DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Ahmet Ümit Aloğlu
Ahmet Ümit Aloğlu
Giriş Tarihi : 10-11-2020 19:59

Şiirli Mektuplar Çıtak Ahmet Şiiri

Sevgili Ünlemcim, 
Naz Abidesi, 
Niyaz Odağım, 
 
Yine uzun süre yazma olanağı bulamadım; biraz da bağışlayıcılığına güvendim sanırım. Yanlış yaptım, yüreğinin zenginliğini istismar ettim, hiç de bağışlama, kız, cezalar ver, razıyım; gökten ne yağdı da yer kabul etmedi…  

Bu mektupta sana, biraz uzun olacak, Çıtak Ahmet’ten söz edeceğim.  
Çıtak Ahmet adını duyduğunu sanmıyorum. Bu Elbistan’lı bir şair. Benim çocukluğumda yediden yetmişe herkes tanırdı onu Elbistan’da.  Giderek unutulmaya durduğunu, üzülerek,  gözlemliyorum. 
İlginç bir adamdı. Ataktı, korkusuzdu, hareketli yaşadı. Ona dair ufak tefek anılarım vardır, başını ağrıtmamak, gözlerini yormamak ve seni sıkmamak için kısa kısa anlatacağım. Örneğin, 10 yaşındaydım. Bulunduğum köyden Elbistan’a, at ile beş altı, eşekle yedi sekiz saatte gidilirdi. Akşamüzeri, gün batarken önüme iki eşek kattı ailem, birinde odun, diğerinde ot yüklü. Nergele (yeni, uydurma adı Altınyaprak, yaylalığımız)  - Elbistan yolu, Çıtak Ahmet’in köyünden (Akpınar) , hatta kapısının önünden geçer. O gün, ben tam da Çıtak Ahmet’in kapısının önünden geçerken rahatsızlandım, kapılarını çaldım. İçeriden bir bayan sesi, “Kim o?” dedi. Adımı, babamın adını söyledim. Bayana bir erkek sesi sordu: “Kimmiş?” Bayan sesi cevap verdi: “Aloğlu Ali Efendi kimse onun oğluymuş, adı da Ümit’miş,  bir çocuk sesi.” Erkeğin koşar adım gelen ayak sesini bugün gibi anımsıyorum. “Ümit, hayırdır oğlum, gecenin bu saati dedi daha kapıyı açarken.  “Karnım ağrıyor, yürüyemiyorum Ahmet emmi.” dediğimi anımsıyorum. Ötesi silinmiş. Sabahleyin öğrendim, bana süt ısıtmışlar, ocağın yanına bir minder serip yatırmışlar beni. Uyuyakalmışım. Yüküm Elbistan’a gidecek, geri dönüş dört beş saat gecikecek, anam babam telaşlanacak, onlara bir haber salınmış, ben de Elbistan’a yollandım.  
Çıtak Ahmet varlıklı bir adam. Elma ağırlıklı kocaman bir bahçesi var. Yol boyu uzanan bahçenin etrafında göğe uzanan kavakların hışırtısı, gölgesinden çok dinlendirir yolcuları. Ne var ki 1942- 1946 kıtlığı yaman bir kıtlık. Şairimizin evini de vurmuş olmalı. (Bundan sonrası dinlediklerimdir.) 
Bir gün kuşluk vakti kapımız çalınmış, babam Aşağı Cami’de namazda. Anam sormuş:  
- Kim o? 
-Benim Hidayet Hatın, Çıtak Ahmet. 
Anam, kapıyı açsa biz çocuğuz, evde erkek yok. Töreye aykırı. Açmasa kapıdaki kapı açılmayacak adam değil. Kendisine, tanımadığı için, kötü üzüm ikram eden bir başka hatırlı, soylu bir kadını şiiriyle rezil ettiğini herkes biliyor. 
-Ali Efendi namazda Ahmet Ağa, demiş anam; kapıyı açmakta tereddüdünü bildirmek için. 
- Hidayet Hatın, sen benim anam bacımsın, aç şu kapıyı, Fatik Hatından beter ederim seni.  
Kadıncağız neylesin, açmış kapıyı, buyur etmiş. Atını ablam bağlamış, anam kendisine çay kahve ikram etmiş. Babam gelince derdini söylemiş Çıtak Ahmet: 
- Ali Efendi, evde un-buğday yok, çocuklar aç, sende buğday var, biliyorum.  
Hiç ikiletmeden Ahmet Ağanın çuvalı buğday doldurulmuş, yolcu edilmiş. Benim o yaz ağırlanmam o minnetle değil, her gelen geçene yardım edermiş Çıtak Ahmet. 
Bu iyilik sever, yüreği geniş Çıtak Ahmet, bir şair. Düşünde dolu içen şairlerden değil, başından darı dökülen şairlerden. Dolu içseydi Hak aşığı olacaktı, darı dökülmüş, aşk şairi olmuş. Uzun öyküsünü, Serdar Yakar’ın hazırladığı  “Ahmet Çıtak –Hayatı ve Şiirleri” adlı kitaptan okuyabilirsiniz. Ben özetleyeyim. Komşu (Güplüce) köyünden Naciye adlı, akraba bir kıza aşık olur bizim Çıtak Ahmet. O aşkla da şair olur. Bana sorarsanız Naciye kız, bu akrabası ve  varlıklı köy eşrafına olumsuz cevap vermeseydi Çıtak Ahmet, Ahmet Çıtak olarak yaşar giderdi. Naciye Hanım, her nedense aşkına cevap vermeyince Çıtak Ahmet, epeyce çırpınmış, aşkı o kadar bilindik hale gelmiş ki köyün kızları, ihtiyar bilge kadınları Naciye’nin konu komşusu, dayısı amcası Çıtak Ahmet’ten yana olmuşlar, ona şairin şiirlerini okumuşlar, hatta bazen zorla bile dinletmişler. Olay şöyle çözümlenmiş: Çıtak Ahmet, arkadaşlarıyla Naciye’yi kaçırmaya karar vermiş. Köye geldiklerinde Naciye’nin adının çıkmasına yüreği razı gelmemiş, son bir şans tanımak istemiş ona. Kendi amcasını göndermiş, (Bu bey aynı zamanda Naciye’nin de amacazadesidir)  git, ne dersen de, rızasını al, demiş. Amcası konuşmuş, dil dökmüş, anlatmış, sonunda “mal istersen mal, para istersen para; adam ise seviyor seni.” deyince Naciye,  
- Ne parası be amca, senin paran mı var, pulun mu var” diye alay etmiş amcasıya, yalan söylüyorsun edasıyla.  
O sırada kapıyı dinlemekte olan Çıtak Ahmet, yanına aldığı bir kese altını, kapıyı aralayıp “Para iste sen, bende çok!”  deyip Naciye ile amcasının oturduğu odaya saçıp gitmiş.  
Gürültüye amcasının karısı gelmiş, bakmış oda altın serili,  
-Bu ne anam böyle? Demiş. 
Naciye de “Abla onları topla, götür ver, altına akçaya tamah etti de kabul etti beni demesin” demiş. Amcasıdır fırlamış yerinden, koşmuş haber vermiş: 
- Gözün aydın, kabul etti.  
Çıtak Ahmet, muhteşem bir düğünle ermiş muradına. 
O günkü duygularını anlattığı “NAZLIM” redifli şiirini şöyle bitirmiş: 
Nimeti ilahi hikmeti Hüda 
Ümitsiz vuslatı eyledi peyda 
Bu nimetin şükrü olur mu eda 
Naciye Ahmet’e eş oldu nazlım.  
 
Ömür boyu Çıtak Ahmet için “nazlı” olan eşi Naciye diyor ki onun için:  
“”Rahmetli şen bir yaradılışa sahip, deli dolu bir kimseydi. Düzenli bir hayatı yoktu. Sadeliği çok sever, ömrünün büyük bir bölümünü yaylalar ve dağlarda geçirirdi. Şiirlerini neşeli anlarında yazardı. Yaşadığım bir olayı unutamam: 'Köyde oturduğumuz için geceleri aydınlanmak için petrol lambası kullanırdık. Bir gece eşim aniden uyanarak şiir yazmak istemiş. Beni uyandırmaya kıyamamış. Kağıt ve kalemi bulamayınca, ocaktan eline bir kömür alarak şiirini duvara yazmış…”” 

Bu deli dolu fakat duyarlı insanın şiirlerine dönelim biz:  
 
SEVDİĞİM
 
 
Senden vaz mı gelirim? 
yakma beni sevdiğim! 
Ya alır ya ölürüm, 
Etme kanı sevdiğim! 
 
Aşk hikmet-i İlahî, 
Kül etti nice şahı, 
Yaktı Kerem’in ahı, 
Aslıhan’ı sevdiğim! 
 
Neden böyle pahılsın? 
Niçin gönül yıhılsın? 
Cömertlere dahilsin, 
Keramkânî sevdiğim.! 
 
Bülbül konar güllere, 
Detan oldum dillere, 
Gülünç etme ellere, 
Aman, beni sevdiğim! 
 

İçimi dert aldı, 
Kuru kemiğim kaldı, 
Kurban et, bayram geldi, 
Kes bu canı sevdiğim! 
 

Engel daim kin etti, 
Hasret bağrım hun ett,i 
Mevlam bana don etti, 
Kara günü sevdiğim. 
 

Başım belada koyma! 
Düşman sözüne uyma! 
İnsaf et cana kıyma! 
Dünya fani sevdiğim. 
 
Aşkı sıvak mı sandın? 
Başına gelse tanın. 
Ben yanıyorum senin, 
Rahmin hani sevdiğim!? 
 
Gözüm yolda gözletin, 
Muhabbetin özletin, 
Feryadından sızlatın, 
Dört bir yanı sevdiğim! 
 
Doğmuş, parlar ışığın, 
Sanki Cennet eşiğin, 
Ahmet Çıtak aşığın, 
Kadrin tanı sevdiğim! 

Bu mektup çok uzadı, ama tek şiirle de şiirli mektup olmaz ki! Bir de sosyal içerikli şiirine örnek vereyim, sonra noktalayayım bu mektubu: 

 
VURUN BABAM VURUN 

 

Meb'uslar köylüye ikram ederler 
Edin babam edin devran sizindir. 
Leyühsel dağına çam'a giderler 
Kesin babam kesin orman sizindir. 
 
Kime ne söylesen ağzı havalı 
Soluğu yetişen çaldı kavalı 
Hazır oldu buğday, açın çuvalı 
Ölçün babam ölçün harman sizimdir. 
 
 
Kayboldu arada vicdan hizası 
Böyle mi bulunur Allah rızası 
Ağzını açana hapis cesadı 
Yazın babam yazın ferman sizindir. 
 
Dost diye derildik başlarınıza 
Akıl yetmez oldu işlerinize 
Yunan papazını döşlerinize 
Sarın babam sarın yayan sizindir. 
 
Köylülere banka açılsın dendi 
Ulaştı meb'uslar üstüne kondu 
Köroğlu devrini savuştuk şimdi 
Vurun babam vurun kervan sizindir. 
 
Şu asil millete sızlıyor içim 
Bu nasıl idare ne kötü seçim 
Apartıman bitti gelmez mi seçim 
Yapın babam yapın her yan sizindir. 
 
Bir ezana bağladınız dilimiz 
Feryat eder mezardaki ölümüz 
Kımıldasa cop'a değer kolumuz 
Vurun babam vurun seyran sizindir. 
 
Her türlü adalet sizde bulunur 
Vicdan olanın bağrı delinir 
Dört senelik maaş peşin alınır 
Alın babam alın zaman sizindir. 
 
Ahmet Çıtak daim doğru söz derim 
Pervam yok kimseden kazanıp yerip 
Sormaz mı mahşerde Mevlâ- Kerim? 
Gidin babam gidin mizan sizindir. 
 

Bu mektup da bu kadar olsun. Yordumsa seni, bağışla beni 
Hoşça kal, 
Şiirde kal, 
Şiir kal, 
Sevgimde kal. 
 
İmza yerine: 

Yar akla düştü bulandım 
Akan bahar seli gibi 
Pervane gibi dolandım 
Mecnun gezdim deli gibi. 
 
A.Ümit Aloğlu, 11.10.2020, Mezitli  

Ahmet Ümit Aloğlu

Ahmet Ümit Aloğlu

DİĞER YAZILARI İtibar Üstüne  Dil  - Kültür   Bizim Köylümüz  Şiirli Mektup Aşık Talibi İsyan  Müfredat, Toplumsal Oluşum ve Çağdaş Değerler Duyun-ı Umumiye’ye Doğru Erdoğan’ı Düşte Görmek Eski Hastalıklar CHP Devlere Karşı Şu Bizim Bağımsızlar II Şu Bizim Bağımsızlar Oy ve Berisi Bir Yanlış Teşhis, Yanlış Çözüm Önerisi Politik Dil Üstüne Bir Militan: Nurettin Veren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Açık Mektup, Öfkemden Düşünemiyorum Bir Aptal Soru Türk Aydını Körlük Yaşıyor İnsanlar Neye Göre Oy Veriyor?  Bir Tespit Bir Uyarı Şiirli Mektup Bayram Atakul Şiiri  Şiirli Mektup  Ahmet Özer Şiiri  Şiirli Mektup Şükrü Erbaş Şiiri Şiirli Mektup Gülçin Yağmur Akbulut Şiiri   Şiirli Mektup  Mehmet Ercan Şiiri  Menderes Niçin Asıldı  Şiirli Mektup Resul Hamzatov Şiiri  Taylan Hocayı Okurken   Şiirli Mektup Metin Demirtaş Şiiri II Şiirli Mektup Birhan Keskin Şiiri Diktatöryal Rejimler Üstüne Bir Şiirli Mektup Özkan Mert Şiiri Meral Hanım Niçin Bağırıyor  CHP’nin Sağalmayan Sayrılığı Toprak Çalışkan’a Dair Toprak Çalışkan’a Dair Meşruiyet Üstüne CHP'nin Hal-i Pürmelâli İktidar Kime Yarıyor   Bir Mektup  İktidarı Tanımlamak Nereye Götürülüyoruz Feryat Ediyorum Bir Ad Verelim  Millet İttifakının Oyları Ya da CHP'ye Yol Haritası Bir Zihniyete Reddiye  Yenilgiyi Anlamak Bir Kez Daha Siyaset ve Seçim  Eksilen Masa Cumhurbaşkanımıza Maruzatımdır Kent Üstüne Seçime Doğru Muhalifete Muhaliflik Kim Memnun Kimi Suçlamalı Sapkınlıklardan Nasıl Kurtuluruz Kendini Önemseyenler Kendi Önemini Bilmeyenler Popülizm Altılı Masaya Bir Öneri Bir Anı, Bir Yorum Mahir Ünal Orban, Erdoğan ve Muhalefet Siyaseten Doyum Kendini Önemseyenler, Kendi Önemini Bilmeyenler Kılıçdaroğlu’nun Kadersizliği - Geldiği Siyasi Merhale Din, Devlet ve Devlet Aygıtları Keskin Solculuk Ya da Sol Komünizm Bir Parti Kurmak İhanet Üstüne Muhafazakarlık, Dincilik, Gericilik Altılı Masa Korkak mı? Kadınlarımıza Bir Anımsatma Bay Bahçeli Ouo Vadis AKP (Erdoğan) Ne Zaman Kaybetti Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Mansur Yavaş Metroloji Söz, Söylem, Eylem Quo Vadis Nebati, Quo Vadis AKP? Deve Kuşu Saflığı Bir Panonun Düşündürdükleri Ülkemin Temel Sorunu Halka Anlatılması Lazım Bakanlık Yapmak Bu mudur? Müslümanlar Neden Geri Kaldı Merak Ediyorum Uzun Bir Soru Tarih Potları AKP Neden Gidecek Eleştiriye Güzelleme II Mehmet’i Sahiplenmek II.Abdülhamid’e Özenmek 27 Mayıs İlginç Bir Benzerlik Ekonomiden Önemli Olan Ey Türk Gençliği! Ekonomi > Demokrasi Ziya Paşa’yı Anımsamak Sığınmacılar Pazardan Pazara 18 Bir Soru 6 Mayıs, Yaşasın Deniz ve Arkadaşları Politik Meşruiyet 1 Mayıs Pazardan Pazara 17 Bir Soru Ahlak ve Erdeme Dair Pazardan Pazara 16 Umutsuzluğun Boyutları Döngüsel Kültür 17 Nisan Pazardan Pazara 15 Mahalle kahvesi Orban ve Erdoğan Türkiye Macaristan Değildir Pazardan Pazara 14 Mahalle Kahvesi Dün Başka Bugün Başka Neden Refah Toplumu Olamadık Pazardan Pazara 13 Mahalle Kahvesi Çelişkiler Solun Temel Görevi Pazardan Pazara 12 Mahalle Kahvesi Bir Konuğumuz Var Kültür ve Din Pazardan Pazara 11 Mahalle Kahvesi (Çiftçiler) AKP ve HDP Pazardan Pazara – 10 Mahalle Kahvesi TEBRİKNAME Pazardan Pazara 9 Mahalle Kahvesi Masada Neden Yok HDP Demokrasi mi, Cumhuriyet mi? …krasiler Demokrasi Herder ve Keynes İktidar ve Kültür Demokrasi ve Diyarbakır Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi 8 Bir Oyun mu Oynanıyor? Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi – 7 Bir Benzerlik Bir Uyarı Pazardan Pazara Mahalle kahvesi 6 Dostlarımıza Bir Sitem Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi -4 Geç Bir Enes Çığlığı Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi 3 Kentimden İnsan Manzaraları Bir Tespit, Bir Mukayese Mahalle kahvesi 2 Bizim Kahvelerimiz Muhalefete Muhaliflere Bir Sözüm Var Ana Muhalefetin Oyu Neden Artmıyor İbni Haldun’dan Bir Öykü Faşizmin Büyük Silahı: Kontrol Edilebilen Sefalet Bir Kahve Söyleşisi Siyasi Parti Enflasyonu İktidara Giden Yolda Dış Politika Ağıdı Tağşiş Bir Öykü, Bir Teşhir Parlamenter Sistemin İnşası Üstüne 50+1 Nass Üstüne Helalleşme Üstüne Kenar Notları Biz Demirtaş’ın Sol İttifak Önerisi Üstüne Muhafazakarlarla Hesaplaşmak Ya da Helalleşmek Devlete Öneriler 1 DİL SORUNU: OSMANLICA CUMHURİYET Yazamamak Değil Yazmamak Kötücül Bir Kuşku İttifaklar Üzerine Öğrenci Yurtları Politikacılara Politik Olmayan Dersler Yine Laiklik Niçin Saldırıyorlar Afgan Halkı Uluslaşabilir mi? Afganistan: Bir Uluslaşma Sorunu Alkış Kolay Muhalefet İstifa Sığınmacılar Yüreğim Yangın Yeri / Akıl ve Ruh Sağlığım Bozuk Merak Gelecek (Beka) Sorunu Kıbrıs Müjdesi Kim Daha Büyük Genel BAŞKANLARA Çağrı Devleti Kim Yönetiyor Muhalefet Ne Yapmalı Bir Tanım Bir Yorum Doğu Yine Döktürmüş AKP Niçin Gidiyor Ağıt Değil, Feryat Gözlerim Dolu Dolu Son 1915 Yazımdır ŞİİRLİ MEKTUP- ABDULLAH NEFES ŞİİRİ Şiirli Mektup Bir “Son Ada” Değerlendiresi Şiirli Mektup Rıfat Ilgaz Şiiri ŞİİRLİ MEKTUP-BEDRİYE KORKANKORKMAZ ŞİİRİ Şiirli Mektup -Sıtkı Salih Gör Şiiri Fezleke ve Demokrasi CHP’nin Oyları Nasıl Artırmalı İmamoğlu Ne Yaptı İslam Konfederasyonu Grevler ve Demokrasi Kıs Kısa Ekabir-i Devlete Açık Mektup, Kısa Kısa 7 BİZE DE YARDIM EDER MİSİNİZ ? Birinciliklerimiz, Geriliklerimiz Kılını Kıpırdatmamak Dil , Şiddet, Faşizm vs Devlet ve İtibar Korkuyorum BİR YENİ VE MİLLİ MASAL İKTİDAR MOTİVASYONU KISA KISA 4 Kısa Kısa 3 BAŞKAN GÜLTAK NASIL ÇARK ETTİ Kısa Kısa 2 Neo-Liberal Belediyecilik KATAR SEÇİM GELDİ KAPIYA DAYANDI Ortaöğretim Başarıları ve Gelecek Kısa Kısa Reform Gerekli mi Bir Taktik Sorunu Şiirli Mektup Azerbaycan’ın Didaktik Şairi Sabir, Politika ve Vicdan 10 Kasım’da Bir Mersinli: Reşit Galip Şikâyetname Şeriat Devleti mi? Niçin? Şiirli Mektuplar Aşık Veysel Yeni Bir Nesil Dil, Matematik ve Dilin Matematiği EYVAH, YİNE YANLIŞ CHP Dogmadan Kurtulmak Ya da Aydınlanmanın Tek Yolu ABD Çöküyor mu Biraz İslamî Söyleme Ne Dersiniz İdamlı Demokrasi Dil Bayramını Kutlarken Akdeniz Devlet ve Laik Devlet Millet İttifakı Topal Aslan Ayasofya, Sekülerler Neyi Görmeli Osmanlı ve AKP Osmanlıcılığının Nedeni Gençlik ve Gelecek Ayasofya Üzerinden Din, Eğitim ve Politika Bir Paket Çocuk Bezi ve Demokratik Düşünme Kurultaya Doğru Ali Babacan Başbakan Olur mu? Provakasyon Şiirli Mektup Hayvan Sevgisi Üstüne Hep mi Yanlış Yapılır Millet, Milliyetçilik ve Türk Tarih Kurumu Pandemi Günlerinin Siyasi Tehlikeleri Bir Siyasi Handikap Faşizm, Korporatizm ve Biz İslamcılar Neden Başarılı Oldu Aryanlar ve Biz Quo Vadis Sendikalar 2019'dan 2020'ye Bakmak Benzerlik Benzer Sonuç Doğurabilir Türk Solunun Hastalığı: Elitizm Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -IV- Kemalizm ve Ordu Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -V- Kemalizm ve Zamanın Ruhu Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -III- Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -II- Siyasal Yelpazede Kemalizm'in Yeri Kemalizm Üzerine Çeşitlemeler - I -Jakoben bir Rodoslu : Reşit Galip Bir Demokrasi Ölçütü Olarak Laiklik CHP'nin İdeolojik Krizi Devlet Adalet Vesaire Bir Şiirli Mektup Oktay Rıfat Şiiri Osmanlı'dan Kalan En Kötü Miras Cumhuriyet Üstüne Düşünmek Mektup ve Potacının Son Mektubu Bir Açıklama, Ve TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'tan Bir Şiir Şiirli Mektup Bedirhan Gökçe Şiiri Şiirli Mektup Bedirhan Gökçe Şiiri Krize Sosyal Açıdan Bakmak Gelenekle Düşünmek Bir Şiirli Mektup / Özdemir Asaf Şiiri Neden Japonya Olamadık Diye Sorma, THK’ye Bak... Tarikatlar Denetlenebilir mi ? Konuşmak Üstüne Şiirli Mektup Abdülkadir Bulut Şiiri Kadın Cinayetleri Durdurulabilir mi? Bir Ulusal Sorunumuz: Uygarlık Kurtarıcımız Eğitim Olacak Sağ, Kemalizm’le Neden Kavgalı Biz Korkak Bir Millet miyiz? Bir Demokrasi Ölçütü Şiirli Mektup Küçük İskender Muhalefete Öneriler Eğitim Yılının Sonunda Toplum Mühendisliği Üstüne Okullar Kapanırken Eğitim Düz Adam Üstüne Eğri Büğrü Notlar Eğitim Sistemimizin Hedefi ? Minimal Öykü ve Yeni Bir Minimal Öykücü Hal-i Pürmelalimize Dair Ziya Aykın'ın Romanı Postacının Son Mektubu Yeni Bir Nesil Şiirli Mektup / Azmi Yılmaz Şiiri Atatürk ve Diğerleri 2019'da Yaşayacağımız Temel Sorun Şiirli Mektup Refik Durbaş Şiiri Atatürk'ü Anma Gösterileri Üstüne Bir Vakıf: Right Livelihood Dil - II - Ahmet Ümit Aloğlu Devlet Ana / Devlet Baba ve Sorunlarımız Yeni bir Şiirli Mektup / Kavuşamamaların Şiirleri / Ahmet Ümit Aloğlu Bir Şiirli Mektup / MENSUR ŞİİR Ahmet Ümit Aloğlu Bir Şiirli Mektup- Yaşar Miraç şiiri / Ahmet Ümit Aloğlu Şiirli Mektup/ Özdemir İnce Şiiri / Ahmet Ümit Aloğlu Yeni Bir Nesil Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi Üstüne Türkiye'nin Medya Sorunu Seçim Geldi Kapıya Dayandı Terörle Mücadelede İhmal Edilen Husus Bahçeli'nin Koltuğu Anlayamadıklarım Abdullah TOROSLU, Bir Kahraman Portresi Şiddet Akademiye de Sıçradıysa... Tanzimat Dönemi Günümüzden İleri miydi? Muhaliflere Açık Mektup Muharrem İnceye Açık Mektup Deizme Üstüne Mersin Valiliğine Açık Mektup Şiir Dünyasının Yıkıcı Tanrısı Şükrü Erbaş Şiirli Mektup Güneş Topla Benim İçin Diyebilen Şair Kültür, Eğitim ve Zihniyet Üzerine Modern, Modernlik, Modernleşme Pazartesi Yani Abidin Yağmur'un Öyküleri Kültürel İktidar ve Eğitim İş ü İşret (Ayş ü İşret) Şiirli Mektup: Revânî Şiirli Mektup Enver Ercan, Genç Şairlerin Ağabeyi Barış Koyun Çocukların Adını (Refik Durbaş Şiiri) Savaş ve İslam Kemalizmin ve Kemalistlerin Zaafı Şiirli Mektup/Neslihan Mangitay Şiiri İki Söyleşi Bir Yeni Sol (!) İdeoloji Şiirli Mektup/ Oya Uysal Şiiri Şiirli Mektup/ Oya Uysal Şiiri POLİTİKACI VE DİL Devlet Yöneticisinin Özellikleri Üstüne Pompei Tiyatrosu Üstüne Efsane ve Politika Köz Vezni Efsane ve Politika HAKİKAT DEĞİL,TEMENNİ DE DEĞİL,KAÇINILMAZ SONUÇ BU OLACAK Bir Şiirli Mektup Elveda Diyemedik Mersin'e Ağıt İslam Uygarlığı ve Biz Neler Demişlerdi, Neler Yaptılar Politik Kültür Şiirli Mektuplar Anılar Bahçesinin Halis Çiçeği Heykel, Değerlerimize Ters Değil Devlet, Şiddet, Demokrasi ABD Yıkılacak mı? Cihat ve Geç Kalmış Bir Lozan Yazısı /Ahmet Ümit Aloğlu Yürüyüş Bitti, Şimdi Ne Olacak / Ahmet Ümit Aloğlu İslam Alemi Neden Savaşıyor Cemal Paşa'nın Torunu Ne Diyor Böyle? / Ahmet Ümit Aloğlu Kentimiz, Plajlarımız Siyasal Partiler, Liderler ve Toplum Mühendisliği / Ahmet Ümit Aloğlu Meral Hanımın Öfkesi ve Bel'am Mersin'e Sahip Çıkmak Yürüyüş ve Sokak Üstüne Kurumlar İdeolojiler ve Gelecek Kültür, İktidarın "Kültürel İktidar" Özlemi Geçmiş ile Yönetilir mi Bugün? Kültür, Kültürel İktidar Eğitim Yeterli midir Her Sorunu Çözmeye? Arılar ve İnsanlar 2019'a Hazırlanırken Bir Aileden İki İnsan 1946'dan Bugüne 1 Mayıs Üzerine Aforizmalar Şiirli Mektuplar / Engin Turgut Adlı Bir Şair 23 Nisan, Ulusal Egemenlik, Demokrasi vs. Ekolojizm Referandum Sonuçları Demokrasimiz Yetmez Ama Hayır Cumhuriyetten Tiranlığa / Ahmet Ümit Aloğlu Referandumun Meşruiyeti Efsane ve Politika Osmanlı, Anadolu ve Uygarlık ABD, Başkanlık ve Bahçeli Hiç Konuşulmayan Bir Hayır Nedeni Devlet, Devlet Adamı Mersinliler Atatürk'e Sahibolunuz Bedriye Korkankorkmaz'ın Şiirinde Beyt-i Bercesteler Osmanlı, Anadolu ve Uygarlık YURTTAŞ NE YAPMALI CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ BEDRİYE KORKANKORKMAZ'IN Ülkemin Çok Bilmişlerine Bir İki Öykü İnsanlık İlerliyor ya Biz? Şiirli Mektup / Vasıf Şentürk Çağımızın Karacoğlanı Türkiye Çöl Olmasın Korku Yeter FETÖ TARİKATLER SİYASET TÖRÜ BİRLE TÜZSE İLİ BUNUN Çocuk Evlenmelerine Kültürel Açıdan Bakmak ÖĞRETMENLER GÜNÜ ACISI Bahçeli'nin Siyasi Anatomisi Türkiye Neden Bocalıyor Bir Fotoğrafı Okuyabilir miyiz? İnsan Davranışlarının Kökeni Ya da Mutluluk ve Siyaset Sosyal Demokrasi Nasıl Toparlanır Savaş İki Sultan, İki Hitabe Moody's Lozan ve Türk Sağı Kurtuluş Şiirde Tekme Kör Ölür Badem Gözlü Olur Türkiye Fotoğrafı Pragmatizm de Çelişkisini İçinde Taşır Oh! GATA Yok Artık Nasıl Bir Türkiye Şiirli Mektup Yorgo Yannopoulos Şiiri Darbe, Demokrasi ve Uzlaşma Darbe ve Eğitim Şiirli Mektup Kavuşamamışlıklar İyimserlik Hatta Saflık Darbe mi İç Savaş mı? Zenofobi Bir Hastalıktır? Emre Hoca’ya Arzımdır Akıl ve Bilim mi Laiklik mi Şiirli Mektup Sevgili Ünlemcim Özdemir İnce'yi Yazıyorum Zülfü Livaneli’nin İstifası Şiirli Mektup Haziran Kalbim Halk İçin Program Taslağı Kılıçdaroğlu Nereye Osmanlı Nasıl Güçlendi Bugün Bitti Yarın Ne olacak Yazılmamalıydı Bu Yazı Erdoğan Spiritüalizmini Anlamak Kimlik Sorunu Üstüne Umut Üstüne Dilimiz Şiirli Mektup "Ahmet Ada" İstifa Livaneli'nin Yaşar Kemal'i Beş Kadın İnsanın, Doğanın ve Tarihin Anlamı Savaş Günlerinde Sivil Toplum Kuruluşları İstanbul Metaforu Üzerinden Düşünmek Şiirli Mektup "Acıların Sultanı" Düello Osmanlı Hayranlığı Üstüne Hepimizin Bildikleri Evren Paşa Zihniyeti ya da Bir Köy Tarımcısı "Yeni Aydın" lar ve Felsefe Üstüne Birkaç Cümle BOP,GOP,IŞİD 1
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA