren, gelecek nesil için çevrenin korunması ilkelerini de öne çıkartan bir kapitalizm modeli savunuluyor.

Bu öneriye inanıp inanmamak size kalmış. Ancak, insan şunu düşünmeden edemiyor: Orta boy bir işletmede dahi paydaşlara onurlu ,haysiyetli, eşitlikçi bir yaklaşım henüz sağlanamamış iken, paydaş kapitalizmi ile bu iyimser anlayışın küresel düzeyde sağlanabilmesı ancak bir ütopya olabilir.

Kapitalizmin erdemlisi olur mu?. Mümkün olmasını kim istemez?

Bu arada” McKinsey and Company”, paydaş kapitalizm anlayışını benimseyen şirketlerin karlılığının ve şirket değerlerinin arttığına dair dikkat çeken bir araştırma yayınlayarak yardıma gelir.

Hazırladıkları “Kapitalizmin Durumu” başlıklı raporda WEF Başkanı Dr.Klaus Swab tarafından savunulan “Paydaş Kapitalizm”ine yönelik pratik reçeteler sunuyorlar. Bu reçetelerden bazıları:

-Paydaş kapitalizm esasına göre oluşturulmuş bir yönetim kurulunun sürece dahil etmek,

-Çevresel hedefleri belirleyip takip etmek, tüm tedarikçilerin gelişimi için çalışmak, -Tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken uzun vadeli faydaya odaklanmak,

-Çalışanlara saygı duyup geleceklerine yatırım yapmaktır.

-Liderlerin yalnızca hissedarlara karşı değil aynı zamanda müşterilerine , tedarikçilerine ve çalışanlarına ve topluma hizmeti misyon edinmeleri gibi esasların paydaş kapitalizm uygulamasına önemli katkılar sağladığını belirtiyorlar.

Bilinen gerçek şu ki, toplumda büyük finans şirketlerine, sadece kar peşinde koşan yüksek teknoloji şirketlerine, azgın kapitalizm fikrine, iş dünyasının büyüklerine karşı bir güvensizlik ve içten içe artan öfke var.

 

Bu öfke küresel bir kaosa dönüşmeden daha adil, paylaşımcı ve haysiyetli bir ekonomik anlayışa acilen ihtiyaç var.

“Büyük Sıfırlama-Great Reset” ile bu anlayış sağlanabilecekse “keşke” demekten başka ne denebilir ki?.

Prof.Dr.Yusuf Zeren

Prof. Dr. Yusuf Zeren

Prof. Dr. Yusuf Zeren

DİĞER YAZILARI RUSYA’NIN NÜKLEER YAKIT İHRACATINA DOKUNULAMIYOR. İRAN UZUN BİR NÜKLEER SERÜVENDEN SONRA AMACINA ULAŞTI. NÜKLEER SİLAHI YOLDA. YAPAY ZEKANIN HANGİ YÖNE EVRİLECEĞİ KESTİRİLEMİYOR. GİDİŞAT KONTROL ALTINA ALINMAZSA DEMOKRASİ VE BİREYSEL HAKLAR BALTALANABİLİR. “İŞ İNSANI GÖZÜYLE EKONOMİ-DEMOKRASİ-SİYASET İLİŞKİLERİ”KİTABINDA MUSTAFA GÜLER’İN SORDUĞU ÜÇ ÖNEMLİ SORU VE CEVAPLARI. YENİLENEBİLİR KAYNAKLI ELEKTRİK YEŞİL HİDROJEN GAZININ EVLERE GİRMESİNİ SAĞLADI. HİDROJEN SANAYİMİZİ BİR AN ÖNCE KURMALIYIZ DÖRDÜNCÜ NESİL KÜÇÜK MODELLER REAKTÖRLER (SMR) TİCARİLEŞMEYE BASKAMİSTİR: SÜREÇTE GERİ KALMAMAK İÇİN TORYUM YAKİTİ REAKTÖR TASARIM CALİSMALARİ ULUSAL PROJE KAPSAMINA ALİNMALİDİR GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ İÇİN AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE TÜRKİYE YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR. MERSİN’İN BAŞARILI İŞ İNSANLARINDAN MUSTAFA GÜLER’İN “İŞ İNSANI GÖZÜYLE EKONOMİ-DEMOKRASİ-SİYASET İLİŞKİSİ” KONULU KİTABI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME NÜKLEER ENERJİ VE DOĞALGAZIN AB’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL YATIRIM KAPSAMINA ALINMASI HANGİ ÜLKELERİ SEVİNDİRDİ, HANGİLERİNİ ÜZDÜ? ÇIKARTILMASI GEREKEN DERSLER. DOĞALGAZ TEDARİKİNDE ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU VE SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM KAYBINA SEBEP OLAN ELEKTRİK KISITLAMASININ NEDENLERİ SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜM ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GLASGOW TARAFLAR KONFERANSINDA BEKLENEN KARARLAR ALINAMADI NÜKLEER ENERJİDE FRANSA ve ALMANYA KARŞI CEPHELERDE. AVRUPA BİRLİĞİ NÜKLEERE YEŞİL IŞIK YAKACAK MI? OPEC VE KÖMÜRCÜLER ENERJİ KRİZİNİ DERİNLEŞTİRİYOR. KÖMÜRDEN ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETİ RÜZGAR VE GÜNEŞ MALİYETİNİN İKİ KATINA ULAŞTI. TÜRKİYE KÖMÜRDEN ÇIKMAYA HAZIRLANMALIDIR. ZOR ZAMANLARIN DOSTU DİKEY TARIM GÖRÜNÜR OLMAYA BAŞLADI YENİLENEBİLİR ENERJİ TAMAM, ŞİMDİ KARBONSUZLAŞTIRMA DESTEKLENMELİ. YERLİ BİR YEŞİL HİDROJEN SANAYİİ OLUŞTURMALIYIZ. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ (YEK-G) SERTİFİKALARI AB’YE İHRACATIMIZDA SINIRDA KARBON VERGİSİ SORUNUNU ÇÖZEBİLİR. SANAYİ SEKTÖRÜNÜN BEKLEDİĞİ TÜRKİYE YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI AÇIKLANDI SU AYAK İZİMİZ KAÇ NUMARA? DÜŞÜK KARBON AYAK İZİ KÜRESEL TİCARETTE ARANAN BİR ŞART OLMA YOLUNDA PLANLI ESKİTMENİN SONU, DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ Pandemi, Tarım ve Gıda Tedarik Sisteminizi Gözden Geçirmek İçin İyi Bir Fırsattır Pandemi, Tarım ve Gıda Tedarik Sisteminizi Gözden Geçirmek İçin İyi Bir Fırsattır İMALATTA PLANLANMIŞ KISA ÖMÜR VE DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞ AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI VE SINIRDA KARBON VERGİSİ
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA