DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Prof. Dr. Ahmet Özer
Prof. Dr. Ahmet Özer
Giriş Tarihi : 14-03-2021 12:46

MUTLU OLMA ARAYIŞININ SOSYO PSİKOLOJİK TEMELLERİ VE FREUD GEREÇEĞİ

“İnsan yaşamının amacı nedir?” sorusu Antik Yunandan beri insanoğlunun kafasını meşgul edegelen bir soru olmuştur. Uzun düşünüşler sonucu ortak akıl, yaşamın amacının, diğer bir deyişle beden ve zihnin arayışının, mutlu olmak olduğu genel kabulüne ulaşılmış diyebiliriz. Başka iddialar da var elbet, ancak henüz çürütülmemiş bir tez olarak “mutluluk arayışı” karşımızda duruyor.

Yaşamın amacı bu olmakla birlikte kimi düşünürlere göre bu amaca ulaşmak mümkün değildir. Bunu diyenlerden biri Schopenhauer, bir diğeri de Freud’dur.

Mutlu olmak zor da olsa uğruna uğraş vermek anlaşılır bir şeydir. Ama bu mümkün değil demek karmaşık ve kulağa hoş gelemeyen bir tespit. Bu düşünceyi ileri süren filozoflar ve bilim insanları yabana atılır cinsten olmayınca kulak vermekte yarar var. O halde bu düşünürlere sorabiliriz: Peki neden mutlu olamıyoruz?

Freud’a göre ne yaparsak yapalım, mutlu olamamamızın altında üç gerçek neden yatıyor: Birinci gerçek, haz ilkesi ile gerçeklik ilkesinin sürekli şekilde çatışıyor olmasıdır.

Ona göre, biraz sonra açıklayacağımız bu iki ilkenin sürekli çatışma halinde olduğu bir dünyada insanın mutlu olması mümkün değildir. Nasıl yanı?

Şöyle: İnsanın güdüleri var, diğer bir deyişle arzuları ve istekleri vardır. İnsan sürekli haz peşinde koşan bir varlıktır. (Schophenauer, insanın haz ve mutluluk arayışı ile dünyaya geldiğini ama acı ile karşılaştığını yazar. O yüzden gerçek olan mutluluk değil, acıdır. Mutlu olmanın yolu da çok mutlu olmayı istememek ve dolaysıyla az acı çekmektir)

Gelelim Freud’a, ona göre haz, tatmin olmak için ortaya çıkan bir duygudur ve sürekli tatmin olma arayışı içindedir. Bu tamamen içsel bir şeydir yani içten gelir. Bir de dışarısı var, yani içine doğduğumuz bir dış dünya. Biz o dünyaya gelmeden bizim dışımızda oluşmuş kurallar, nizamlar, ahlak, din, kültür vardır. Bunların tamamı dış gerçekliği oluşturur. İşte mutsuzluğun kaynağı bu iç ile dışın çatışmasıdır.

İç doğduğumuzda beraber getirdiğimiz dürtüleri temsil ederken dış ise bunu sürekli frenlemeye çalışan toplumsal kültürü ve ahlakı temsil eder. Bu ikisi sürekli çatışma halindedir ve üstelik bu çatışma insanım ruhunda gerçekleşir. Şöyle ki, doğarken beraber getirdiğimiz bu dürtüler yaşarken kendilerini engelsiz bir biçimde gerçekleştirmek, tatmin olmak ve hayata akmak isterler.

En basiti, acıktığımızda yemek isteriz. Yani acıkma dürtüsü yemek yemekle haza ulaşır, tatmin olur. Susadığımızda su içerek gideririz susuzluğumuzu, böylece tatmin olan bu güdü geriye çekilir ta ki tekrar oluşuncaya dek. Aynı şey cinsellikle ilgili de söz konusudur ve bu olgu Freud’da çok belirleyicidir. Bu çatışmanın yaşanmadığı sadece iki tür insan vardır; bunlar bebekler ve delilerdir. Çünkü kurallar onları bağlamaz, onar için geçerli değildir.

Şimdi biraz daha bu mekanizmanın nasıl işlediğine yakından bakalım. Bildiğiniz gibi bebeklerin her istediği yerine getirilir. Çocukluğa, erişkinliğe geçtiklerinde ise durum değişir, o zaman onlarda da haz ilkesi ile gerçeklik ilkesi çatışmaya başlar. Örneğin bir bebeğin karnı acıktığında annesi onu hemen doyurur ya da uyumak istediğinde nerde olduğuna bakmadan yatırır veya çişi geldiğinde geldiği, yerde yapar. Onlara şimdi yemek yiyemezsin zamanı değil, burada yatamazsın ya da çişini yapamazsın ayıp olur, denmez. O yüzden onların istekleri ile dış dünya çatışmaz. Ama biraz büyüyüp çocukluğa geçtiklerinde durum değişir. Acıktığında, yemek istediğini söyleyebilir annesine, ama annesi ona “hayır oğlum akşam hep birlikte yeriz” der. İşte o zaman haz ilkesi ile gerçeklik ilkesi çatışmaya başlar. Acıkma güdüsü hemen bir şeyler yiyip tatmin olmak isterken dış normun onun zamanını beklemesini söyler. Artık büyümüş olan çocuğu kurala tabi tutmak isteyen anne, onun bu isteğini yerine getirmeyerek onda bir çatışmaya sonra giderek onun bu çatışmaya alışmaya yol açmasını sağlar.

Büyüdükçe bunun daha bariz yaşarız. Haz ilkesi ile gerçeklik ilkesi her alanda çatışmaya başlar ve çoğunlukla gerçeklik ilkesi kazanır. Tabi sadece yeme içme değil. O işin en basiti. Sosyolojik alanda olduğu gibi psikolojik alanda, zihinsel alanda cinsel alanda hep bunu yaşarız. Yeme, içmenin yanında cinsel arzular tatmin olmak ister, kişi para pul, mevki makam sahibi olmak ister, vb.

Schopenhauer’un dediği gibi, insan doğarken haz ve mutluluk istenciyle doğar. Bunlar güdüler aracılığıyla haz istemeye dönüşür. Ancak Freud’un dediği gibi bu hazlar ile gerçeklik ilkesi çatışır. Gerçeklik ilkesi ahlak, kültür ve görgü kuralları vs’dir demiştik. Biraz daha örneklendirelim. Örneğin derste acıktın yemek yiyemezsin ya da toplantıda uykun geldi uyumak istiyorsun, uyuyamazsın veya karşı cinsten birini çok beğendin hemen birlikte olmak istiyorsun, olamazsın. Yemek, uyumak veya cinsel tatmin haz ilkesine dayanır. Ama toplantıda yatmamak, derste yemek yememek kuralı var toplumda veya canın çektiği ile istediğin yerde beraber olmaya toplumsal kültürün, etiğin ahlakın itirazı var. Bu itirazları yaratan unsurlar Freud’a göre gerçeklik ilkesini temsil ederler. Yani toplumsal gerçekleri. Böylece senin bireysel arzuların ve haz isteğin toplum tarafından, bir toplumsal düzen adına sonradan yaratılmış olan kurallarca dizginlenir.  Bunları istesen de yapamazsın.

İşte burada ikinci safha gelir. Ne olur o zaman?  Ya bu arzularını  bastırırsın ya da öyle değilmiş gibi yaparsın ya da rol yaparsın. Fakat burada kritik nokta şudur: Bastırılan hiçbir şey yok olmaz, bilinç altına gider bir gün şu ya da bu biçimde patlayarak ortaya çıkar. Bu da üçüncü aşamadır. (Çatışma, bastırma sonra dışa vurma) İşte toplumda gördüğümüz birçok aşırılık, bu bastırılmış güdülerin dışa vurumudur diyebiliriz.

Ya da takiye yaparız. Öyle değilmiş gibi davranırız. Ama bunların hiçbir sahici değil, gerçek değil. Gerçek olan bebekler ile delilerin yaptığıdır. Çünkü bundan sadece çocuklar ve deliler muaftır. Onlar ve yaptıkları bu yüzden gerçektir. Acıktıkları zaman ebeveynleri doyurur, çişleri geldiği yerde yapar, uykuları geldiği yerde yatarlar. Gerçektirler.

Yetişkinler ise rol yaparlar çoğunlukla, takiye yaparlar ya da bastırırlar duygularını ve güdülerini onlar yokmuş gibi davranırlar. Bazen sevmediğimiz insanları seviyormuşuz gibi yaparız. (dedikodunun bir giderme biçimi olduğunu söyler Freud. Bastırılmış duygular dedikodu yoluyla giderilmeye çalışılır.) Devam edecek

Prof. Dr. Ahmet Özer

Prof. Dr. Ahmet Özer

Prof. Dr. Ahmet Özer

DİĞER YAZILARI Toroslar'da Seçim Nasıl Kazanılır? KATILIMCI, DEMOKRATİK ve GÜÇLÜ YEREL YÖNETİMLER MODELİMİZ SUSKUNLUK SARMALI SEÇİME GİDERKEN DEMOKRASİ VE HUKUK-1 YENİ SEÇİM YASASININ HEDEFLEDİĞİ NEDİR? İNSAN ve İNSAN HAKLARI HEGEMONYANIN SONU MU? VAKIF KONUŞMASI AYDIN ve SORUMLULUĞU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER BİR ANMA, İKİ BÜYÜK BİLİM İNSANI DOĞUMUN MUCİZESİ İLE ÖLÜMÜN İHTİŞAMI ARASINDAKİ İNSANIN SEFALETİ! KILIÇDAROĞLUNUN KÜRT SORUNU SÖYLEMİ VE YARATTIĞI TEPKİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 12 EYLÜL TARİHİN GÖĞSÜNDE BİR KARA LEKEDİR Kapitalizmin Aç Gözlülüğü TALAİBAN’IN AFGANİSTAN İSLAM EMİRLİĞİ MUAMMASI, ETKİLERİ VE SONUÇLARI KİNYAS İBRAHİM MİRZOYEV’İN ANISINA İşleyen Süreçler ve Devam Eden Krizlere Sistemik ve Sosyolojik Bir Bakış ÇÖZÜM ve DİYARBAKIR ZİYARETİ...!? Bir Yazar: Yaşar Kemal – 1 Temiz Toplum ve Temiz Siyasete Giden Yolda Siyasi Partilerin Rolü İNSAN DEDİĞİN NEDİR Kİ? ÖZGÜRLÜK ONU SAVUNMA CESARETİNİ GÖSTERENLERİN HAKKIDIR. KORONA ve SONRASI DÜNYANIN HALİNE POLİTİK BİR BAKIŞ YÜZLEŞMEK...! SUSKUNLUK SARMALI İnsanoğlunun Huzur ve Erdem Arayışı: Kiynisizm ve Hedonizm Arasındaki Yol Mutlu Olma Arayışının Sosyo Psikolojik Temelleri ve Freud Gerçeği ACININ ve NEFRETİN KADINLARI...!? SÖZÜN NAMUSUNA VE İNSAN ONURUNA BAĞLI BİR YAZAR: YAŞAR KEMAL DİLİN ÖNEMİ ve DÜNYA ANA DİL GÜNÜ SEVGİ VE GÜN ÜZERİNE Yeni Anayasa Nasıl Yapılmalı ve Neler İçermeli? İKTİDARIN REFORM SÖYLEMİ...! 2020’DEN 2021’E DEVREDEN DÖRT KRİZ YENİ YIL Mİ, DEDİNİZ..!? EKRAN TACİZİ...! TARİHSEL VE KÜLTÜREL BİR VARLIK OLARAK İNSAN BİLİM VE BEYİN GÖÇÜ SORU SORMANIN MAHARETİ PİŞO MIHEME İKTİDAR NASIL DEĞİŞECEK, MUHALEFET NE YAPACAK? BİR ÖMRÜN İKİ HİKAYESİ AŞI MUAMMAYA DÖNMESİN...! ÖĞRTEMEN CHP Genel Sekreteri, Sayın SELİN SAYEK BÖKE’nin MESİAD’daki TOPLANTISINDAN NOTLAR CHP GENEL SEKRTERERİ SELİN SAYEK BÖKE İLE TOPLANTI HANGİ CUMHURİYET? PAŞA VE DÖRT KARISI HAYVANDAN TANRIYA! TEKNOLOJİNİN YAPTIKLARI AÇISINDAN İNSAN !-8 İNSANIN MACERASINA DAİR- 7 Başkan Seçer 'le Bir Saat İnsana Dair Düşünceler 1-) HAYATTAN DERSLER...! YAŞAMIN SIRRI YAŞAM(AK) NEDİR? -1- ÖLÜM VE ÖLÜMSÜZLÜK! BABALAR VE OĞULLAR (Sizin Hiç Babanız Öldü mü?) ANNELER GÜNÜN ESBABI MÜCİBESİ...! DOĞA VE ÇEVRE İLE YÜZLEŞMEK KENDİMİZLE YÜZLEŞMEK-3- KENDİMİZLE YÜZLEŞMEK -2 (VE MAKYAVELİZM’İN BİZİ GETİRDİĞİ YER) KENDİMİZLE YÜZLEŞMEK..! -1- YÜZLEŞME...! ÇAĞRI.! NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK-2-
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA