DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Prof. Dr. Ahmet Özer
Prof. Dr. Ahmet Özer
Giriş Tarihi : 13-11-2020 20:09

CHP GENEL SEKRTERERİ SELİN SAYEK BÖKE İLE TOPLANTI

Uzun bir zamandır siyaset konusunda yazmamıştım. Bu hafta MESİAD’ta yapılan bir toplantıya davet edildim. Toplantının konuklarından biri de CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke idi. Selin Hanım ekonomi programlarını anlattıktan sonra soru sormamızı ve değerlendirme yapmamızı istedi.  Sonra toplantıyı yöneten MESİAD’ın başkanı Hasan Engin ilk sözü bana verdi.
 
Selin Hanım iktidarın ekonomi politikasını eleştirirken üç noktaya dikkat çekti: 1) Kamu kaynaklarının üretimden ziyade ranttan yana kullanılması 2) 2007 yılında uygulanan ekonomi programından vazgeçilmesi ve 2013 yılından itibaren de borca dayalı bir düzene geçilmesi 3)2017/18 yılında yönetim biçimin değişmesi. Kendi ekonomi programlarının da dört ayak üzerine inşa edildiğini belirtti: 1) Kurallı işleyen bir ekonomi ve kurumlar. (Keyfilik yerine kurallar, ortak akıl, katılımcı demokrasi) 2) Üreten ekonomi. (Stratejik Planlama Kurulunun oluşturulması; nitelikli ve dijital üretim) 3) Güçlü bir sosyal devlet. ((Kalkınmayı ve eşitliği esas alan bir ekonomi) 4) Sürdürülebilir bir kalkınma (Yeşil mutabakat: doğa +çevre; Beyaz mutabakat: dürüstlük; Mor mutabakat: kadına öncelik ve kurumsal sürdürülebilirlik)
 
Bu sunumdan sonra dile getirdiğim sorunları ve soruları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kendisine oradakilerin huzurunda şunları söyledim ve sordum:
 
1. Ekonomide büyük bir sorun olduğu herkesin malumu; üstelik durum öyle bir hal aldı ki bunu bilmek için ekonomist olmaya gerek yok. Halk bunu günlük yaşamında her gün biraz daha yoksullaşarak acı bir biçimde yaşıyor zaten. Bir iktidarın en büyük rakibi ekonomik krizdir. Toplum yaşadıklarından dolayı iktidar partisinden uzaklaşıyor, fakat sorun şu ki, iktidardan kopan oylar muhalefete gitmiyor. Yapılan kamuoyu araştırmaları her geçen gün giderek artan kararsızların sayısı seçmenlerin üçte birini aşmış durumda. Burada CHP’nin kendisine sorması gereken soru şu; iktidar zayıflarken muhalefet neden güçlenmiyor? Toplum bütün bu olumsuzluklara rağmen neden hala ana muhalefet partisi olan CHP’yi güçlü bir alternatif olarak görmüyor?
 
2. Ekonomik program anlatmak için ülkeyi gezmek gayet güzel bir davranış. Çünkü toplumun bazı kesimlerinde şöyle bir yaklaşım söz konusu: CHP yönetenleri sahaya inmiyorlar, halkın içine karışmıyorlar, konformist politika yapıyorlar. Partiye yıllardır böyle eleştiriler yapılıyordu. Şimdi alana inerek bu algıyı bir kenarından kırıyorsunuz. Fakat CHP’nin temel sorunu bir ekonomik programa sahip olamaması değil, temel sorun topluma güven ve umut vermede yaşanıyor. CHP başta olmak üzere muhalefet topluma güven vermiyor. Nitekim iktidardan kopan oyların muhalefete gitmemesi bunun kanıtı.  Olgu farklı olabilir ama algı ne yazık ki bu. Bu noktada kritik soru ya da sorun şu: CHP ve muhalefet bu algıyı nasıl değiştirmeyi düşünüyor?  Kaldı ki ekonominin düzelmesi aynı zamanda yapısal sorunlara bağlıdır. Başta demokrasi ve hukuk sistemi olmak üzere kurumlar rayına konulmadan, toplumsal barış sağlanmadan tek başına ekonomi düzelemez.  Bunun için de iktidar olmak lazım. Oysa ana muhalefet partisi CHP yıllardır (kimi zaman çok uygun koşullara rağmen) iktidar olamıyor. Asıl araştırılması ve aşılması gereken sorun budur.
 
3. Diğer bir kötü algı ya da propaganda da şudur: Ne yapılırsa yapılsın bu iktidar değişmez; seçimde hile yaparlar gene de gitmezler. Değişime zorlanırlarsa kavga gürültü çıkar, kan dökülür, zaten şimdiden paramiliter güçler organize ediliyor vb. söylemler bazı kesimlerce dillendiriliyor. Bu söylemi hem çok yanlış hem de çok tehlikeli buluyorum. Birincisi, bu söylem iktidarı eleştiriyormuş gibi görünse de aslında mefhumu muhalifinden onun değirmenine su taşıyor. Ne yaparsak yapalım değişmez demek, “o halde bırakalım gitsin” algısını yerleştiriliyor. İkincisi, toplum kavga gürültüden, kamplaşma ve kutuplaşmadan bıktığı için böyle bir söylemin yerleşmesi sonucu şu noktaya itiliyor, “yeter ki kavga gürültü yaşanmasın, mevcut iktidarın sürmesine razıyız”.  Üçüncüsü de şudur; böyle bir yaklaşım ancak muz cumhuriyetlerinde olur. Türkiye’de sorunlu da olsa, eksik aksak da işlese seçimle gelen seçimle gider, gitmek zorundadır. O halde kesin olan şudur, seçimi kaybettiği taktirde bu iktidar da gidecektir. O halde böyle komplo teorileri ile uğraşmayı bir yana bırakıp anlamlı bir farkla iktidarı sandıkta yenmenin yollarına bakmak gerekir. Muhalefetin yapması gereken budur. Bütün tuzaklara rağmen muhalefetin birliğini sağlamlaştırmaya ve gücünü artırmaya çalışması gerekir.
 
4. Toplum bir değişim istiyor, ancak bu değişimin hızı, niteliği ve yönü nasıl olacak, onu merak ediyor. CHP’nin bunu topluma açık yüreklilikle izah etmesi gerekir. Örneğin seçim kazanıldığı taktirde geçiş süreci nasıl olacak? Bu süreç ne kadar zamanda tamamlanacak? Ya yetki verilenler gücü ele geçirdikten sonra parlamenter demokrasiye geçmek konusunda ayak sürerse kim ne yapacak? Bütün bu ve benzeri sorun ve soruların açıklığa kavuşturulması, toplumun kafasındaki kuşku kaygı ve evhamların giderilmesi gerekir.
 
5. Bir diğer önemli sorun da CHP’nin doğu ve güneydoğuda oylarını nasıl artıracağı meselesidir.  Çünkü 1950 seçimlerinden beri biliyoruz ki bu bölgelerde birinci ya da ikinci olmayan hiçbir parti iktidar olmamıştır. İzmir’den, Mersin’de yüksek oranlarda oy alınabilir, ama bahsi geçen bölgelerde yüzde bir iki olan oy oranları batıdaki oy oranlarını bir çırpıda aşağıya doğru çekmektedir. Bu sorunu çözmenin yolu Kürt sorunu konusunda cesur ve ikna edici söylem ve çözümler ileri sürmekten geçiyor. Yanısıra bölgeye bu meseleyi iyi bilen, toplumda karşılığı olan, saygın ve sözü dinlenir insanlar gönderilmelidir. CHP geçmişte bu noktada iyi raporlar hazırladı, şimdi bunları güncelleyerek toplum sunmalıdır. Çünkü sadece toplumsal barışın değil düzelmiş bir ekonomin de yolu buradan geçiyor. Ayrıca, HDP ile de diyalog kurmaktan çekinilmemelidir. İktidarın istediği HDP’yi kriminalize edip güç birliğinin dışına atmak, bu tuzağa düşülmemeli. HDP olmasaydı yerel seçimler kazanılmayacağı gibi, HDP olmadan Cumhurbaşkanlığı seçimi de kazanılamaz.
 
6. Hızla bir dijital çağa geçiyoruz, pandemi bu süreci daha da hızlandırdı. Bir yanda teknolojiye dayalı üretim öte yandan teknolojik üretimin yol açtığı istihdam sorunları söz konusu. Yani emek ve makine arasında bir sıkışmışlık söz konusu. Bu sıkışmadan üçüncü bir çıkış yolu için sosyal demokrat bir parti olan CHP nasıl çıkmayı düşünüyor, bu konuda ne öngörüyor? Bu noktada yerel iktidar olan belediyeler ne yapıyorlar. Çünkü CHP’nin iktidar yürüyüşündeki en büyük kozu kazandığı büyük şehir belediyeleri. Burada ve örgütlerde başarı ancak iktidar yolunu açabilir. Unutulmamalı CHP/SHP yerelde iktidardan düştü hala kendine gelemedi; AKP yerelden iktidara geldi 18 yıldır hala gidemedi.
 
7. Son olarak üretim ve paylaşım meselesine dikkat çekmek istiyorum. Evet üretim olmalı, ama halı hazırda Türkiye’nin en büyük sorunu üretimden ziyade paylaşım, bölüşüm meselesidir. Çünkü kapitalizm toplumun ihtiyaçlarına göre değil kendi hırslarına göre üretiyor. Kapitalisteler büyümeyi sever ama bölüşmekten nefret eder. Bir yandan üç beş zengin nerdeyse ülkenin yarısı kadar bir gelire sahipken öte yandan akşam evine ekmek götürmeyen milyonlar söz konusu. Kamu kaynaklarının ranttan yana kullanılması ve yaşanan yolsuzluklar yoksulluğu daha da boyutlandırıyor. O halde bu denge nasıl sağlanacak, gelir dağılımındaki adaletsizlik nasıl giderilecek? Bunun programı net ve detaylı bir biçimde ortaya konulmalıdır. Bu sorun sadece sosyal devlet vurgusu yapılarak geçiştirilmeyecek kadar önemeli ve büyük bir sorundur.
Prof. Dr. Ahmet ÖZER
Prof. Dr. Ahmet Özer

Prof. Dr. Ahmet Özer

DİĞER YAZILARI Toroslar'da Seçim Nasıl Kazanılır? KATILIMCI, DEMOKRATİK ve GÜÇLÜ YEREL YÖNETİMLER MODELİMİZ SUSKUNLUK SARMALI SEÇİME GİDERKEN DEMOKRASİ VE HUKUK-1 YENİ SEÇİM YASASININ HEDEFLEDİĞİ NEDİR? İNSAN ve İNSAN HAKLARI HEGEMONYANIN SONU MU? VAKIF KONUŞMASI AYDIN ve SORUMLULUĞU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER BİR ANMA, İKİ BÜYÜK BİLİM İNSANI DOĞUMUN MUCİZESİ İLE ÖLÜMÜN İHTİŞAMI ARASINDAKİ İNSANIN SEFALETİ! KILIÇDAROĞLUNUN KÜRT SORUNU SÖYLEMİ VE YARATTIĞI TEPKİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 12 EYLÜL TARİHİN GÖĞSÜNDE BİR KARA LEKEDİR Kapitalizmin Aç Gözlülüğü TALAİBAN’IN AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ MUAMMASI, ETKİLERİ VE SONUÇLARI KİNYAS İBRAHİM MİRZOYEV’İN ANISINA İşleyen Süreçler ve Devam Eden Krizlere Sistemik ve Sosyolojik Bir Bakış ÇÖZÜM ve DİYARBAKIR ZİYARETİ...!? Bir Yazar: Yaşar Kemal – 1 Temiz Toplum ve Temiz Siyasete Giden Yolda Siyasi Partilerin Rolü İNSAN DEDİĞİN NEDİR Kİ? ÖZGÜRLÜK ONU SAVUNMA CESARETİNİ GÖSTERENLERİN HAKKIDIR. KORONA ve SONRASI DÜNYANIN HALİNE POLİTİK BİR BAKIŞ YÜZLEŞMEK...! SUSKUNLUK SARMALI İnsanoğlunun Huzur ve Erdem Arayışı: Kiynisizm ve Hedonizm Arasındaki Yol Mutlu Olma Arayışının Sosyo Psikolojik Temelleri ve Freud Gerçeği MUTLU OLMA ARAYIŞININ SOSYO PSİKOLOJİK TEMELLERİ VE FREUD GEREÇEĞİ ACININ ve NEFRETİN KADINLARI...!? SÖZÜN NAMUSUNA VE İNSAN ONURUNA BAĞLI BİR YAZAR: YAŞAR KEMAL DİLİN ÖNEMİ ve DÜNYA ANA DİL GÜNÜ SEVGİ VE GÜN ÜZERİNE Yeni Anayasa Nasıl Yapılmalı ve Neler İçermeli? İKTİDARIN REFORM SÖYLEMİ...! 2020’DEN 2021’E DEVREDEN DÖRT KRİZ YENİ YIL Mİ, DEDİNİZ..!? EKRAN TACİZİ...! TARİHSEL VE KÜLTÜREL BİR VARLIK OLARAK İNSAN BİLİM VE BEYİN GÖÇÜ SORU SORMANIN MAHARETİ PİŞO MIHEME İKTİDAR NASIL DEĞİŞECEK, MUHALEFET NE YAPACAK? BİR ÖMRÜN İKİ HİKAYESİ AŞI MUAMMAYA DÖNMESİN...! ÖĞRTEMEN CHP Genel Sekreteri, Sayın SELİN SAYEK BÖKE’nin MESİAD’daki TOPLANTISINDAN NOTLAR HANGİ CUMHURİYET? PAŞA VE DÖRT KARISI HAYVANDAN TANRIYA! TEKNOLOJİNİN YAPTIKLARI AÇISINDAN İNSAN !-8 İNSANIN MACERASINA DAİR- 7 Başkan Seçer 'le Bir Saat İnsana Dair Düşünceler 1-) HAYATTAN DERSLER...! YAŞAMIN SIRRI YAŞAM(AK) NEDİR? -1- ÖLÜM VE ÖLÜMSÜZLÜK! BABALAR VE OĞULLAR (Sizin Hiç Babanız Öldü mü?) ANNELER GÜNÜN ESBABI MÜCİBESİ...! DOĞA VE ÇEVRE İLE YÜZLEŞMEK KENDİMİZLE YÜZLEŞMEK-3- KENDİMİZLE YÜZLEŞMEK -2 (VE MAKYAVELİZM’İN BİZİ GETİRDİĞİ YER) KENDİMİZLE YÜZLEŞMEK..! -1- YÜZLEŞME...! ÇAĞRI.! NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK-2-
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA