DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Ahmet Ümit Aloğlu
Ahmet Ümit Aloğlu
Giriş Tarihi : 21-11-2020 10:28

Şiirli Mektup Azerbaycan’ın Didaktik Şairi Sabir,

Şiirli Mektuplar  
20 Kasım 2020, Mezitli 
Sevgili Ünlemcim. 
Can Dostum, 
Fikir Yoldaşım,  
 
Bu mektubumda uzaklara götüreceğim seni.  
Azerbaycan’a ne dersin?  
Azerbaycan’ın en büyük, evet kendilerinin deyimi ile Fuzulî’den sonra en büyük şairi Sabir’den söz edeceğim sana, bugün.  
Ben de bugünlerde, Ehliman Ahundov’un derleyip düzenlediği, rahmetli, şahsen de tanımak onurunu kazanmış olduğum merhum bilim insanımız Semih Tezcan’ın Türk çeviriyazısına aktardığı, giriş ve sözlük bölümlerini yazdığı Azerbaycan Halk Yazını Örneklerini okuduğum; fakat başkaca bir okuma, araştırma olanağı bulamadığım bu kardeş halkın  didaktik şiirinin öncü şairlerinden Mirza Elekber Sabir’i tanımaya çalışıyorum.i  Bilirsin, seninle paylaşmazsam içimse sinmez öğrendiklerim.  
Türkçe’nin Azeri Ağzını bilmiyorum. Ancak dikkatle okuduğumda birçoğunu –az çok- anladığım dilimizin bu Güney Batı ağzı ailesinden Farsça ve Arapça ile zenginleşmiş Azeri Ağzının tadına varabildiğimi hissettim. Özellikle de İş Bankası yayınlarında çıkan Pohpohname” ile paralel okunduğunda farklı bir lezzet ve farklı bir keyif olduğunu söylemeliyim.  
Azeri Ağzının bu büyük şairi için Değerli  Tarihçimiz İlber Ortaylı, “Cedit’çi akımın en etkili organı Molla Nasreddiindir.ii Mirza Elekber Sabir, Molla Nasreddin ile aynileşmiştir. O, Ortadoğu modernleşmesinin tipik öncülerinden biridir. “ demekteonun gericilikle, yobazlıkla nasıl kavga ettiğini, Rus hayatını Batılık sayanlarla nasıl çatıştığını, ulusal varlıklarının; folklorlarının ve uygarlıklarının yaşaması için nasıl gayret ettiğini anlatmaktadır. 
Pohpohname’den seçmeleri Türkiye Türkçesine aktaran İsa Öztürk de eserine yazdığı önsözde onun için, “Azerbaycan tarihinde hiçbir fikir sahibi, milletinin acılarına Sabir kadar acı acı gülmemiştir, demekte, etkilerini ise “her devirde sevilmesinin başlıca nedeni milli acıları yergi diliyle çarpıcı bir şekilde dile getirmesi ve bunlara çare bulma isteğidir” sözleriyle açıklamaktadır.  
 
Sevgili Ünlemcim, 

Haklısın, mektup, Mirza Elekber Sabir’e dair bir makaleye dönüşecek böyle giderse. Halbuki sen, eminim benden onun bir iki tanecik de olsa şiirini bekliyorsun. Haklısın, hemen şiirlerine geçeceğim; ama böyle konularda ölçüyü ne kadar çabuk kaçırdığımı bilirsin; hayır bu kez uzatmayacağım. Çok kısa iki cümle kuracağım: İlber Hoca’nın dediği gibi nüktedan, şakacı ama alaycı, uyarıcı hatta iğneleyici bir dili var Sabir’in. Ne var ki her büyük zeka gibi iğneyi batırırken gülümsemeyi eksiltmiyor dudaklarından. Böylece de etkisini artırıyor. Hele de tersine öğütlerinde.  
Tersine öğüt, bizim özellikle halk edebiyatımızda mizahın temel taşlarındandır. Huzurî’nin şu tersine öğüdünü bilmeyenimiz yoktur:  
   Ters Öğüt Destanı 

Bir nasihatim var zamana uygun 
Tut sözümü yattıkça yat uyanma 
Meşhur bir kelâmdır “sen kazan sen ye” 
El için yok yere ateşe yanma 

 

Her nere gidersen eyle talanı 
Öyle yap ki ağlatasın güleni 
Bir saatte söyle yüz bin yalanı 
El bir doğru söz söylerse inanma 

Ananın erine çağırma peder 
Evvel ahir sana kötülük eder 
Kemlik et elinden geldiği kadar 
Sakın eylik edip düşman kazanma 

Kime eyi desen darılır, söğer 
Merhamet zamanı değildir meğer 
Yanında birini kesseler eğer 
Bir hançer de sen vur sonra utanma 

Cabadan bir kahve verme ahbaba 
Evvel ahir seni verir kasaba 
Paran çok var ise yatır şaraba 
Olur olmaz sadakaya güvenme 

Yüz verme sâile, sarma yakana 
Bir tokat vur eğdir doğru bakana 
Bir yudum su verme canı çıkana 
Aklın topla, sersem olma, susanma 

Üç parmak noksan ölç, ölçersen kile 
Tatlı söz konuşma bir kimse ile 
Dört kuruşa sekiz kuruş et hile 
Hilekârlık hoş sanattır usanma 

Eğer ister isen efkâr görmemek 
Asla gönül yapma çekme boş emek 
Babanın hayrına verme bir etmek 
Aç olup da kapı kapı dilenme 

Hediye namiyle bir şey gönderme 
Adet edip hiç misafir kondurma 
Komşun evi yanar iken söndürme 
El kârı (i) çün bir adım da uzanma 

Bir yetim görünce döktür dişini 
Bozmağa çabala halkın işini 
Günde yüz adamın vur kır başını 
Bir yaralı sarmak için yeltenme 

Kaynağın tut varsan suyun bendine 
Zira herkes pesend ede fendine 
Öz aklın yetişir kendi kendine 
Eflatun’da görsen aklın beğenme 

Keyfin bozma altı için beş için 
Korku çekme olur olmaz iş için 
Canın feda eyle bir sarhoş için 
Kuru sofuların sözüne kanma 

Yanında saklama namus, gayret, ar 
Bilcümle mekruhu eyle ihtiyar 
Meyhane dibinde seccadeyi sar 
Safâsı olmayan yerde dolanma 

Hakikattir sözüm eylerim tefhin 
Ne kimseden öğren ne eyle talim 
Emaneti geri eyleme teslim 
Öte beri geçin, sakın evlenme 

Gönül verme gözüm vefasız kâra 
Güzel kumar öğren alasın para 
Gündüz gulanpara, gece zampara 
Ol da felek sitemine dayanma 

Huzurî neylersin dünya rif’atin 
Kesme doğruluktan meyl ü rağbetin 
Cenâb-ı mevladan iste izzetin 
Her şaşkın sözünü duyup bulanma 

Evvet, Azerbaycan Edebiyatında da mizah önemlidir; Sabir’in bu tarz çok şiir vardır. Keşke Tersine Öğüt destanı kısa olsaydı, keşke ben çok geveze olmasaydım, sana “Fahriyesinden, Leyla İle Mecnuna naziresinden, Namık Kemal’imizin Kasidesine yaptığı nazireden söz etseydim, hatta örnekler verebilseydim.iii  
O kadarını yapamayacağım, seni daha fazla yoramam, sadece iki örnek sunacağım izninle: 
Birincisi şu zevkle dinlediğimiz ama sosyal içeriği çok dikkate değer türkünün sözleri olsun. 
 
AY BALAM 
 
Ay balam 
Tek başıma çıkirem ben dağlara  

Bala dağlara  
Yangınlı volkan görirem 
Cin görirem can görirem 
Mühtelif elvan görürem 
Bin türlü tufan göriremkorkmirem 
Korkmirem bala korkmirem 
Ay balam 
Şafak vakti düşirem ben çöllere  

Bala çöllere  
Bin türlü elvan görirem 
Kükremiş arslangörirem 
Kan yiyen sırtlan görirem 
Cin görirem Can görirem 
Bin türlü İnsan görirem 
Çok tufan elvan görirem 
Bin türlü hayvan görirem 
Dalgalı umman görirem 
Cin görirem can görirem 
Kükremiş arslangörirem 
Kan yiyen sırtlan görirem 
Dalgalı umman göriremkorkmirem 
Korkmirem bala korkmirem 
Ay balam 
Bu korkmamazlığım ile  
Vallahi bala billahi bala tillahi bala  
Harda bir yobaz görirem 
Harda bir bağnaz görirem 
Harda bir softa görirem 
Harda bir molla görirem 
Korkirem bala korkirem 
Korkirem bala korkirem 
Kandan fikirlerinden 
Riyakar zikirlerinden  
Korkirem bala korkirem 

AH EYLEDİĞİM NEŞE-Yİ AYRANIN İÇİNDİR 
 
Ah eylediğim neşe-yi ayranın içindir, 
Kan ağladığım kahve-yi fincanın içindir. 
 
Arz eylediğim hediye- i hsanın içindir, 
Kesin niyetim kase-yi altının içindir. 
 

Avareliğim harman-ı buğdayın içindir, 
Aşüfteliğim serveti-i samanın içindir. 
 
Hasta bedenim köfte ve tirit âleminden, 
Yanık ciğerim dolma patlıcanın içindir. 
 
Ağzın dolusu nimet-i cennet dedikçe, 
Kara kapta ceviz-i üryanın içindir. 

Vasfeylediğim zevk ile cennet ırmakları, 
Kevser mezeli şerbet-i reyhanın içindir. 

Gördüm ki pilav pişmektedir, açlığa dayandım, 
Bildim bu tedarik lütf-u ihsanın içindir. 
 
Ah birce göreydim seni, sevgili varis, 
Meylim sen ile dest-i zerefşanın içindir.   

Mühimlere can ver, gönül, uyma fukaraya, 
Sinemde seni beslediğim canın içindir.  
 
Onun çıkması etmez kimseye Hophop, 
Bu od ancak senin tutuşan canın içindir. 
Can, dinme Allahaşkına 
Kan, dinme Allahaşkına  
Hak söylemiş olsan 
İnkar et Allahaşkına. 
 

Bu mektup da uzadı, bağışla. Kızsan da beğenmesen de esenlik içinde okumuş olmanı dilerim. 
Hoşça kal, 
Şiirde kal, 
Şiir kal. 
Esenlik dileklerimle… 


 Ahmet Ümit Aloğlu

20 Kasım 2020, Mesitli 
İmza yerine: 
İranlı diyor ki adil ruhsat olsun 
Osmanlı diyor ki millet azat olsun 
Zahit ne diyor? Diyor ki karnım doysun 
İranlı da Osmanlı da berbat olsun – Mirza Tahirzade Elekber Sabir 
 

 

Ahmet Ümit Aloğlu

Ahmet Ümit Aloğlu

DİĞER YAZILARI Trajedimiz  Perde 5  Son Sahne  Mehmet Şimşek’e Dair Sorular  Akşener  Erdoğan'ı Anlamak Aydın Sorunumuz  İnsan ve Çevre  89 Sendromu 89 Sendromu Nazım’ın Dil Sevgisi  Etki Ajanlığı  İtibar Üstüne  Dil  - Kültür   Bizim Köylümüz  Şiirli Mektup Aşık Talibi İsyan  Müfredat, Toplumsal Oluşum ve Çağdaş Değerler Duyun-ı Umumiye’ye Doğru Erdoğan’ı Düşte Görmek Eski Hastalıklar CHP Devlere Karşı Şu Bizim Bağımsızlar II Şu Bizim Bağımsızlar Oy ve Berisi Bir Yanlış Teşhis, Yanlış Çözüm Önerisi Politik Dil Üstüne Bir Militan: Nurettin Veren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Açık Mektup, Öfkemden Düşünemiyorum Bir Aptal Soru Türk Aydını Körlük Yaşıyor İnsanlar Neye Göre Oy Veriyor?  Bir Tespit Bir Uyarı Şiirli Mektup Bayram Atakul Şiiri  Şiirli Mektup  Ahmet Özer Şiiri  Şiirli Mektup Şükrü Erbaş Şiiri Şiirli Mektup Gülçin Yağmur Akbulut Şiiri   Şiirli Mektup  Mehmet Ercan Şiiri  Menderes Niçin Asıldı  Şiirli Mektup Resul Hamzatov Şiiri  Taylan Hocayı Okurken   Şiirli Mektup Metin Demirtaş Şiiri II Şiirli Mektup Birhan Keskin Şiiri Diktatöryal Rejimler Üstüne Bir Şiirli Mektup Özkan Mert Şiiri Meral Hanım Niçin Bağırıyor  CHP’nin Sağalmayan Sayrılığı Toprak Çalışkan’a Dair Toprak Çalışkan’a Dair Meşruiyet Üstüne CHP'nin Hal-i Pürmelâli İktidar Kime Yarıyor   Bir Mektup  İktidarı Tanımlamak Nereye Götürülüyoruz Feryat Ediyorum Bir Ad Verelim  Millet İttifakının Oyları Ya da CHP'ye Yol Haritası Bir Zihniyete Reddiye  Yenilgiyi Anlamak Bir Kez Daha Siyaset ve Seçim  Eksilen Masa Cumhurbaşkanımıza Maruzatımdır Kent Üstüne Seçime Doğru Muhalifete Muhaliflik Kim Memnun Kimi Suçlamalı Sapkınlıklardan Nasıl Kurtuluruz Kendini Önemseyenler Kendi Önemini Bilmeyenler Popülizm Altılı Masaya Bir Öneri Bir Anı, Bir Yorum Mahir Ünal Orban, Erdoğan ve Muhalefet Siyaseten Doyum Kendini Önemseyenler, Kendi Önemini Bilmeyenler Kılıçdaroğlu’nun Kadersizliği - Geldiği Siyasi Merhale Din, Devlet ve Devlet Aygıtları Keskin Solculuk Ya da Sol Komünizm Bir Parti Kurmak İhanet Üstüne Muhafazakarlık, Dincilik, Gericilik Altılı Masa Korkak mı? Kadınlarımıza Bir Anımsatma Bay Bahçeli Ouo Vadis AKP (Erdoğan) Ne Zaman Kaybetti Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Mansur Yavaş Metroloji Söz, Söylem, Eylem Quo Vadis Nebati, Quo Vadis AKP? Deve Kuşu Saflığı Bir Panonun Düşündürdükleri Ülkemin Temel Sorunu Halka Anlatılması Lazım Bakanlık Yapmak Bu mudur? Müslümanlar Neden Geri Kaldı Merak Ediyorum Uzun Bir Soru Tarih Potları AKP Neden Gidecek Eleştiriye Güzelleme II Mehmet’i Sahiplenmek II.Abdülhamid’e Özenmek 27 Mayıs İlginç Bir Benzerlik Ekonomiden Önemli Olan Ey Türk Gençliği! Ekonomi > Demokrasi Ziya Paşa’yı Anımsamak Sığınmacılar Pazardan Pazara 18 Bir Soru 6 Mayıs, Yaşasın Deniz ve Arkadaşları Politik Meşruiyet 1 Mayıs Pazardan Pazara 17 Bir Soru Ahlak ve Erdeme Dair Pazardan Pazara 16 Umutsuzluğun Boyutları Döngüsel Kültür 17 Nisan Pazardan Pazara 15 Mahalle kahvesi Orban ve Erdoğan Türkiye Macaristan Değildir Pazardan Pazara 14 Mahalle Kahvesi Dün Başka Bugün Başka Neden Refah Toplumu Olamadık Pazardan Pazara 13 Mahalle Kahvesi Çelişkiler Solun Temel Görevi Pazardan Pazara 12 Mahalle Kahvesi Bir Konuğumuz Var Kültür ve Din Pazardan Pazara 11 Mahalle Kahvesi (Çiftçiler) AKP ve HDP Pazardan Pazara – 10 Mahalle Kahvesi TEBRİKNAME Pazardan Pazara 9 Mahalle Kahvesi Masada Neden Yok HDP Demokrasi mi, Cumhuriyet mi? …krasiler Demokrasi Herder ve Keynes İktidar ve Kültür Demokrasi ve Diyarbakır Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi 8 Bir Oyun mu Oynanıyor? Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi – 7 Bir Benzerlik Bir Uyarı Pazardan Pazara Mahalle kahvesi 6 Dostlarımıza Bir Sitem Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi -4 Geç Bir Enes Çığlığı Pazardan Pazara Mahalle Kahvesi 3 Kentimden İnsan Manzaraları Bir Tespit, Bir Mukayese Mahalle kahvesi 2 Bizim Kahvelerimiz Muhalefete Muhaliflere Bir Sözüm Var Ana Muhalefetin Oyu Neden Artmıyor İbni Haldun’dan Bir Öykü Faşizmin Büyük Silahı: Kontrol Edilebilen Sefalet Bir Kahve Söyleşisi Siyasi Parti Enflasyonu İktidara Giden Yolda Dış Politika Ağıdı Tağşiş Bir Öykü, Bir Teşhir Parlamenter Sistemin İnşası Üstüne 50+1 Nass Üstüne Helalleşme Üstüne Kenar Notları Biz Demirtaş’ın Sol İttifak Önerisi Üstüne Muhafazakarlarla Hesaplaşmak Ya da Helalleşmek Devlete Öneriler 1 DİL SORUNU: OSMANLICA CUMHURİYET Yazamamak Değil Yazmamak Kötücül Bir Kuşku İttifaklar Üzerine Öğrenci Yurtları Politikacılara Politik Olmayan Dersler Yine Laiklik Niçin Saldırıyorlar Afgan Halkı Uluslaşabilir mi? Afganistan: Bir Uluslaşma Sorunu Alkış Kolay Muhalefet İstifa Sığınmacılar Yüreğim Yangın Yeri / Akıl ve Ruh Sağlığım Bozuk Merak Gelecek (Beka) Sorunu Kıbrıs Müjdesi Kim Daha Büyük Genel BAŞKANLARA Çağrı Devleti Kim Yönetiyor Muhalefet Ne Yapmalı Bir Tanım Bir Yorum Doğu Yine Döktürmüş AKP Niçin Gidiyor Ağıt Değil, Feryat Gözlerim Dolu Dolu Son 1915 Yazımdır ŞİİRLİ MEKTUP- ABDULLAH NEFES ŞİİRİ Şiirli Mektup Bir “Son Ada” Değerlendiresi Şiirli Mektup Rıfat Ilgaz Şiiri ŞİİRLİ MEKTUP-BEDRİYE KORKANKORKMAZ ŞİİRİ Şiirli Mektup -Sıtkı Salih Gör Şiiri Fezleke ve Demokrasi CHP’nin Oyları Nasıl Artırmalı İmamoğlu Ne Yaptı İslam Konfederasyonu Grevler ve Demokrasi Kıs Kısa Ekabir-i Devlete Açık Mektup, Kısa Kısa 7 BİZE DE YARDIM EDER MİSİNİZ ? Birinciliklerimiz, Geriliklerimiz Kılını Kıpırdatmamak Dil , Şiddet, Faşizm vs Devlet ve İtibar Korkuyorum BİR YENİ VE MİLLİ MASAL İKTİDAR MOTİVASYONU KISA KISA 4 Kısa Kısa 3 BAŞKAN GÜLTAK NASIL ÇARK ETTİ Kısa Kısa 2 Neo-Liberal Belediyecilik KATAR SEÇİM GELDİ KAPIYA DAYANDI Ortaöğretim Başarıları ve Gelecek Kısa Kısa Reform Gerekli mi Bir Taktik Sorunu Politika ve Vicdan Şiirli Mektuplar Çıtak Ahmet Şiiri 10 Kasım’da Bir Mersinli: Reşit Galip Şikâyetname Şeriat Devleti mi? Niçin? Şiirli Mektuplar Aşık Veysel Yeni Bir Nesil Dil, Matematik ve Dilin Matematiği EYVAH, YİNE YANLIŞ CHP Dogmadan Kurtulmak Ya da Aydınlanmanın Tek Yolu ABD Çöküyor mu Biraz İslamî Söyleme Ne Dersiniz İdamlı Demokrasi Dil Bayramını Kutlarken Akdeniz Devlet ve Laik Devlet Millet İttifakı Topal Aslan Ayasofya, Sekülerler Neyi Görmeli Osmanlı ve AKP Osmanlıcılığının Nedeni Gençlik ve Gelecek Ayasofya Üzerinden Din, Eğitim ve Politika Bir Paket Çocuk Bezi ve Demokratik Düşünme Kurultaya Doğru Ali Babacan Başbakan Olur mu? Provakasyon Şiirli Mektup Hayvan Sevgisi Üstüne Hep mi Yanlış Yapılır Millet, Milliyetçilik ve Türk Tarih Kurumu Pandemi Günlerinin Siyasi Tehlikeleri Bir Siyasi Handikap Faşizm, Korporatizm ve Biz İslamcılar Neden Başarılı Oldu Aryanlar ve Biz Quo Vadis Sendikalar 2019'dan 2020'ye Bakmak Benzerlik Benzer Sonuç Doğurabilir Türk Solunun Hastalığı: Elitizm Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -IV- Kemalizm ve Ordu Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -V- Kemalizm ve Zamanın Ruhu Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -III- Kemalizm Üstüne Çeşitlemeler -II- Siyasal Yelpazede Kemalizm'in Yeri Kemalizm Üzerine Çeşitlemeler - I -Jakoben bir Rodoslu : Reşit Galip Bir Demokrasi Ölçütü Olarak Laiklik CHP'nin İdeolojik Krizi Devlet Adalet Vesaire Bir Şiirli Mektup Oktay Rıfat Şiiri Osmanlı'dan Kalan En Kötü Miras Cumhuriyet Üstüne Düşünmek Mektup ve Potacının Son Mektubu Bir Açıklama, Ve TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'tan Bir Şiir Şiirli Mektup Bedirhan Gökçe Şiiri Şiirli Mektup Bedirhan Gökçe Şiiri Krize Sosyal Açıdan Bakmak Gelenekle Düşünmek Bir Şiirli Mektup / Özdemir Asaf Şiiri Neden Japonya Olamadık Diye Sorma, THK’ye Bak... Tarikatlar Denetlenebilir mi ? Konuşmak Üstüne Şiirli Mektup Abdülkadir Bulut Şiiri Kadın Cinayetleri Durdurulabilir mi? Bir Ulusal Sorunumuz: Uygarlık Kurtarıcımız Eğitim Olacak Sağ, Kemalizm’le Neden Kavgalı Biz Korkak Bir Millet miyiz? Bir Demokrasi Ölçütü Şiirli Mektup Küçük İskender Muhalefete Öneriler Eğitim Yılının Sonunda Toplum Mühendisliği Üstüne Okullar Kapanırken Eğitim Düz Adam Üstüne Eğri Büğrü Notlar Eğitim Sistemimizin Hedefi ? Minimal Öykü ve Yeni Bir Minimal Öykücü Hal-i Pürmelalimize Dair Ziya Aykın'ın Romanı Postacının Son Mektubu Yeni Bir Nesil Şiirli Mektup / Azmi Yılmaz Şiiri Atatürk ve Diğerleri 2019'da Yaşayacağımız Temel Sorun Şiirli Mektup Refik Durbaş Şiiri Atatürk'ü Anma Gösterileri Üstüne Bir Vakıf: Right Livelihood Dil - II - Ahmet Ümit Aloğlu Devlet Ana / Devlet Baba ve Sorunlarımız Yeni bir Şiirli Mektup / Kavuşamamaların Şiirleri / Ahmet Ümit Aloğlu Bir Şiirli Mektup / MENSUR ŞİİR Ahmet Ümit Aloğlu Bir Şiirli Mektup- Yaşar Miraç şiiri / Ahmet Ümit Aloğlu Şiirli Mektup/ Özdemir İnce Şiiri / Ahmet Ümit Aloğlu Yeni Bir Nesil Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi Üstüne Türkiye'nin Medya Sorunu Seçim Geldi Kapıya Dayandı Terörle Mücadelede İhmal Edilen Husus Bahçeli'nin Koltuğu Anlayamadıklarım Abdullah TOROSLU, Bir Kahraman Portresi Şiddet Akademiye de Sıçradıysa... Tanzimat Dönemi Günümüzden İleri miydi? Muhaliflere Açık Mektup Muharrem İnceye Açık Mektup Deizme Üstüne Mersin Valiliğine Açık Mektup Şiir Dünyasının Yıkıcı Tanrısı Şükrü Erbaş Şiirli Mektup Güneş Topla Benim İçin Diyebilen Şair Kültür, Eğitim ve Zihniyet Üzerine Modern, Modernlik, Modernleşme Pazartesi Yani Abidin Yağmur'un Öyküleri Kültürel İktidar ve Eğitim İş ü İşret (Ayş ü İşret) Şiirli Mektup: Revânî Şiirli Mektup Enver Ercan, Genç Şairlerin Ağabeyi Barış Koyun Çocukların Adını (Refik Durbaş Şiiri) Savaş ve İslam Kemalizmin ve Kemalistlerin Zaafı Şiirli Mektup/Neslihan Mangitay Şiiri İki Söyleşi Bir Yeni Sol (!) İdeoloji Şiirli Mektup/ Oya Uysal Şiiri Şiirli Mektup/ Oya Uysal Şiiri POLİTİKACI VE DİL Devlet Yöneticisinin Özellikleri Üstüne Pompei Tiyatrosu Üstüne Efsane ve Politika Köz Vezni Efsane ve Politika HAKİKAT DEĞİL,TEMENNİ DE DEĞİL,KAÇINILMAZ SONUÇ BU OLACAK Bir Şiirli Mektup Elveda Diyemedik Mersin'e Ağıt İslam Uygarlığı ve Biz Neler Demişlerdi, Neler Yaptılar Politik Kültür Şiirli Mektuplar Anılar Bahçesinin Halis Çiçeği Heykel, Değerlerimize Ters Değil Devlet, Şiddet, Demokrasi ABD Yıkılacak mı? Cihat ve Geç Kalmış Bir Lozan Yazısı /Ahmet Ümit Aloğlu Yürüyüş Bitti, Şimdi Ne Olacak / Ahmet Ümit Aloğlu İslam Alemi Neden Savaşıyor Cemal Paşa'nın Torunu Ne Diyor Böyle? / Ahmet Ümit Aloğlu Kentimiz, Plajlarımız Siyasal Partiler, Liderler ve Toplum Mühendisliği / Ahmet Ümit Aloğlu Meral Hanımın Öfkesi ve Bel'am Mersin'e Sahip Çıkmak Yürüyüş ve Sokak Üstüne Kurumlar İdeolojiler ve Gelecek Kültür, İktidarın "Kültürel İktidar" Özlemi Geçmiş ile Yönetilir mi Bugün? Kültür, Kültürel İktidar Eğitim Yeterli midir Her Sorunu Çözmeye? Arılar ve İnsanlar 2019'a Hazırlanırken Bir Aileden İki İnsan 1946'dan Bugüne 1 Mayıs Üzerine Aforizmalar Şiirli Mektuplar / Engin Turgut Adlı Bir Şair 23 Nisan, Ulusal Egemenlik, Demokrasi vs. Ekolojizm Referandum Sonuçları Demokrasimiz Yetmez Ama Hayır Cumhuriyetten Tiranlığa / Ahmet Ümit Aloğlu Referandumun Meşruiyeti Efsane ve Politika Osmanlı, Anadolu ve Uygarlık ABD, Başkanlık ve Bahçeli Hiç Konuşulmayan Bir Hayır Nedeni Devlet, Devlet Adamı Mersinliler Atatürk'e Sahibolunuz Bedriye Korkankorkmaz'ın Şiirinde Beyt-i Bercesteler Osmanlı, Anadolu ve Uygarlık YURTTAŞ NE YAPMALI CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ BEDRİYE KORKANKORKMAZ'IN Ülkemin Çok Bilmişlerine Bir İki Öykü İnsanlık İlerliyor ya Biz? Şiirli Mektup / Vasıf Şentürk Çağımızın Karacoğlanı Türkiye Çöl Olmasın Korku Yeter FETÖ TARİKATLER SİYASET TÖRÜ BİRLE TÜZSE İLİ BUNUN Çocuk Evlenmelerine Kültürel Açıdan Bakmak ÖĞRETMENLER GÜNÜ ACISI Bahçeli'nin Siyasi Anatomisi Türkiye Neden Bocalıyor Bir Fotoğrafı Okuyabilir miyiz? İnsan Davranışlarının Kökeni Ya da Mutluluk ve Siyaset Sosyal Demokrasi Nasıl Toparlanır Savaş İki Sultan, İki Hitabe Moody's Lozan ve Türk Sağı Kurtuluş Şiirde Tekme Kör Ölür Badem Gözlü Olur Türkiye Fotoğrafı Pragmatizm de Çelişkisini İçinde Taşır Oh! GATA Yok Artık Nasıl Bir Türkiye Şiirli Mektup Yorgo Yannopoulos Şiiri Darbe, Demokrasi ve Uzlaşma Darbe ve Eğitim Şiirli Mektup Kavuşamamışlıklar İyimserlik Hatta Saflık Darbe mi İç Savaş mı? Zenofobi Bir Hastalıktır? Emre Hoca’ya Arzımdır Akıl ve Bilim mi Laiklik mi Şiirli Mektup Sevgili Ünlemcim Özdemir İnce'yi Yazıyorum Zülfü Livaneli’nin İstifası Şiirli Mektup Haziran Kalbim Halk İçin Program Taslağı Kılıçdaroğlu Nereye Osmanlı Nasıl Güçlendi Bugün Bitti Yarın Ne olacak Yazılmamalıydı Bu Yazı Erdoğan Spiritüalizmini Anlamak Kimlik Sorunu Üstüne Umut Üstüne Dilimiz Şiirli Mektup "Ahmet Ada" İstifa Livaneli'nin Yaşar Kemal'i Beş Kadın İnsanın, Doğanın ve Tarihin Anlamı Savaş Günlerinde Sivil Toplum Kuruluşları İstanbul Metaforu Üzerinden Düşünmek Şiirli Mektup "Acıların Sultanı" Düello Osmanlı Hayranlığı Üstüne Hepimizin Bildikleri Evren Paşa Zihniyeti ya da Bir Köy Tarımcısı "Yeni Aydın" lar ve Felsefe Üstüne Birkaç Cümle BOP,GOP,IŞİD 1
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA